Light Fidelity

Yeni Bir Teknolojiye Giriş: Li-Fi (Light Fidelity)

Yeni Bir Teknolojiye Giriş: Li-Fi (Light Fidelity)   Li-Fi veya Light Fidelity, verileri iletmek için Wi-Fi’de kullanılan geleneksel radyo dalgaları yerine ışık dalgalarını kullanan bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Işığı kablosuz iletişim için bir araç olarak…

ips nedir? LED’den farkı nedir? (basit bir kelimeyle)

IPS nedir? LED’den farkı nedir? Bu, bu iki teknoloji hakkında basit bir kılavuzdur. Kısacası IPS, güneş ışığında ve dış ışıklarda daha geniş görüş açısına ve daha yüksek kaliteye sahip olan LED’den daha yeni bir teknolojidir.…

What is IPS? What is the difference with LED?

What is IPS? What is the difference with LED? This is a simple guide to these two technologies. In short, it is a newer technology than lead, with a higher viewing angle and higher quality…