Programlamada wrapper nedir?

Bir yazılım bağlamında, sarmalayıcı terimi, diğer program bileşenlerini içeren programları veya kodları ifade eder.Sarmalayıcının birkaç farklı işlevi vardır. Genellikle farklı yazılım yapıları arasında uyumluluğu veya birlikte çalışabilirliği sağlamak için kullanılır. HTML veya CSS’de de kullanılabilir.…

What is a Wrapper in programming?

In a software context, the term wrapper refers to programs or code that include other program components. The Wrapper has several different functions. It is often used to ensure compatibility or interoperability between different software…