Kubernetes nedir?

Kubernetes (k8s veya Kube olarak da bilinir), kapsayıcılı uygulamaları dağıtma, yönetme ve ölçeklendirme ile ilgili manuel işlemleri otomatikleştiren açık kaynaklı bir kapsayıcı düzenleme platformudur.     Kubernetes kümesi nedir? Kubernet’leri kullanarak, bir dizi Linux kapsayıcı…

What is Kubernetes?

Kubernetes (also known as k8s or Kube) is an open-source container orchestration platform that automates the manual processes involved in deploying, managing, and scaling containerized applications. What is a Kubernetes cluster? Using Kubernetes, you can…