Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

  Bu belge, Müşterinin (“Müşteri”) Ded9 hizmet ve ürünlerinin (“Hizmetler ve Ürünler”) kullanımına ilişkin Ded9 Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının ilkelerini, yönergelerini ve gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Bundan sonra Şartlar olarak anılacak olan Ded9’un Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının Amacı, ağ güvenliğini, ağ kullanılabilirliğini, fiziksel güvenliği, Müşteri gizliliğini ve hizmetleri etkileyen diğer faktörleri korumak için tüm federal, eyalet, Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara uymaktır. Ded9 tarafından sağlanmıştır. Ded9, tüm Müşterilere sağladığı hizmetlerin kullanımına ilişkin makul kurallar ve düzenlemeler getirme hakkını saklı tutar ve bu tür kural ve düzenlemeler değişebilir. Şartlar, her şeyi içeren eksiksiz bir liste değildir ve Ded9, Şartları, değiştirilen Şartların yayınlanmasından veya Müşteriye e-posta yoluyla bildirimde bulunulmasından sonra geçerli olacak şekilde, gerektiği şekilde herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Ana Hizmetler Sözleşmesinin kabulü ve ifası, tüm tarafları sözleşmenin imzalandığı tarihte ve zaman zaman değiştirilen Ded9 tarafından belirtilen Şartlara bağlar. Şartların herhangi bir şekilde ihlali, Müşteri hesaplarının askıya alınmasına veya feshedilmesine veya Ded9’un uygun göreceği diğer işlemlere neden olabilir. Politika ihlallerinden kaynaklanan hizmet kesintileri için kredi verilmeyecektir. ŞARTLARIN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ KESİNLİKLE YASAKTIR VE MÜŞTERİNİN Ded9’DAN ALDIĞI HİZMETLERİN DERHAL FESHİ VEYA ASKIYA ALINMASINA SONUÇLANABİLİR Şartlarla ilgili herhangi bir soru veya yorum kötüye kullanım departmanına yönlendirilmelidir.

Yasalarla uyum

Müşteri, yalnızca Ded9’un (i) kendi takdirine göre herhangi bir yerel, eyalet, federal veya Avrupa Birliği ve uluslararası veya mevzuatı ihlal eden herhangi bir Hizmet veya Ürün üzerinde veya bunlar aracılığıyla materyal göndermeyecek, iletmeyecek, yeniden iletmeyecek veya depolamayacaktır. , (ii) tehdit edici, müstehcen, uygunsuz, küçük düşürücü veya herhangi bir bireyi, grubu veya kuruluşu (toplu olarak “Kişiler”) olumsuz etkileyebilecek veya (iii) telif hakkı veya ticari sır ile korunan haklar dahil olmak üzere herhangi bir kişinin haklarını ihlal eden, “korsan” veya Müşteri tarafından kullanım için uygun şekilde lisanslanmayan diğer yazılım ürünlerinin kurulumu veya dağıtımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, patent veya diğer fikri mülkiyet veya benzer yasa veya yönetmelikler. Müşteri, Hizmetleri ve Ürünleri kullanımıyla ilgili olarak hangi yasa veya düzenlemelerin geçerli olduğunu belirlemekten sorumlu olacaktır.

Müşteri Güvenlik Yükümlülüğü

Her Müşteri, Ded9 altyapısına bağlı her bir sunucuyu veya ağ cihazını güncel ve en son güvenlik güncellemeleriyle yamalanmış durumda tutmak için makul özeni göstermelidir. Bir sunucuyu korumak için makul özenin gösterilmemesi, dış kaynakların güvenliği tehlikeye atmasına neden olabilir. Ded9, bir güvenlik yönetim paketi, güvenlik duvarı güvenlik yönetim paketi veya tam olarak yönetilen işletim sistemi paketi için sözleşme yapılmadığı ve sürdürülmediği sürece Müşterinin sunucu düzeyinde güvenliğinden sorumlu değildir. Ağ müdahalesi oluşturan güvenliği ihlal edilmiş bir sunucu, Müşteriye anında bildirimde bulunulmasına neden olacak ve diğer Müşterileri doğrudan etkilemeyecek şekilde ağ bağlantısı derhal kesilecektir. Doğrudan ihlal edilen sunucu güvenliği nedeniyle bağlantının kesilmesinden kaynaklanan kesintiler için hiçbir hizmet kredisi verilmeyecektir. Sistemin onarılması, kötü niyetli kullanıcı(lar)ın hesap(lar)ının feshedilmesi ve sorunun meydana geldiğini kötüye kullanma departmanına bildirilmesi dahil olmak üzere, Müşterinin kontrolü altındaki sunucuları etkileyen güvenlik ihlallerinden yalnızca Müşteri sorumludur.  

Sistem ve Ağ Güvenliği

Sistem veya ağ güvenliğinin ihlali kesinlikle yasaktır ve cezai ve hukuki sorumluluğa neden olabilir. Ded9, bu tür ihlalleri içeren tüm olayları araştırır ve suç teşkil eden bir ihlalden şüphelenilmesi halinde kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapar. Sistem veya ağ güvenliği ihlallerinin örnekleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir: Ağa veya sunucuya kötü amaçlı programların sokulması (örnek: virüsler, solucanlar, Truva Atları, tuş kaydediciler ve zarar vermeyi amaçlayan diğer yürütülebilir dosyalar). İnternet iletişimi ve/veya bağlantısının güvenlik ihlallerini veya kesintilerini etkilemek. Güvenlik ihlalleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Müşterinin amaçlanan alıcısı olmadığı verilere erişmeyi veya Müşterinin açıkça erişim yetkisi olmadığı bir sunucuya veya hesaba giriş yapmayı içerir. Bu bölümün amaçları doğrultusunda, “kesinti”, bağlantı noktası taramaları, sel pingleri, e-posta bombardımanı, paket sızdırma, IP sızdırma ve sahte yönlendirme bilgilerini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Müşterinin sunucusuna yönelik olmayan verileri yakalayacak herhangi bir ağ etkinliği biçimini yürütmek. “Kırma” da dahil olmak üzere herhangi bir ana bilgisayar, ağ veya hesabın kullanıcı kimlik doğrulamasını veya güvenliğini atlatmak. Müşterinin ana bilgisayarı dışındaki herhangi bir kullanıcıya, ana bilgisayara veya ağa müdahale etmek veya hizmet vermemek (örnek: hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı). Paket başlıklarının (“sahtekarlık”) veya diğer kimlik bilgilerinin sahteciliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli hizmetlere, ana bilgisayarlara veya ağlara yönelik kısıtlamalardan veya erişim sınırlarından kaçınmak için tasarlanmış davranış. Herhangi bir araçla, yerel olarak veya İnternet aracılığıyla, bir kullanıcının terminal oturumuna müdahale etmek veya oturumu devre dışı bırakmak için tasarlanmış herhangi bir program komut dosyası/komutu kullanmak veya herhangi bir türde mesaj göndermek. Şirketin tesislerinde Müşterilerin faaliyetlerine ilişkin şirket prosedürüne uyulmaması. Politikayı ihlal edenler, ağın işleyişine ve ağ tarafından desteklenen iş operasyonlarına verilen tüm zararları düzeltmek için işçilik maliyetinden sınırlama olmaksızın sorumludur. Bu tür işçilik, acil durum güvenlik ihlali kurtarma olarak sınıflandırılır ve şu anda gereken saat başına 100,00 ABD Doları olarak ücretlendirilir. Herhangi bir Müşterinin başka bir Müşteri ile ağ girişimine neden olabilecek veya şu anda neden olan ağ girişiminin bağlantısı derhal kesilecektir. Ağ ihlalleri nedeniyle bağlantısı kesilen Müşterilere hiçbir hizmet kredisi verilmeyecektir.  

İnternet Görgü Kuralları

Her Müşterinin, İnternet topluluğunun kabul ettiği davranış ve beklentiler olan makul İnternet görgü kurallarını (Netiquette) uygulaması beklenir. Müşteri, Ded9’un erişim sağlayabileceği herhangi bir ağa uygun kurallara uyacaktır. Müşteri, gizli tutmak istediği bilgileri postalamamalı, iletmemeli veya İnternet erişimine izin vermemelidir. Müşterinin yasa dışı, iftira niteliğinde ve hileli, çocukları uygunsuz bir şekilde tasvir eden veya gücenmiş kullanıcılar tarafından Ded9’a karşı misilleme yapılmasına yol açabilecek herhangi bir materyal göndermesine izin verilmez. Ded9, bu bölümün ihlali nedeniyle herhangi bir zamanda hizmeti reddetme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Buna, IRC kanalının veya USENET grubunun politikalarını açık bir şekilde ihlal eden IRC veya USENET yoluyla reklam hizmetleri veya siteler dahildir.  

Çocuk Pornografisi

Ded9, bir Müşterinin çocuk pornografisi ile ilgili olarak 1984 tarihli Çocuk Koruma Yasasını ihlal etmesiyle ilgili herhangi bir ceza soruşturmasında tam işbirliği yapacaktır. Müşteriler, müşterilerinin Ded9 ağı üzerindeki eylemlerinden nihai olarak sorumludur ve müşterileri tarafından yayınlanan yasa dışı materyallerden sorumlu olacaktır. Çocuk Koruma Kanunu’na göre çocuk pornografisi, on sekiz yaşının altında olan veya olduğu gösterilen ve müstehcen bir eylemde bulunan veya böyle bir eylemde bulunuyormuş gibi gösterilen bir kişiyi gösteren fotoğraf, film, video veya diğer her türlü görsel sunumu içerir. on sekiz yaşından küçük bir kişinin cinsel organının veya anal bölgesinin cinsel amaçlı tasviri olan veya baskın özelliği cinsel faaliyeti savunan veya öğüt veren herhangi bir yazılı materyal veya görsel temsil olan cinsel faaliyet. on sekiz yaşından küçük kişi. Çocuk Koruma Yasası ihlalleri, 1-800-BEALERT numaralı telefondan ABD Gümrük Dairesine bildirilmelidir.

Telif hakkı ihlali

Tesiste bulunan ağ, kiralık donanım, ortak yerleşim hizmetleri ve diğer donanımlar dahil olmak üzere Ded9 Veri merkezi altyapısı yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanılabilir. Amerika Birleşik Devletleri’ni veya Avrupa Birliği’ni ve uluslararası düzeyde ya da örf ve adet hukukunu ihlal eden herhangi bir bilgi, veri veya materyalin iletilmesi, dağıtılması veya saklanması yasaktır. Buna telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan materyal dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir; yazılımın yetkisiz kopyalarının oluşturulması, kullanılması, dağıtılması veya BitTorrent’in veya yasa dışı olarak kopyalanan materyallerin dağıtımında kullanılan diğer tür teknolojilerin kullanılması dahil. Müşteri, lisans sözleşmesine aykırı olarak yazılımı kopyalar, dağıtır veya kurarsa, federal telif hakkı yasasını ihlal etmiş olur. Ded9, Veri Merkezimizde barındırılan iddia edilen telif hakkı ihlaliyle ilgili olarak tüm kanun uygulayıcı kurumlarla işbirliği yapacaktır. Telif hakkı ihlalini bildirmek için kötüye kullanım departmanıyla iletişime geçin.

Barındırma Politikası

Yasa Dışı veya Şartlara Aykırı Veriler: Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ihlali kolaylaştıran verileri barındırarak kanun veya Şartların ihlalini teşvik etmek yasaktır: Yasa dışı eylemlerde bulunma metodolojisini veya bu Koşulları ihlal eden eylemleri ayrıntılarıyla anlatan web sayfalarını barındırmak. Yasa dışı eylemlerde bulunmayı veya bu Koşulları ihlal eden eylemleri kolaylaştırmayı amaçlayan barındırma yazılımı, komut dosyaları veya diğer kaynaklar. Bu Koşulları ihlal edecek şekilde tasarlanmış herhangi bir yazılım, komut dosyası, program, ürün veya hizmetin reklamını yapmak, iletmek, depolamak veya kullanmak. hasat. Hileli kullanım veya satış için e-posta adreslerinin, kredi kartı bilgilerinin veya diğer kişisel bilgilerin toplanması yasaktır. E-dolandırıcılık. Kimlik doğrulama, kredi kartı, adlar, adresler veya diğer herhangi bir kişisel veriyi (“e-dolandırıcılık”) hileli bir şekilde toplamak için tasarlanmış bir işlemin komut dosyalarını veya çalıştırılabilirlerini veya herhangi bir başka bileşenini içeren yönlendirmeler içeren web sayfalarının barındırılmasına izin verilmez. Spam Reklamı Yapılmış Siteler. Başka bir ağdan gönderilen spam (“spamreklamlı”) tarafından reklamı yapılan web sayfalarının barındırılmasına izin verilmez.  

E-posta Politikası

E-posta Spamı. Ded9’un SPAM, Önemsiz E-posta veya UCE konusunda sıfır duruş politikası vardır. Spam, Junk-mail ve UCE, ticari olsun ya da olmasın, aynı veya büyük ölçüde benzer istenmeyen elektronik posta mesajlarının birden fazla alıcıya gönderilmesi olarak tanımlanır. Bir mesaj, bir haber grubu tüzüğüne aykırı olarak gönderilirse veya mesajı talep etmeyen veya davet etmeyen bir alıcıya gönderilirse istenmeyen olarak kabul edilir. UCE ayrıca sahte başlıklar, güvenliği ihlal edilmiş posta sunucusu geçişleri ve yanlış iletişim bilgileri içeren e-postaları da içerir. Bu yasak, başka bir hizmetten istenmeyen toplu postaların gönderilmesini de kapsar; bu, iletinin gerçekten bizim ağımızdan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın herhangi bir şekilde Ded9 kullanımını içerir. Blok Kaldırma. Müşteri eylemleri, Ded9 posta sunucularının veya Ded9 IP adres aralıklarının kara delik listelerine ve şirketler tarafından internet üzerinde kullanılan diğer posta filtreleme yazılım sistemlerine alınmasına neden olduysa, Müşteri hesabına 100 ABD Doları ve idari masraflar için saat başına 100 ABD Doları olarak değerlendirilecektir. posta sunucularını ve IP aralıklarını kaldırmak ve korumak için yapılan. Drop-Box Hesapları. Üçüncü taraf bir ağdan gönderilen istenmeyen toplu e-postalara (spam) yanıt almak için bu ağı kullanmak yasaktır. Başlık Sahteciliği: E-posta başlıklarında sahtecilik (“sahtekarlık”) yasaktır. Proxy Spam Gönderme: Üçüncü taraf proxy yoluyla spam gönderme, proxy listelerinin toplanması veya proxy posta yazılımı yüklemesi yasaktır. aktarma. Bir posta sunucusunun, kullanıcı kimliği ve kimlik doğrulaması olmadan gönderilmek üzere üçüncü taraf mesajlarını kabul edecek ve işleyecek şekilde yapılandırılması yasaktır. Toplu Postalar: Toplu istenmeyen e-posta göndermek spam olarak kabul edilir. İstenmeyen e-posta, Müşteriden gelen postaları iki kez kabul etmemiş bir alıcıya gönderilen e-posta olarak tanımlanır. Toplu posta gönderenler, varsa e-posta ve başlıkları dahil olmak üzere tüm katılımların eksiksiz ve doğru kayıtlarını tutmalı ve bu tür kayıtları talep üzerine Ded9’a sağlamalıdır. Olumlu ve doğrulanabilir katılım kanıtı sağlanamazsa, postanın alıcılarından gelen şikayetler, abone olmadıklarının kanıtı olarak kabul edilir ve posta istenmez. Posta listeleri: Ded9’un toplu posta kuralları, Müşteri tarafından sözleşmeli posta listeleri, liste sunumları veya posta hizmetleri için de geçerlidir. Politika şu şekilde belirtilmektedir: Kabul edilebilir bir posta listesi, çift katılım sürecini kullanarak gönüllü olarak e-posta bilgilerine kaydolan veya e-posta adreslerini Müşterinin dağıtımı için Müşteriye sunan hedef kitleye odaklanacaktır. bilgi. Liste aynı zamanda gelecekte dağıtılmaması gereken tüm son Müşteriler tarafından otomatik olarak kaldırılmasına da izin vermelidir.  

Dolandırıcılık Politikası

Müşteri, bu Koşulları kabul ederek, Ded9’a sağlanan iletişim ve ödeme bilgilerinin Müşteriyi tanımladığını ve Müşterinin ödeme yöntemini kullanma yetkisine sahip olduğunu onaylar. Ödemeden kaçınmak amacıyla herhangi bir araç veya cihazla dolandırıcılık yapmak, hizmet almak veya hizmet almaya teşebbüs etmek yasaktır.

IRC Politikası

Ded9 hiçbir koşulda ağ içinde IRC sunucularının çalışmasına izin vermez. IRC’ye bağlanan, destek sağlayan veya IRC içinde çalışan gelen veya giden bağlantılara veya hizmetlere izin vermiyoruz.  

sınırlı sorumluluk

Ded9, BU SÖZLEŞMEDEN VEYA ÜRÜNDEN KAYNAKLANAN VEYA HİÇBİR ŞEKİLDE BU SÖZLEŞMEDEN VEYA ÜRÜNDEN KAYNAKLANAN ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ VEYA ÖRNEK HASARDAN HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, KÂR KAYBI, KULLANIM KAYBI, VERİ KAYBI, TELEFON FATURALARI, GİZLİLİK KAYBI, SAĞLAYICI BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VERİLEN ZARARLAR. YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMASI, SÖZLEŞME, GARANTİ, İHMAL VEYA DİĞER HAKSIZ İLKELERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİA, HERHANGİ BİR YASAL GÖREVİN İHLALİ, TAZMİNAT VEYA KATILIM İLKELERİ, HERHANGİ BİR SINIRLI VEYA MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLUNUN ESAS HEDEFİNE ULAŞMAMASI DURUMUNDA GEÇERLİ OLACAKTIR. POZ VEYA DİĞER . AYRICA, SAĞLAYICI İNTERNET ÜZERİNDEKİ HİÇBİR İÇERİĞİ SANSÜRLEMEZ. HESABININ KULLANIMI VE BU KULLANIMIN SONUÇLARINDAN MÜŞTERİNİN SORUMLULUĞU OLACAKTIR.  

Faturalandırma ve İptal

Tüm yinelenen fatura döngüleri her ayın ilk günüdür. Bu nedenle, bir ay daha fatura edilmemesi için tüm iptallerin ayın birinden önce yapılması gerekir. İlkinde veya sonrasında yapılan iptaller, o ayın cari faturalandırmasına tabi olacak ve ay sonu iptaline ayarlanacaktır.  

Suspension ve Termination

Ded9, Müşteriyi bilgilendirirken ve sorunu makul olarak mümkün olan en az hizmet müdahalesiyle sonuçlanan bir yöntemle çözerken makul özeni gösterecektir. Şartların ihlali aşağıdakilere yol açacaktır: E-posta yoluyla bir uyarı bildirimi. Şart ihlalinin 24 saat içinde çözüme kavuşturulmaması aşağıdakilere yol açacaktır: Sunucunun geçici olarak kapatılması IP adresi yönlendirmesi boş Yukarıdaki şartların tekrar ihlali, aşağıdaki eylemlere yol açacaktır. Yeniden etkinleştirme olmadan hizmetin anında kesilmesi.