Örgütsel etkinlik

Örgütsel etkinlik

Örgütsel etkinlik, bir örgütün istenilen amaçlara ne ölçüde ulaştığını gösteren bir kavramdır. Diğer bir deyişle örgütün çizdiği hedeflere ne ölçüde ulaşabildiğidir. Bu kavram örgütsel verimliliğin yanında anlam ifade etmekte ve örgütsel verimliliği belirlemektedir. Verimlilik, ürün…