patron ve mudur arasında farklar

rumsal büyük şirketler hariç tutulursa, Anadolu’da genelde aile şirketleri olarak yapılanmış on binlerce şirkette patronlar ve yöneticiler beraber ve çok yakın çalışırlar. İlk bakışta aynı hedefe yönlenmiş olmaları nedeni ile benzer bakış açılarına sahip olmaları…