blog posts

Yaratıcı Organizasyon Nedir? Kuruluşunuzun Yaratıcı Ve Yenilikçi Bir Kuruluş Olduğunu Düşünüyor Musunuz?

Bilgi ve bilişim teknolojisinin giderek artan ilerlemesiyle günümüz işletmeleri, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte hareket etmelerine yardımcı olacak becerilerin eğitimine ihtiyaç duymaktadır. Bu karmaşık ve hızlı gelişmeler, dünyadaki birçok başarılı organizasyonu, yaratıcılık ve yenilikçiliği uygulamak ve yaratıcı bir ortam yaratmak amacıyla hedeflerine, değerlerine, yöntemlerine ve yapılarına yön vermeye yöneltmiştir.

Yaratıcılık deyince yaratıcı organizasyon konusu gündeme geliyor. Artık yöneticilerin temel hedeflerinden biri yaratıcı ve yenilikçi bir organizasyona sahip olmaktır. Bu yazımızda bu tür organizasyonlardan ve yaratıcı düşüncenin organizasyondaki uygulamalarından bahsedeceğiz.

Yaratıcı organizasyon nedir?

Yaratıcı organizasyonu tanımlamadan önce “yaratıcılık” ve “inovasyon” kavramlarının iki ayrı kavram olmakla birlikte sıklıkla birbirinin yerine kullanıldığını bilmek gerekir. “Yaratıcılık”, yeni bir düşünce yaratmak için zihinsel yeteneklerin kullanılmasıdır.

“İnovasyon”, yaratıcılıktan kaynaklanan yeni düşünce ve fikirlerin uygulanması anlamına gelir. Yani yaratıcılıkta yeni bilgiler elde ederiz, inovasyonda ise bu bilgileri çeşitli şekillerde pazarlarız.

Yaratıcı organizasyon nedir?

Yapılan açıklamalara göre yenilikçi ve yaratıcı organizasyon, hedef kitlesine daha iyi hizmet ve ürünler sunabilmek için sürekli değişen, sürekli yeni fikir ve yöntemler deneyen bir organizasyondur. Yaratıcı ve yenilikçi bir organizasyonda tüm hizmetler, ürünler veya süreçler başarılı olmayabilir ancak bu organizasyon müşterileri ve hedef kitleleriyle uyum sağlamaya, uyum sağlamaya ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmaya çalışır.

Yaratıcı insanların özellikleri nelerdir?

Yaratıcı insanlar, yaratıcı yenilikçi bir organizasyonun temel ve temel ihtiyacıdır. Aslında Yaratıcı organizasyonu yaratan çalışanların yaratıcılığıdır. Başka bir deyişle şirketler ve kuruluşlar, üyelerinin yetenek ve yeteneklerini yeni ürün ve hizmetler üretmek için kullanırlar. Aşağıda yaratıcı insanların bazı kişilik özellikleri gösterilmektedir. Bu öğeler şunları içerir:

 • Diğer insanlarla sıcak ve içten iletişim kurabilme becerisi
 • Zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olmak
 • Yeni fikir ve öneriler oluşturma ve sunma becerisi
 • Konuların detaylarına dikkat
 • Doğruluk ve çevreye duyarlılık
 • Yeni şeyler denemek ve deneyimlemekle ilgileniyorum
 • Eleştiri ruhuna sahip olmak
 • Çeşitli sorunları yönetme ve organize etme becerisi
 • Yeni zorluklara ve karmaşık konulara dikkat
 • Sorumluluk ve…

Yaratıcı insanların özellikleri

Yaratıcı bir organizasyonun özellikleri nelerdir?

Yaratıcı örgütlerin başarıya ulaşmalarında etkili olan pek çok olumlu özelliği bulunmaktadır. Aşağıda bu organizasyon grubunun bazı özelliklerini tanıtacağız.

Yaratıcı yöneticiler

Yaratıcı ve yenilikçi yöneticilere sahip olmak, yaratıcı organizasyonların en önemli özelliği olarak kabul edilir. Bu yöneticiler hem kendileri yaratıcıdır hem de başkalarının yaratıcı fikirlerine açıktır. Ayrıca örgüt insanlarında istek yaratarak örgüte yaratıcı çalışanlar yetiştirmeye çalışırlar. Aslında örgütün yaratıcılığını yaratması, büyütmesi ve beslemesi için örgütün ortamını hazırlamaya çalışırlar.

Sadece yaratıcı bir organizasyona sahip olmak isteyen ancak bunu başarmak için çaba göstermeyen, yani eski çözümleri terk etmeye, başkalarının fikirlerini dinlemeye vb. istekli olmayan yöneticilerin, yaratıcı bir organizasyon yaratmayı beklememeleri gerekir.

Düşünceli çalışanlar

Yaratıcı ve yenilikçi organizasyonların en önemli özelliklerinden biri yetenekli ve düşünceli personelin varlığıdır. Bu grup, özel ve saf fikirlere sahip olmanın yanı sıra, farklı alanlardaki konuları anlama ve analiz etme becerisine de sahiptir.

Uygun organizasyon kültürü

Örgüt yönetimi, uygun bir örgüt kültürü oluşturarak örgütte yaratıcılığın büyümesine ve gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Örgütün büyümesine ve gelişmesine yol açan davranışların örgütte oluşturulması ve kurumsallaştırılması daha iyidir. Örneğin “öneri”yi organizasyonda ortak bir kültür haline getirebilirsiniz.

Sağlıklı rekabet yaratın

Başarılı bir organizasyon, çalışanları arasında sağlıklı bir rekabet yaratabilmelidir. Bir süre sonra sağlıklı rekabet, iş dünyasında yaratıcı çözümler yaratır ve genişletir. Bu sayede kuruluşumuz hedeflerine daha kolay ve hızlı ulaşır.

Yöneticilerin mevcudiyeti

Yaratıcı ve amaca yönelik bir organizasyona sahip olmak isteyen bir yöneticinin mevcut olması ve personelin onunla kolayca iletişim kurabilmesi gerekir. Doğal olarak çalışanlarının görüşlerini dinleyen, personeliyle ilgilenen ve onların doğrudan buluşmasına olanak tanıyan yöneticiler daha popüler oluyor ve yaratıcı organizasyona daha çabuk yönlendiriliyorlar.

Eğitim

Bir organizasyon öğrenilmiş bir organizasyon olduğunda ve öğretme ve öğrenme süreci kalıcı olduğunda yaratıcı kabul edilir. Böyle bir kuruluş, kuruluşun diğer çalışanlarını eğitmek ve bilimsel seviyelerini geliştirmek için uzmanların bilgisinden yararlanmaya çalışır. Başarılı kuruluşların çoğunun, çalışanların öğrenmesini eğitmek ve geliştirmek için çoğu eğlenceli ve eğlenceli olan farklı yöntemler kullandığını bilmek güzel.

Grup aktivitelerinin genişletilmesi

Yaratıcı ve yenilikçi organizasyonların bir diğer özelliği de ekip çalışmasının yaygınlaşmasıdır. Yaratıcı organizasyonlarda yöneticiler, çalışanların grup ve takım çalışmasına katılmasını teşvik etmeye çalışır. Ekip oluşturulduğunda ve grup olarak iş yapıldığında yaratıcılık artar. Dolayısıyla kuruluşumuz daha güçlü ve yaratıcı.

Tarafsız yaklaşım

Yaratıcı organizasyonlarda yönetim departmanı çalışanlarına karşı tamamen objektif ve tarafsız bir yaklaşıma sahiptir. Bu organizasyonlarda çalışanların fikir ve görüşleri, sağlayıcıların konumuna göre değil, verimliliklerine ve yararlılıklarına göre değerlendirilmektedir.

Ücretsiz iletişim

Yaratıcı organizasyonlarda iletişim alanına ilişkin kurallar ve düzenlemeler serbesttir. Örneğin iki yönlü iletişim, özgür fikir alışverişi, farklı iletişim yöntemlerinin kullanılması vb. bu tür iletişime örnektir.

özerklik

Özerklik genellikle yaratıcı ve yenilikçi organizasyonun her düzeyinde mevcuttur. Dolayısıyla örgüt üyeleri eylemleri gerçekleştirmede ve görevlerini seçmede tamamen özgürdür ve önerdikleri fikirler tamamen yeni ve moderndir. Bu tür organizasyonlarda kararlar mevcut şartlara göre alınır.

Diğer boyutları ve teknikleri kullanma

Genellikle yaratıcı organizasyonlarda bugüne kadar kullanılan yöntemlerin yanı sıra teklif kayıt sistemi, beyin fırtınası, çeşitli problem çözme yöntemleri vb. ek boyut ve teknikler de kullanılmaktadır.

Değişiklikleri kabul etme yeteneği

Yaratıcı organizasyonlarda değişebilirlik ruhunu güçlendirerek yöneticilerden çalışanlara kadar her kademe yeni değişiklikleri kabul etmeye ve karşılamaya hazır ve isteklidir.

Merkezi olmayan organizasyon çerçevesi

Yaratıcı organizasyonlarda organizasyonel çerçeve merkezi olmayan bir şekilde tanımlanır. Bu nedenle çalışanlar işlerini planlama konusunda tamamen özgür oldukları gibi yaratıcı davranış ve katılım için de yeterli zamana sahiptirler.

Terfi

Genellikle, farklı kuruluş ve şirketlerdeki kişileri seçmek ve terfi ettirmek için iki faktör dikkate alınır: faaliyet geçmişi ve faaliyet kalitesi (yeterlilik). Ancak yaratıcı organizasyonlarda çalışanlar yalnızca yaptıkları işin kalitesine ve yeterliliklerine göre terfi ettirilirler.

İstenilen ve kabul edilebilir hizmetlerin sağlanması

Müşterilere faydalı ve etkili hizmet sunmak amacıyla bir organizasyon kurulduğunda bu amaç çalışanlar arasında da yayılır. Daha başarılı olabilmek ve bu hedefe ulaşabilmek için kurum üyelerinin ve çalışanlarının görüş ve önerilerinin sunulması için gerekli zemini sağlayabilirsiniz.

Yaratıcı organizasyonun özellikleri

Yaratıcı organizasyonda değişim yönetiminin rolü nedir?

Buraya kadar yaratıcı organizasyonları ve özelliklerini tanıdık. Bu bölümde Yaratıcı organizasyonda değişim yönetimini inceleyeceğiz. Değişim yönetimi, kuruluş çalışanlarının mevcut durumdan gelecekte tasarlanan duruma, kuruluşun çıkarlarıyla uyumlu bir şekilde geçişine yönelik kapsamlı, periyodik ve yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Değişim yönetimi, yaratıcı organizasyonların insanları, süreçleri, yapıyı ve organizasyonel stratejileri entegre etmesine ve uyumlu hale getirmesine yardımcı olur. Yaratıcı organizasyonların dinamik ve gelişen organizasyon stratejilerini seçip benimsediklerini söyleyebiliriz. Bu şekilde değişim kalıpları öngörülebilir ve organizasyonun bileşenlerine uyarlanabilir olacaktır.

Bu nedenle değişim yönetimi standartları ve yöntemleri, organizasyonlarda ve yaratıcı şirketlerde başarı modelleri arasında yer almaktadır.

Yaratıcı organizasyonun zorlukları nelerdir?

Yaratıcı organizasyonun zorluğu

 • Yaratıcı ve yenilikçi kuruluşlar sürekli olarak yeni ürünleri satışa sunmakta, hizmet ve ürünlerini hedef kitleleri için yaratıcı bir şekilde değiştirmektedir. Ancak yavaş yavaş organizasyonun gelişmesi ve işin büyümesiyle birlikte yaratıcılık ve yenilikçilik sürecinin devamı zorlaşacak ve kendi zorluklarını yaratacaktır.
 • Yenilik ve yaratıcılık alanında öne çıkan ve deneyimli şirketler, zamanla yapılarında yavaşlama, yönetim ve organizasyon süreçlerinde gecikmeler yaşıyor. Bu faktörler organizasyonel yenilik ve yaratıcılığın önündeki en büyük zorlukları ve engelleri yaratır.
 • Değişim projelerinin uygulanması sırasında yaratıcı organizasyonların organizasyon yapısının yavaşlatılması (önceki aşama), organizasyonların BPM ve BPMS kullanma zamanının geldiğini göstermektedir. Bu araçların yardımıyla ve mevcut süreçleri makineleştirerek, yaratıcı organizasyonların ürün ve hizmet sağlamada yenilik ve yaratıcılık sağlama yeteneklerini yeniden kazanmaları gerekmektedir.

Ancak yaratıcı organizasyonun verimliliğini arttırmada BPM’nin nasıl etkili olduğunu veya etik organizasyonda BPMS sisteminin öneminin neler olduğunu aşağıdaki materyallerde inceleyeceğiz.

ve sonunda…

Yenilikçi ve yaratıcı bir organizasyon yaratmanın, organizasyondaki kronik sorunların çözümünde etkili olmanın yanı sıra, işletmelerin en iyi çözümlere ulaşmalarına da yardımcı olabileceğini gördünüz. Yaratıcı bir organizasyon yaratmanın ilk adımının yöneticiler olduğunu da söylemiştik. Organizasyonun dönüşmesi için değişimi kendilerinden başlatmaları gerekiyor. Bu sayede sürekli olarak yeni ve yaratıcı fikirleri dinlemeye ve kabul etmeye hazır olmalı, yeni fikir ve çözümleri memnuniyetle karşılamalıdırlar.

Bu yazımızda Yaratıcı organizasyonu ve özelliklerini detaylı olarak incelemeye çalıştık. Belirtilen özellikleriyle kuruluşunuzun yenilikçi ve yaratıcı bir kuruluş olduğunu düşünüyor musunuz? Değilse, bu tür bir organizasyondan ne kadar uzakta?