Programlamada wrapper nedir?

Bir yazılım bağlamında, sarmalayıcı terimi, diğer program bileşenlerini içeren programları veya kodları ifade eder.Sarmalayıcının birkaç farklı işlevi vardır. Genellikle farklı yazılım yapıları arasında uyumluluğu veya birlikte çalışabilirliği sağlamak için kullanılır. HTML veya CSS’de de kullanılabilir.…