blog posts

Karar destek sistemi (DSS) nedir?

Karar destek sistemi (DSS) nedir?

 

Birden çok üyesi, departmanı ve veri tabanı olan bir kuruluşun kritik kararlar almayı nasıl başardığını hiç merak ettiniz mi? Bir kuruluşun yöneticilerine ve kilit üyelerine karar vermede rehberlik edebilecek bir destek sistemi var mı? Cevap Evet! Karar destek sistemi veya kısaca DSS, karar verme sürecinde çok yardımcı olacak bir çözümdür.

 

Soru nasıl? Bir Karar Destek Sistemi, karar verme sürecini tam olarak nasıl daha sorunsuz hale getirebilir? Bu yazıda, bu kavramı daha yakından tanıyabilmeniz için bir karar destek sisteminin işlevini, uygulamalarını, faydalarını ve bir örneğini tartışıyoruz.

 

dss

Karar Destek Sistemi (KDS) nedir?

Karar destek sistemi, bir organizasyonun veya işletmenin kararlarını, eylemlerini ve operasyonlarını destekleyen bir bilgisayar programıdır. Bir DSS, büyük miktarda veriyi eler ve analiz eder ve sorunları çözmek ve kuruluş adına kararlar almak için toplanan bilgileri sunar. Son olarak, toplanan bu bilgiler veri raporları şeklindedir.

KDS genel olarak bir karar uzmanının (stratejist, üst düzey yönetici, CEO, vs.) kararını daha rahat verebilmesi için, saf veri kaynaklarından (veri tabanları, metin kaynakları, bilgi depoları vs.) veriyi alıp, işleyip, karar için gereken hale getirerek işe başlar. Ardından bu veri üzerinde, daha önceden hazırlanmış olan şablonlar, veri işleme yöntemleri, veri madenciliği çalışmaları vs. kullanarak veri üzerinde ilkel bazı kararlar verebilir veya karar verilmesine destek olabilecek olası senaryoları hazırlayabilir.

KDS, yönetim ve idare gibi işlemlerin hemen her aşamasında kullanışlıdır. Genelde orta ve üst seviye yönetime hizmet etmektedir ve genelde karar aşamasında, düzenli olmayan veriden faydalı veri çıkarılmasını hedefler.

 

 

DSS’nin genellikle ayıkladığı bilgiler şunları içerir:

 

Hedef veya öngörülen gelir
Farklı dönemlerden satış rakamları veya geçmiş kalemler
Kaynak envanterine ilişkin veriler (finansal, ürün vb.)
Kurum içi işlemlere ilişkin veriler
Ve…

 

Bir DSS’nin, farklı verileri birleştirerek veri topladıktan sonra, karar vermede etkili olan yararlı raporlar üretebileceğini unutmayın. Tipik bir veri toplama sistemi, bir karar destek sisteminden tamamen farklıdır. Veri toplama sistemi sadece veri toplama görevine sahip olup, verilerin birleştirilmesi ve rapor oluşturulması doğrultusunda herhangi bir işlem yapmamaktadır.

 

Günümüzde bu sistem kuruluşlarda tamamen bilgisayarlı ya da yarı bilgisayarlı durumdadır ancak bu, insan kaynaklarının bir karar destek sistemi haline gelemeyeceği anlamına gelmez. Genel olarak, ideal bir sistem istiyorsak, bir bilgisayar sistemi ile bir grup insan kaynağını birleştiren yarı bilgisayar sistemi olacaktır. Bu sayede bir organizasyonun kilit güçleri daha hızlı ve doğru kararlar alabilir.

 

Blockchain Programlamayı Öğrenmek İçin Eksiksiz Bir Kılavuz

 

DSS bileşenleri

Bir karar destek sisteminin aşağıdakileri içeren üç bileşeni vardır:

DSS’de model yönetim sistemi

Sistemin bu kısmı, kuruluşların farklı karar verme modellerini dikkate almasına izin verir. Örneğin, bir kuruluşun yeni bir ürün için insanların talep miktarını tahmin etmek istediğini varsayalım. O halde her yeni ürün sunduğunda yeni bir ürün modelini düşünebilir ve buna göre kararlar alabilir.

 

DSS kullanıcı arabirimi

Doğal olarak bir sistemin yaptığı analizleri anlamak normal kullanıcılar için kolay olmayacaktır. Bu nedenle bir karar destek sisteminin, analiz edilen bilgileri herkes için anlaşılır bir şekilde görüntüleyebilmesi için iyi bir kullanıcı arayüzüne ihtiyacı vardır. Bu kullanıcı arayüzü, DSS kullanıcılarının kararlarında bundan kolayca yararlanabilecekleri şekilde okunabilir olmalıdır.

 

DSS veritabanı

Karar destek sisteminin veri tabanı, toplanan bilgileri saklar ve yönetir. Bu bilgiler sisteme üç şekilde aktarılabilir:

 

DSS kullanıcıları tarafından manuel olarak
Sistemi internete bağlayarak çevrimiçi
Varsayılan olarak, şu anda kuruluşta bulunan ve sistemde zaten kayıtlı olan bilgiler aracılığıyla.

 

Karar destek sisteminin amacı nedir?

DSS kullanımının temel amacı, kararların daha hızlı alınabilmesi için müşterilere ve kuruluş üyelerine kolay ve anlaşılır bilgi sağlamaktır. Bir DSS sistemi, tümü kullanıcı özelliklerine dayalı olarak çeşitli raporlar oluşturmak üzere programlanabilir. Ayrıca DSS, bilgilerini çubuk grafikler ve yazılı raporlar gibi grafiksel olarak sunabilir.

DSS’nin amacı, bir kuruluşun yöneticilerine hız, doğruluk ve farklı problem çözme yöntemleri sağlamaktır. Tabii şunu da söylemek gerekir ki hız derken anlık kararlardan değil, organizasyonda uzun vadeli sonuçları olacak kararlardan (yeni bir ürün çıkarmak gibi) bahsediyoruz.

 

 

DSS’ye kimler dahil olacak?

Bir kuruluş, bilgi ve veri toplamak ve bunları eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürmek için operasyon yönetimi ve diğer planlama departmanları tarafından DSS’yi kullanabilir. Bu sistemler öncelikle üst orta düzey yönetim, yani üst düzey ve kilit yöneticiler tarafından kullanılır. Bunu bir örnekle daha iyi anlayalım.

Ürün satışlarıyla ilgili yeni varsayımlara dayalı olarak bir şirketin önümüzdeki altı aydaki gelirini tahmin etmek için bir DSS kullanılabilir. Bu tahminin rakamlarını bulmanızda çeşitli faktörler etkili olduğu için bu hesaplama basit sayılamaz ve bir bilgisayar sistemine ihtiyacınız olacaktır. Bu, bir karar destek sisteminin çeşitli değişkenleri entegre edebileceği ve tümü şirketin geçmiş ürün satış verilerine ve mevcut değişkenlerine dayalı olarak alternatif bir sonuç seti oluşturabileceği yerdir.

Dünyamızı Dönüştürecek Geleceğin İlk 10 Teknolojisi

 

Karar destek sistemi hangi kuruluşlarda kullanılmaktadır?

Karar destek sisteminin uygulamasının, tıp, devlet kuruluşları, tarım kuruluşları vb. dahil olmak üzere herhangi bir endüstri, meslek veya alan için kullanılabilecek kadar geniş olduğunu bilmek fena değil.

Bu kuruluşlarda, karar destek sistemi tarafından yapılan karar vermeye yardımcı olmak için büyük miktarda veri analiz edilir, analiz edilir ve birleştirilir. Bu bilgilerle gelir tahmini, satış veya envanter yönetimi hakkında raporlar elde edilir. Bir DSS, geçmiş verilere ve mevcut şirket girdilerine dayalı olarak, birden fazla değişkenin entegrasyonu yoluyla nihai olarak olumlu kurumsal karar vermeye yol açan birkaç farklı sonuç üretebilir.

 

Bu nedenle, organizasyon türü ve çalışma alanı ne olursa olsun, sizin de karar vermede sorun yaşamamak için verilerinizi düzenlemeniz ve analizlerini birleştirerek doğru bir özete ulaşmanız gerekiyorsa, bir karar destek sistemine ihtiyacınız olacaktır.

Yönetim kararlarınız konusunda kafanız karıştıysa kıyaslama hakkında daha fazla bilgi edinmek fena değil. Farklı sektörlerdeki karar destek sistemi uygulama örnekleri

DSS’yi tıp endüstrisinde kullandığımızı varsayalım. Bu alanda, bir klinisyen, bir hastalığı teşhis etmeye yardımcı olması için bilgisayarlı bir karar destek sistemi kullanabilir. Aslında hekimin girdileri ile önceki elektronik sağlık kayıtlarını birleştirerek bir karar destek sistemi hekime tanı ve tedavide yardımcı olabilir.

Başka bir örnek, belirli bir alandaki hava durumu raporlarının duyurulmasına verilebilir. Bu durumda yılın farklı mevsimlerinde, gece ve gündüzün farklı saatlerinde ve genel olarak farklı zamanlarda bu bölgenin sıcaklık bilgilerini toplayıp, sistemde analiz ederek ve son olarak analizi raporlayarak ne olduğunu anlayabiliriz. bu bölgenin ortalama sıcaklığıdır.

 

Aşağıdaki gibi bilgiler sayesinde bölgenin hava durumunu tahmin etmek bile mümkündür:

Maksimum sıcaklık
minimum sıcaklık
Yağmur yağma olasılığı
Minimum yağış miktarı
Maksimum yağış miktarı
Ve…

Emrinizdedir.

 

DSS uygulamasının üçüncü örneği tarımdadır. Diyelim ki bu yıl ihtiyacımız olan ürüne karar vermek istiyoruz. İlk adımda hava şartlarını ve kuraklık ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Öte yandan diğer çiftçilerin üretim miktarları ve olası arz konusunda halkın talebi de bu konuda etkili olacaktır. Bu konunun yanı sıra toprak verimliliği, kullanılabilir mekanizmalar ve mevcut kaynaklar da nihai kararda etkilidir. Bu nedenle karar destek sistemi, bilgi toplayarak tüm bu hususları dikkate alarak en uygun üretim hacminin seçilmesine yardımcı olur.

DSS, bankacılık, depolama, müşteri kredisi gibi diğer sektörlerde ve bu yazıda bahsedilemeyecek diğer alanlarda kullanılmaktadır.

 

 

DSS’nin Özellikleri

Teknoloji ilerledikçe, veri analizi artık bilgisayar sistemleriyle sınırlı değil. DSS özünde bir uygulama olduğundan, ister masaüstü ister dizüstü olsun, çoğu bilgisayar sistemine yüklenebilir ve bundan faydalanılabilir. Bazı DSS uygulamaları, temel verilere her zamankinden daha fazla bağlanmanıza olanak tanıyan mobil cihazlar aracılığıyla da kullanılabilir.

DSS’nin esnekliği, sık seyahat eden veya şirketle uzaktan çalışan kullanıcılar için de çok faydalıdır. Karar destek sisteminin çeşitli özellikleri, her zaman her yerde şirketleri ve müşterileri için en iyi kararları vermeleri için yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlar.

 

Genel olarak, bir karar destek sistemi dört önemli özelliği içermelidir:

  • Veri toplama
  • Veri yönetimi
  • veri analizi
  • Veri analizinin sonuçlarının sunulması

 

Bu, bir karar destek sistemi senaryosunu ele almak istiyorsak, onun dört özelliğini dikkate almamız gerektiği anlamına gelir, bunlar:

İlk adımda, karar vermek için mevcut verileri incelememiz gerekir. Bu nedenle karar destek sistemi mevcut problem hakkında detaylı bilgi verirse faydalı olacaktır.

Bir sonraki adımda, elde edilen verilerin güvenilir bir yerde saklanması gerekir. Bu, kullanılmayan verileri eklemek veya silmek istediğimizde tam erişime sahip olmak için bir veritabanına ihtiyacımız olduğu anlamına gelir. İyi bir karar destek sistemine, bilgi hacmini kolayca destekleyebilecek bir veri tabanı eşlik etmelidir.

Üçüncü adımda, toplanan ve saklanan bilgiler üzerinde kritik bir analiz yapılır. Bu analiz size nihai karar için hangi verilerin gerekli olduğunu ve hangilerinin karar vermede önemli bir rol oynayamayacağını söyleyecektir.

Son adım, önceki adımda analiz sonuçlarını görüntülemektir. Bu adım, kurum çalışanlarına sonuçları doğru anlayacakları şekilde sunulmalıdır. Dolayısıyla bu aşamada kullanıcı arayüzü devreye giriyor. Karar destek sisteminin kullanıcı arayüzü, küçük büyük ama önemli her verinin oluşturulmasında rol oynayacağı sütun grafikler, pasta grafikler vb. içerir.

 

 

Karar Destek Sisteminin (KDS) Avantajları

Genel olarak, karar destek sistemleri daha bilinçli seçimler yapılmasına yardımcı olur. Ancak DSS’nin avantajlarını daha detaylı belirtmek istersek şunu söyleyebiliriz:

 

Eyleme geçirilebilir kararlar veya mevcut ve geçmiş verilere dayalı olarak birden çok sonuç üretmek, karar vermeye önemli ölçüde yardımcı olur.
Müşteriler tarafından kullanılan ve kolayca sindirilebilen ancak kullanıcı özelliklerine göre ayarlanabilen raporlar üretin
Büyük sayılarla yapılan işlemlerde hesaplama hatalarının azaltılması
Tutarlı raporlar üretmek için güncel ve geçmiş veriler entegre edilmiştir
Bir kuruluşun çalışanları birbirleriyle daha fazla iletişim kurar
Karar alma sürecinin bir bölümünü otomatikleştirerek, yöneticiler için daha fazla zaman yaratılır

 

Karar destek sisteminin dezavantajları

Kuruluşta DSS’yi tasarlamak ve uygulamak için başlangıç sermayesi ihtiyacı
Kararları bağımlı hale getirme (hızlı karar vermede sorunlar)
Depolama için kaynakların tahsisi (kuruluşun verilerinin büyük olduğu durumlarda)

 

Tüm bu yorumlarla birlikte, bu sistemin avantajları dezavantajlarından daha önemli olduğu için, ister kapsamlı ister sınırlı veriye sahip olun, kuruluşunuzun kararlarını iyileştirmek için DSS’yi daha ciddiye almanız önerilir. Karar destek sisteminin kararların başarısını daha da garanti altına almak için bir çözüm olduğu söylenebilir.

 

bu konu hakkında başka makalelerimiz:

 

What are the Basic Fundamental concepts of Programming?

11 ways to learn programming quickly and deeply