blog posts

Veri ambarı nedir?

Verilere iş analistleri, veri mühendisleri ve iş zekası (BI) aracı uzmanları, SQL kullanıcıları ve diğer analitik uygulamalar tarafından erişilir. Veri analitiği, işletmelerin günümüzün rekabetçi pazarında daha başarılı olmasına ve sektörlerinde parlamasına yardımcı olur. Profesyoneller verilerden içgörü elde etmek, iş performansını izlemek ve destek sağlamak için raporlara, gösterge tablolarına ve analiz araçlarına güvenir. Veri ambarları, verileri verimli bir şekilde depolayarak veri uzmanlarına bu raporları, kontrol panellerini ve analitik araçları sağlar.

Veri ambarı nedir?

Veri ambarı, kuruluşların ve işletmelerin daha doğru ve akıllı kararlar almasına yardımcı olan geniş bir iş verileri koleksiyonudur. Veri ambarı yeni bir kavram değildir ve 1980’lerden beri ortalıkta dolaşıyor. Veri ambarlarında büyük miktarda veri çeşitli kaynaklardan toplanır; Pazarlama, satış ve finans gibi iç uygulamalar bu kaynaklara örnektir.

Veri ambarı ile veri merkezleri arasındaki fark nedir?

Veri ambarını nasıl oluşturabiliriz?

Veri ambarı oluşturmak için aşağıdaki 7 adımı sırasıyla uygulamanız gerekir:

1- İş hedeflerinin belirlenmesi

 • İş hedeflerinin belirlenmesi (taktik ve stratejik)
 • Şirketin, departmanların ve iş kullanıcılarının projeden beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
 • Şirketin mevcut teknolojik mimarisinin, kullanımdaki uygulamalarının incelenmesi ve…
 • Ön analiz yapın
 • Veri ambarının kapsamının açıklaması

Bu adım 3 ila 20 gün sürer.

2- Kavramsallaştırma ve platform seçimi

 • İstenilen veri ambarı çözümünün özellik kümesini tanımlayın
 • En uygun dağıtım seçeneğini seçme (yerinde/bulut/karma)
 • Veri ambarı oluşturmak için en uygun mimari tasarım yaklaşımını seçme
 • Veri ambarına yüklenecek veri kaynağı sayısı ve veri hacmi dikkate alınarak veri ambarı teknolojilerinin seçilmesi
 • Uygulama için veri akışları

Bu aşama 3 ile 15 gün arasında sürer.

3- Proje yol haritası oluşturun

 • Veri ambarı geliştirme projesinin kapsamının, bütçe planlamasının, zaman çizelgelerinin vb. tanımlanması.
 • Tasarım, geliştirme ve testlerin planlanması
 • Veri ambarı proje kapsam belgelerinin derlenmesi, veri ambarı çözüm mimarisi vizyon belgesi, veri ambarı dağıtım stratejisi, test stratejisi, proje uygulama yol haritası
 • Risk yönetimi planının geliştirilmesi
 • Veri ambarı geliştirme projesi çabalarının, TCO’nun ve yatırım getirisinin tahmin edilmesi

Bu aşamanın yaklaşık süresi 4 ila 15 gündür.

4- Sistem analizi ve veri ambarı mimari tasarımı

 • Her veri kaynağının ayrıntılı analizi
 • Veri türleri ve yapıları
 • Günlük üretilen veri hacmi
 • Verilerin hassasiyet derecesi ve uygulanan verilere erişim yaklaşımı
 • Veri kalitesi, eksik/değeri düşük veriler, veri kaynağı sisteminde veri temizliği gerçekleştirme imkanı
 • Diğer veri kaynaklarıyla iletişim
 • Veri temizleme politikaları tasarlama
 • Veri güvenliği politikalarının oluşturulması (yasal kısıtlamalara ve veri güvenliği kurallarına dayalı veri erişim politikaları, veri şifreleme politikaları, veri erişimi izleme ve veri uyumluluk politikaları, veri yedekleme stratejisi vb.)
 • Veri ambarı ve veri pazarı için veri modellerinin tasarlanması
 • Veri akışını entegre etmek ve kontrol etmek için ETL/ELT süreçlerini tasarlayın

Bu adımı tamamlamak en az 15 gün sürer.

5- Geliştirme ve istikrar

 • Veri ambarı platformu özelleştirmesi
 • Veri güvenliği yazılımının yapılandırılması ve veri güvenliği politikalarının uygulanması
 • ETL/ELT geliştirme ve test etme
 • Veri ambarı performans testi

6- Kurulum

 • Veri aktarımı, veri kalitesi değerlendirmesi
 • Veri ambarının iş kullanıcılarına tanıtılması
 • Kullanıcılara yönelik toplantılar ve eğitim atölyeleri düzenlemek

7- Lansman sonrası destek

 • ETL / ELT performans yapılandırması
 • Veri ambarı performansını ve kullanılabilirliğini yapılandırma
 • Son kullanıcılar için destek

Birçok kullanıcı ve teknik uzman, veri ambarı ile veri merkezi arasındaki farkın ne olduğunu sorabilir. Bu konuyu daha detaylı tartışacağız.

Veri ambarı ile veri merkezleri arasındaki fark nedir?

Veri merkezleri, sunucuların tutulduğu fiziksel konumlardır; Veri ambarı bir yazılım kavramı olup aslında bir veya daha fazla sunucu üzerinde yer alan bir veri yapısıdır.

Daha basit bir ifadeyle veri merkezi, veri sunucularının ve bilgisayarların bulunduğu fiziksel bir oda veya binadır. Veri ambarı sadece verileri raporlamak ve analiz etmek için kullanılan bir tür yazılım veritabanıdır ve iş zekasının ana bileşenlerinden biridir.

Veri ambarıyla karıştırılabilecek bir diğer şey de veritabanıdır. Veri ambarı ve veritabanı arasındaki farkı anlatmaya devam edeceğiz.

Veri ambarı ve veritabanı arasındaki fark nedir?

Veritabanı, bir yazılım sisteminin mevcut durumunu kaydeden, veri değerlerinin düzenli ve sık aralıklarla değiştirilip güncellendiği bir bilgi sistemidir. Veri ambarı, çeşitli kaynaklardan geçmiş verileri toplayan ve bir araya getiren bir bilgi sistemidir.

Bir veritabanı, belirli verileri tekrar tekrar depolamak ve almak ve çevrimiçi işlemler (OLTP) gerçekleştirmek için tasarlanırken, bir veri ambarı toplu veri analizi (OLAP) için kullanılır.

Veri ambarı hangi bölümleri içerir?

Tipik bir veri ambarı genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 • Verileri depolamak ve yönetmek için ilişkisel bir veritabanı
 • Verileri analize hazırlamak için Çıkarma, Yükleme ve Dönüştürme (ELT) çözümü
 • İstatistiksel analiz, raporlama ve veri madenciliği yetenekleri
 • Verileri görselleştirmeye ve iş kullanıcılarına sunmaya yönelik müşteri analitiği araçları

Veri ambarı kullanmanın nedenleri

Veri ambarları, kuruluşların büyük hacimli farklı verileri analiz etmesine ve bunlardan değerli ve anlamlı bilgiler çıkarmasına olanak tanıyan genel bir avantaj sunar.

Aşağıdaki dört benzersiz özellik, veri ambarlarının kuruluşlara bu genel avantajı sağlamasına olanak tanır:

 • Konu odaklı: Veri ambarları belirli bir konuya veya işlevsel alana (satış gibi) ilişkin verileri analiz edebilir.
 • Entegre: Veri ambarları, farklı kaynaklardan gelen veri türleri arasında tutarlılık oluşturur.
 • Değişmez: Veriler bir veri ambarında saklandıktan sonra sabit kalır ve değişmez.
 • Değişken zaman penceresi: Veri ambarındaki analizler farklı zaman pencerelerinde yapılabilir.

İyi tasarlanmış bir veri ambarı, sorgulara hızla yanıt verir, yüksek verime sahiptir ve son kullanıcıların büyük hacimli verileri kolayca ve yüksek hızda analiz edebilmesi için yeterli esneklik sağlar.

Veri ambarının farklı sektörlerde kullanımı

Veri ambarının farklı sektörlerde kullanımı

Büyük veri bazı endüstrilerde çok hayati ve önemli bir rol oynamaktadır. Bu endüstrilerin veri ambarına özel bir ihtiyacı var. Aşağıda veri ambarlarını kullanma olasılığı daha yüksek olan bazı sektörleri tanıtıyoruz:

Yatırım ve sigorta sektörü

Veri ambarı, yatırım ve sigorta sektöründe müşteri eğilimlerini, pazar ve diğer veri modellerini analiz etmek için diğer endüstrilerden daha fazla kullanılmaktadır. Veri ambarlarının önemli rol oynadığı bu sektörün iki ana alt kategorisi forex ve borsalardır.

Perakende sektörü

Perakende sektöründe veri ambarı, ürünleri takip etmek, fiyatlandırma politikalarını gözden geçirmek ve müşteri satın alma eğilimlerini analiz etmek için kullanılır.

Sağlık ve sağlık sektörü

Sağlık hizmetlerinde veri ambarları sonuçları tahmin etmek, tedavi raporları oluşturmak ve verileri sigorta sağlayıcıları, araştırma laboratuvarları ve diğer tıbbi kuruluşlarla paylaşmak için kullanılır. Veri ambarları sağlık sistemlerinin omurgasıdır çünkü en yeni ve en güncel tıbbi bilgilere erişim hayat kurtarmak için kritik öneme sahiptir.

Veri ambarı araçları

Piyasada birçok veri depolama aracı bulunmaktadır. İşte en ünlü veri ambarı araçlarının bazı örnekleri:

 MarkLogic

Bu araç, bazı kurumsal özellikleri kullanarak veri entegrasyonunu kolaylaştıran ve hızlandıran kullanışlı bir veri ambarı çözümüdür. Bu araç çok karmaşık arama işlemlerinin daha basit bir şekilde yapılmasını sağlar. MarkLogic, belgeler, ilişkiler ve meta veriler gibi birçok veri türünü sorgulara dönüştürebilir.

Kahin

Oracle, veri sektöründe lider bir veritabanıdır. Araç, çok çeşitli veri ambarı çözümleri sunar ve operasyonel verimliliği artırarak müşteri deneyimlerinin optimize edilmesine yardımcı olur.

Amazon RedShift

Amazon Redshift en iyi veri ambarı araçlarından biridir; Standart SQL ve mevcut BI araçlarını kullanarak her türlü veriyi analiz etmek için basit ve uygun maliyetli bir araç. Bu araç, sorgu optimizasyon tekniklerini kullanarak petabaytlarca yapılandırılmış veriye karşı karmaşık sorgular çalıştırmamıza olanak tanır.

Çözüm

Veriler, kuruluşların bilinçli kararlar alması için gereklidir; bu nedenle, tüm verileri depoladıkları için veri ambarlarının herhangi bir kuruluş için önemli olması mantıklıdır. Veri ambarı olmadan işletmenizde bilgi akışına erişemez ve iş zekasından yararlanamazsınız.

Veri ambarları, büyük hacimli verileri merkezi bir veritabanında saklamanıza, güvenli bir yerde saklamanıza ve gerektiğinde iş ihtiyaçlarınıza yönelik verileri analiz etmenize yardımcı olur.