blog posts

Toknomik nedir? Basit bir dille açıklama

Yalnızca bilgisayarların ve elektronik işlemcilerin yardımıyla kullanılabilecek bir para biçiminin olduğunu hayal edin. Bu tür paraya token adı verilir ve token token, bu tokenla ilgili kurallar dizisini ve ekonomik programları ifade eder. Tokonomi ile ilgili kuralların ve ekonomik programların neler olduğunu bilmek için bu programların tokenin kullanımı ve değeri ile ilgili her şeyi içerebildiğine dikkat etmeliyiz.Toknomik nedir Bu nedenle tokennomics bize tokenlerin nasıl yapıldığı, tokenların nasıl dağıtıldığı, token uygulamaları ve tokenlarla ilgili diğer konular hakkında bilgi sağlar. Jetonların farklı kullanımları vardır. Örneğin bazıları anketlere katılmak için kullanılabilir, bazıları ise belirli şeyleri yapan kullanıcıları ödüllendirir. Faradars dergisinin bu makalesinde Tokonomi hakkında bilgi edineceksiniz.

Toknomik nedir?

Toknomik nedir?

“Tokenomik”, “Token” ve “Ekonomi” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani token ekonomisiyle ilgili şeyleri ifade eder. Örneğin kripto para projeleri, kurallar oluşturarak bu dijital para birimlerinin kullanıcılarını token ile ilgili belirli şeyleri yapmaya veya yapmamaya teşvik ediyor. Bu eylemler merkez bankalarının para politikalarına benzer ve harcamanın miktarını ve şeklini, borçlanmayı, tasarrufları ve genel olarak tokenin piyasada nasıl dolaştığını etkiler.

Toknomiğin amacı nedir?

Tokennomics’in amacı dijital tokenlerin oluşturulması, dağıtımı ve yönetimi ile ilgili kural ve ilkeleri açıklamaktır. Merkezi olmayan platformlardaki tokenlerin varlık transferi, değer saklama veya belirli bir varlığın mülkiyet hakkını belirtme aracı olarak rol oynayabilmesi nedeniyle Tokonomics, bahsedilen uygulamalarda token ekonomisine ilişkin konuları dile getirmektedir.

Tokonomi

Jeton nedir?

Tokenlar, bir blockchain veya dağıtılmış defter platformunda geliştirilen değer birimleridir. Tokonomic sözcüğündeki jeton, madeni para ve jetonu içerir. Coin dijital para birimlerinin kendi blok zincirine veya merkezi olmayan platformuna sahip olduğu söyleniyor. Bitcoin ve Ethereum gibi . Ancak jetonlar, diğer madeni paralarla ilgili blockchain platformlarını kullanan dijital para birimleridir. Ancak token kelimesi Tokonomide kullanıldığında dijital para birimi veya kripto para birimi anlamına gelir .

Coin ve token olarak bildiğimiz dijital para birimleri de tıpkı ülkedeki yaygın para birimleri gibi varlık aktarma veya işlem yapma aracı olabiliyor. Dijital para birimleri yardımıyla işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması durumunda insanlar dijital para birimlerini para gibi günlük hayatlarında kullanabileceklerdir.

Taksonominin temel analizdeki rolü

Dijital para birimlerinin tokonomisi, ilgili kripto para biriminin temel analizinde önemli bir rol oynar. Temel analiz, ilgili tokenin gerçek veya gerçek değerini bulmak için bir dijital para projesinin durumunu inceler. Bu arada Tokonomics, token ekonomisini ve söz konusu kripto para biriminin değerini etkileyen faktörleri açıklıyor.

Dijital para biriminin toknomiği yoluyla arz ve talebin incelenmesi

Tokonomics dijital para birimi, yatırımcılara dolaşımdaki arz, toplam arz, miktar ve dağıtım yöntemiyle ilgili değerli bilgiler sağlar. Yatırımcı bu vakaları inceleyerek arz miktarını ve tokenlerin nasıl dağıtıldığını iyi anlayabilir. Öte yandan tokenın kullanımı, istenilen kripto para biriminin tokonomisiyle ifade edilir. Projede ne kadar çok proje tokenı kullanılırsa onlara olan talep de o kadar yüksek olur.

Örneğin, dijital para ödünç verme platformlarında teminat olarak kullanılabilecek bir token, bu özelliğe sahip olmayan başka bir dijital para birimine göre daha fazla talep görmektedir. Başka bir örnekte ise bazı tokenlar çubuk şeklinde platformlara yerleştirilme özelliğine sahip.

Yatırımcılar, bu özellik sayesinde ve dijital para birimleriyle stake yapmanın kârından yararlanıyor. Bu örnekte bu tokenların, bu özelliğe sahip olmayan ancak söz konusu token ile benzer koşullara sahip tokenlara göre kullanıcılar tarafından daha çok beğenildiği aşikardır.

Dijital para birimi

Tokonominin ana bölümleri

Token ekonomisi hakkında bilgi edinmek ve tokenin kurallarına ve programlarına aşina olmak için dijital para biriminin token ekonomisi ile ilgili konuları incelememiz gerekir. Aşağıdaki liste, bu makalenin devamında Faradars dergisinden öğreneceğiniz Tokonominin ana bölümlerini oluşturmaktadır.

Token arzı miktarı

Token arz miktarı, token değerini etkileyen faktörlerden biri olan protokol tarafından sağlanan token sayısını inceler. Token arzının miktarı, söz konusu dijital para biriminin tokonomisinde incelenen en önemli şeylerden biridir. Arz miktarı ilgili varlığın fiyatının belirlenmesinde etkisi büyük olan bir faktördür. Dijital para birimleri söz konusu olduğunda kripto para arzını belirleyen faktörler, söz konusu dijital para biriminin tokonomisinde incelenmektedir. Tokonomide bu yazının devamında inceleyeceğimiz dolaşımdaki arz, toplam arz ve maksimum arz olmak üzere üç tür arz bulunmaktadır.

Jeton dağıtımı

Tokenlerin sunulma şeklinin yanı sıra dijital para birimlerinin tokennomiğinde incelenen bir diğer konu da istenilen tokenlerin dağıtılma şeklidir. Bu bölümde tokenlerin nasıl oluşturulacağı ve gruplara nasıl atanacağı incelenmektedir. Tokenların nasıl dağıtıldığını bilmek, token sahiplerinin kurumlara ve perakende yatırımcılara tahsis edilen token miktarını yüzde olarak bilmesini sağlar.

Küçük yatırımcı kurumların ve bireylerin aynı durumda farklı davranabilmeleri nedeniyle her grup arasında kaç token bulunduğunun bilinmesi yatırımcının token alma veya satma kararlarında etkili olabilir.

Jeton kullanımı

Tokenın kullanımı, kullanım miktarı ve tokenın ilgili ekosistemde kullanılma şekli ile ilgilidir. Tokenın uygulamasına dikkat edilmesi değerlemesinde ve büyüme potansiyeli üzerinde etkilidir. Token ağ ekosisteminde ne kadar çok kullanılırsa tokene olan talep de o kadar yüksek olur. Bu durumda token arzı miktarı mantıksal olarak yapılır ve hesaplanırsa ilgili tokenin fiyat artışına ve değerine etki edebilir. İşlevsel olmayan ve sorun çözmeyen tokenlar, dijital para piyasasında değerini koruyamaz. Bu nedenle kripto para proje geliştiricileri her zaman bir ihtiyacı veya sorunu proje tokenı aracılığıyla çözmeye çalışırlar.

Dolaşımdaki tedarik

Halka açık olan ve piyasada dolaşan token sayısına “Dolaşımdaki Arz” denir. Dolaşımdaki token arzı zamanla artabilir veya azalabilir. Örneğin, dolaşımdaki Bitcoin arzı zamanla artar. Bitcoin ağı ödül sistemi, Bitcoin ödüllerinin yaklaşık on dakikada bir yapılacağı şekilde tasarlanmıştır. Madencilere ödül olarak verilen bitcoinler aslında ağda dolaşıyor. Bu nedenle Bitcoin ağının dolaşımdaki arzı, maksimum arzına ulaşana kadar artmaktadır.

Öte yandan dolaşımdaki arz azalabilir. Bazı kripto para birimi projeleri, dolaşımdaki tokenleri yakarak onları ağdan sonsuza dek uzaklaştırıyor ve bu tokenların dolaşımdaki arzını azaltıyor. Örneğin “Binance” ağı, kendi tokenlarını yakarak dolaşımdaki token miktarını azaltır .

Dolaşan arzın önemi nedir?

Dolaşımdaki arzın önemi, ilgili dijital para biriminin arz ve talebi üzerindeki etkisinden anlaşılabilir. Tüm varlıklar için geçerli olan önemli ekonomik prensip şu şekilde özetlenebilir: Talep sabit kaldığında, arzın artmasıyla bir varlığın değeri düşer, tam tersi, arzın azalmasıyla da değeri artar. bir varlığın. Bu önemli ekonomik prensip dijital para birimleri için de geçerlidir. Dolayısıyla dolaşımdaki arz miktarının piyasadaki dijital para sayısını ifade ettiği göz önüne alındığında, istenilen kripto para biriminin arz miktarındaki değişiklikler fiyatı üzerinde etkili olmaktadır.

Dolaşımdaki arz, blockchain ağlarında ilgili tokenın arz ve talep miktarını kontrol etmek için bir faktör olarak kullanılır . Kripto para projeleri, token yakma gibi eylemlerle ilgili kripto para biriminin değerini artırabilir. Dijital para birimi projelerinin bu eylemleri, karşılık gelen kripto para birimi ekosisteminin genişlemesiyle birlikte gerçekleşirse, ilgili tokenin değerinin arttırılmasında olumlu etkilere sahip olabilir.

Toknomiğin uygulanması

Piyasa değeri nedir?

Piyasa değeri olarak adlandırılan “Piyasa Değeri”, bir dijital para biriminin kripto pazarındaki büyüklüğünü ifade eder. İstediğiniz kripto para biriminin piyasa değerini bulmak için ilgili dijital para biriminin fiyatını dolaşımdaki arzıyla çarpabilirsiniz. Bir kripto para biriminin fiyatının 100 dolar, dolaşımdaki arzının ise 25 milyon dolar olduğunu varsayalım. Bu durumda bu iki sayıyı çarparak istenilen kripto paranın piyasa değerini bulabiliriz.

Piyasa değeri, yatırımcılara söz konusu kripto para biriminde mevcut olan sermaye miktarını gösterir. Bu nedenle dijital para birimlerini birbirleriyle karşılaştırmak için piyasa değeri kullanılabilir. Piyasa değeri, tüccarların ve yatırımcıların söz konusu dijital para biriminin değerini diğer kripto para birimleriyle karşılaştırmasına ve gelecekteki büyüme potansiyelini tahmin etmesine yardımcı olur.

Dolaşımdaki arzı etkileyen faktörler

Dijital para birimlerinin dolaşımdaki arzı zamanla değişebilir. Bu değişiklik, dolaşımdaki arzı etkileyen ve bu faktörlerden bazılarını aşağıda açıklayacağımız faktörler nedeniyle yaratılmaktadır.

Jetonların başlangıçta nasıl dağıtılacağı

Tokenın ilk dağıtımı, dolaşımdaki arz miktarını etkiler. İlk token dağıtım programında tokenın bir kısmının ilk yatırımcılara, proje kurucularına, proje teknik ekibine vb. tahsis edilmesi mümkün olduğu göz önüne alındığında. Bu konu dijital paranın dolaşımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve değişikliklere neden olabilir.

Jeton yakma

Toplam token arzını artıran token üretiminin aksine, token yakma sürecinde bazı tokenler kalıcı olarak piyasa döngüsünden çıkarılır, buna token yakma adı verilir. Token yakma, istenen tokenın toplam arzını azaltmak ve değerini artırmak için yapılır. Token yakılmasıyla kalan tokenlerin değeri artar.

Yeni tokenlerin üretimi ve madenciliği

Bazı protokoller ağ kullanıcılarının yeni madeni para veya token madenciliği yapmasına veya üretmesine olanak tanır. Proof-of-work konsensüs mekanizmasında yeni tokenlerin üretimi madencilik yoluyla yapılıyor, örneğin Bitcoin’e değinebiliriz. Proof-of-stake mekanizmalarında ve diğer mutabakat mekanizmalarında, bazı protokollerin yeni tokenler oluşturması için bu yetenek mevcuttur. Kripto para biriminin üretim veya madencilik oranı, tokenin dolaşımdaki arzdan çekilme oranını aşarsa, bu, dolaşımdaki arzı artıracaktır.

İstiflemenin dolaşımdaki arz üzerindeki etkisi nedir?

Bir kripto para birimi stake edildiğinde aslında bir platforma kilitlenir ve belirli bir süre piyasada ticareti yapılamaz. Bu nedenle dolaşımdan kaldırılmıştır. Bu, dolaşımdaki arzı azaltarak karşılık gelen tokenin değerinin artmasına neden olur. Staking , insanların ağ güvenliğini artırmak ve kar elde etmek için ilgili kripto para birimlerini bir platforma yatırdıkları bir süreçtir. Yani ağdaki Stake Tokenları sayesinde kullanıcılar bu tokenları dolaşımdaki arzdan çekerler. Örneğin birçok kişi Ethereum Stakes satın aldığında bu kripto para biriminin dolaşımdaki arzı azalır. Bu sorun piyasadaki Ethereum miktarını etkileyerek Ethereum fiyatını artırabilir.

Token serbest bırakma programı

Kripto para projeleri, tokenlerini serbest bırakmak için belirlenmiş bir programı takip edebilir. Bu program, verilen ve dolaşımdaki tokenlerin miktarını kontrol eder. Dijital para birimlerine yatırım yapmayı düşünen kişilerin, ilgili projenin token yayın programı hakkında kapsamlı bilgi edinmesi gerekiyor. Bu konu önemlidir çünkü projenin yayın planına uygun olarak token arzını artırarak tokenlerin piyasaya sürülmesi, dijital para biriminin fiyatının düşme olasılığını artırabilir.

kripto

Kayıp jetonlar

Bazı tokenlar, özel anahtarlarının sahibi tarafından kaybedilmesi gibi çeşitli nedenlerle piyasanın alım satım döngüsünden de çıkarılır. Bu tokenlar aynı zamanda tokenın dolaşımındaki arz miktarını da azaltır. Mesela Bitcoin’in ilk yıllarını düşünebiliriz. Bu ilk yıllarda Bitcoin’in düşük fiyatı nedeniyle, Bitcoin’i çeşitli amaçlarla kullanan kişiler bakımına yeterince dikkat etmemiş, bu da bazı kişilerin Bitcoin’lerini unutmasına veya özel anahtarlarını kaybetmesine neden olmuştur. Bu bitcoinler, bitcoin dolaşım kaynağından kalıcı olarak çıkarılır.

Tokonomide toplam arz nedir?

Tokonomide “Toplam Arz”, protokol tarafından üretilen toplam token sayısını ifade eder. Başka bir deyişle, toplam arz, yakılan tokenlar hariç, mevcut toplam token sayısını içerir. Yakılan tokenlerin toplam arza dahil edilmemesi gerektiğini unutmamak önemlidir.

Tokonomideki toplam arzın bilinmesi, tüccarların ve yatırımcıların ilgili tokenin nadirliği hakkında doğru bir tahminde bulunmalarını sağlar. Toplam arz, dolaşımdaki tüm tokenleri içermenin yanı sıra, platformlarda kilitlenen veya depolanan tokenları da içermektedir. Başka bir deyişle, toplam arz, ilgili blockchain platformunda mevcut olan tüm dijital para birimlerini ifade eder.

Toplam arz ile dolaşımdaki arz arasındaki fark nedir?

Dolaşımdaki arz, halka açık olarak ticarete açık olan kripto para birimlerini ifade eder ve blockchain platformlarında kilitli olan kripto para birimlerini içermez. Toplam arz, blok zincirinde kilitlenen ve stake edilen tokenları içeriyor.

Örneğin, bazı dijital para birimi projeleri, ilgili ekip için belirli miktarda tokenı dikkate alır ve proje geliştirme ekibinin teşvik önlemleri için bunları ağa kilitler, böylece ekibe belirlenen tarihlerde token yayın programını sunabilirler. Bu kilitli tokenlar toplam arzın bir parçasıdır ancak serbest bırakılıncaya kadar, ticareti yapılamayacakları için dolaşımdaki arzın bir parçası olarak kabul edilmezler.

Token fiyatının belirlenmesinde toplam arzın önemi

Toplam arzın, söz konusu tokenın kıtlığı üzerinde doğrudan etkisi vardır. Toplam arzın, dolaşımdaki arz miktarını ve blockchain platformunda mevcut olan token miktarını içerdiği göz önüne alındığında, toplam arz miktarının diğer dijital para birimlerinden daha düşük olması, değerini artıracaktır.

Tokonomide maksimum arz nedir?

Blockchain platformunda tokenler geliştirilirken “Maksimum Arz” dikkate alınır ve ilgili dijital para birimi için söz konusu dijital para birimi için mevcut olabilecek maksimum token sayısını belirtir. Örneğin, Bitcoin’in maksimum arzı 21 milyon jetondur. Ethereum gibi bazı dijital para birimlerinin maksimum arzı yoktur. Bu nedenle bu tokenların arzı sınırsız olabilir.

Maksimum token arzına ulaşma kavramı nedir?

Maksimum token arzına ulaşma kavramı, dijital para biriminin ilgili kripto para birimi için belirlenen maksimum değere ulaştığında artık çıkarılmayacağı veya üretilmeyeceği anlamına gelir. Bu durumda dijital para maksimum arz miktarına ulaştığında, eğer talep miktarı arzı aşarsa söz konusu kripto para biriminin değeri artacaktır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise ilgili dijital para madencileriyle ilgilidir.

Maksimum token arzına ulaşan kripto para madencileri , ağa sağladıkları blokları ve hizmetleri doğrulamak için yalnızca işlem ücretlerine güvenebilirler. Bu nedenle maksimum arz miktarına ulaşılması nedeniyle madenciler yeni kripto para madenciliği yapamıyor.

Stablecoinlerde maksimum arz

” Stablecoin’ler ” (Stablecoin’ler) her zaman maksimum istikrarlı arza sahip olmaya çalışırlar. Stablecoin’ler her zaman bir dolara eşit sabit fiyatı olan bir dijital para birimi türüdür. Arz şoklarının neden olduğu fiyat dalgalanmalarını önlemek için bu dijital para birimleri her zaman karşılık gelen tokenin maksimum arz değerini koruma eğilimindedir. Bazı stabilcoinlerde fiyat istikrarı, onlara varlıkların rehin verilmesiyle sağlanır. Diğer bazı algoritmik stabil coinlerde arzın kontrolü ilgili protokoldeki yakma mekanizması üzerinden yapılmaktadır.

Tokenlar için talep mekanizması

Token ekonomisini kontrol etmek için token arzını kontrol etmenin yanı sıra dijital para birimlerine yönelik talep mekanizmasını da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla söz konusu dijital paranın tokonomisini kontrol etmek ve verimliliğinden emin olmak için token arz mekanizmasını incelemenin yanı sıra dijital paraya olan talep mekanizmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Talep mekanizmasını incelerken karşılaştığımız soru, insanların neden istenen tokenı satın alması gerektiğidir.

Oyun teorisinin talepteki önemi

İktisatta oyun teorisi, insanların çıkarlarına göre nasıl rasyonel kararlar aldıklarını açıklayan bir yasadır. Oyun teorisi aslında piyasada her bir token için neden talep olduğunu açıklıyor. Örneğin, getiri çiftçiliği ve stake etme oyun teorisinin açıkladığı örneklerdir. Staking’de kişi ne kadar çok para yatırır ve bunu ilgili platforma daha uzun süre koyarsa o kadar fazla fayda elde eder. Kâr sağlamada kişiler likidite havuzlarına para yatırarak işlem ücreti alma gibi faydalardan yararlanırlar .

Bitcoin Toknomiği

Sosyal ağ etkinliği

Token ile ilgili sosyal ağlar ne kadar aktif olursa, talebin artma olasılığı da o kadar artacak ve bunun sonucunda söz konusu dijital para biriminin fiyat tablosundaki durumu iyileşecektir. Dolayısıyla ilgili tokenin kullanımının ve faydalarının tokene olan talebi artırmadaki etkisine ek olarak, o token topluluğunun sosyal ağlarda sahip olduğu aktivite miktarı da talebin artmasında etkili olmaktadır.

Token dağıtım yöntemi türleri

Token dağıtımı farklı şekillerde yapılabilir. Token dağıtım yöntemlerinden birinde, token dağıtımından önce ilgili tokena erişim yoktur. Aslında kripto para birimi, kademeli madencilik sonrasında dikkate alınan tokonomik kurallara göre dağıtılır . Bu durumda token çıkarımı öncesinde belirli kişi ve kuruluşlara ait tokenlar için tahsis yapılmaz. Örneğin Bitcoin ve Dogecoin bu kripto para birimleri arasında yer alıyor.

Halka açık hale gelmeden önce karşılık gelen tokenlerin bir kısmının ön madenciliği yapma olanağına sahip başka kripto para kategorileri de vardır. Bu durumda ilgili tokenin tokonomisine göre bu dijital para birimlerinin bir kısmı halka arz öncesinde grup veya kurumlara, hatta belirli kişilere tahsis edilebilecek. Bu dağıtım türüne örnek olarak Ethereum ve BNB verilebilir.

Token dağılımına göre yatırım riski

Kripto para birimlerinin dağılımını inceleyerek bu dijital para birimlerine yatırım yapmanın içerdiği risk miktarını anlayabiliriz. Örneğin, her biri blockchain platformunda kendi tokenlarını geliştiren ve kendi kripto para birimine karşılık gelen tokennomics’i kuran iki kripto para birimi projesini düşünün.

Bu projelerden biri, proje tokenlarının büyük bir yüzdesini sınırlı sayıda finansal kuruluşa tahsis etti, ancak bir başka proje, adil bir dağıtım benimseyerek ilgili projenin geliştiricilerine yalnızca küçük bir yüzde tahsis etti ve küçük yatırımcıların tokenlerini token olarak kullanabilmesi için koşullar sağladı. Daha yüksek jeton yüzdesine sahip olun.

Bu durumda, ilgili tokenlerin büyük bir yüzdesini az sayıda finansal kuruluşa dağıtan bir projenin riski daha yüksektir. Tokenların büyük bir yüzdesinin belirli yatırımcıların elinde olması nedeniyle, bu belirli sayı, satışa sunulan büyük miktarda token arzı ile fiyatın belirli zamanlarda düşmesine neden olabilir ve bu da küçük yatırımcılar için zararlıdır.

Tokonomide token dağıtım türleri nelerdir?

Dijital para projeleri, projenin hedeflerini ilerletmek için gerekli sermayeyi toplamak amacıyla tokenlerini dağıtmak ve satmak için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler genellikle ilgili dijital para biriminin toekonomik tasarımına ilişkin stratejide belirtilir. Kripto para projelerinde token dağıtım türlerinden bahsettiğimizde halka arz için ayrılan, erken yatırımcılara tahsis edilen tutarlar, proje ekibi ve kuruculara ilişkin pay ve airdrop gibi teşvik programları için düşünülen tokenlardan bahsediyoruz. Bu makalede daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.Bahsedilen öğeleri açıklıyoruz.

İlk token teklifi nedir?

“İlk Para Teklifi” (İlk Para Teklifi | ICO), dijital para projelerinin proje faaliyetlerine devam etmek için gerekli ücretleri toplamak amacıyla yaptığı bir kripto para birimi projesini finanse etme yöntemidir. Bu amaçla proje ekibi, yatırımcıların bu tokenleri satın alarak projeye yatırım yapabilmeleri için ilgili tokenların bir kısmını dijital para borsasına satışa gönderiyor.

Bu yöntemde proje, hedeflerine ilerlemek için gerekli fonları toplayabilmesi amacıyla tokenları halka satışa sunuyor. Ancak bir süre sonra bu yöntem, bu alandaki dolandırıcılar tarafından fark edildi ve böylece bilgisiz kişileri bu ilk tedarik yoluyla kandırabildiler. Bu eylemleri önlemek amacıyla, bu tür sahtekarlıkları azaltmak için tokenın ilk arzının yapılma biçiminde değişiklikler yapıldı.Aşağıda, ilk arz için geliştirilmiş bazı formlardan bahsediyoruz.

Dijital para birimleri

Borsanın ilk arzı

“İlk Takas Teklifi” (IEO), tokenlerin ilk arzına benzeyen başka bir fon toplama türüdür, ancak bu tür fon toplamada dijital para borsası bir aracı olarak hareket eder, başka bir deyişle, ilk teklif Kredi Borsası ile belirteç bunu yapar. Bu tür ilk teklifte, dijital para birimi değişimi ilgili tokenı doğrular.

Dolayısıyla tokenların ilk tedariği üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkların miktarındaki artış nedeniyle borsalar aracı olarak token satışından sorumlu hale geldi ve borsaların doğrulanmasıyla ilk tedarik gerçekleştirildi. Elbette, ilk arzın gerçekleştirilmesinde aracı olarak bir borsanın varlığının yatırımcı açısından tokenın başarısı için herhangi bir garanti oluşturmadığını, token alıcısının gerekli araştırmayı bizzat yapması gerektiğini de belirtmek gerekir.

Merkezi olmayan borsanın ilk lansmanı

“İlk DEX Teklifi” (IDO), merkezi olmayan borsalarda gerçekleştirilen bir tür ilk token teklifidir. Merkezi olmayan borsalar, kullanıcıların herhangi bir aracı kurumun müdahalesi olmadan token alışverişi yapmalarına olanak tanıyan merkezi olmayan platformlardır. Merkezi olmayan borsalarda sunulan tokenleri satın almak için kullanıcıların tokenin ve söz konusu merkezi olmayan borsanın geçerliliği hakkında gerekli araştırmaları yapması gerekiyor. Merkezi olmayan borsalarda gerçekleştirilen bu halka arz türünde, diğer halka arzlar gibi her zaman projenin hileli olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve bu halka arza yeterli kontrollerle katılınmalıdır.

İlk yatırımcılarla ilgili hisseler

Kripto para piyasasında büyüme potansiyeli yüksek projeleri destekleyen bazı yatırımcılar var. Bu yatırımcılar finansal kaynaklarını sağlayarak proje ekibinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurlar. Buna karşılık, proje ekibi proje tokeninin bir kısmını bu ilk yatırımcılara tahsis eder. Proje tokenlarının dağıtımı hakkında bilgilendirmek amacıyla yayınlanan programlarda bu tokenların ilk yatırımcılara tahsisi anlatılmaktadır.

Teşvik programlarına ilişkin paylaşım

Blockchain platformunda dijital para projeleri geliştirildiğinde onları görünür kılan şeylerden biri de ilgili projelerin sosyal ağlarıdır. Bu sosyal ağlar, ilgili kripto para biriminin hayranları ve destekçileri olan toplulukları başlatarak ve koordine ederek istenen projenin bilinmesini sağlar.

Bu topluluklar, insanları projenin dijital para birimine yatırım yapmaya teşvik etmek için çeşitli teşvik programları sunmaktadır. Bu programlara katılan kişiler ödül olarak projeden token alırlar. Örneğin “Airdrop”tan bahsedebiliriz ki bu teşvik yönteminde kullanıcılar proje tarafından belirlenen bir takım talep edilen görevleri tamamlayarak kripto para projesinin tokenlarından bir kısmını alabilirler.

Tokenların proje ekibi arasında dağıtımı

Dijital para projesinin kurucularına ve ekip üyelerine proje tokenlarının bir yüzdesi de tahsis edilecek. Bu konu, ilgili ekibin projenin iyileştirilmesi için gösterdiği çaba ve çabanın takdirine yöneliktir. Ayrıca tokenı proje ekibine atayarak aslında proje ekibi ilgili dijital para biriminin kar veya zarar miktarını da paylaşıyor.

Tokonomide kademeli dağıtım politikası nedir?

Tokonomide kademeli dağıtım politikası, proje ekibine veya diğer kişi ve gruplara tahsis edilen tokenlerin kademeli olarak onların kullanımına sunulması anlamına gelir. Bu nedenle proje hedeflerinin ilerlemesine katkıda bulunan kişiler veya tokenin belirli bir yüzdesinin tahsis edildiği bazı kurucular ve erken yatırımcılar, ilgili tokenin dolaşımdaki arzını artıramaz ve dolayısıyla yoğun satışlarla değerini düşüremez. Proje ekibinin dikkate aldığı politikaya göre bu tokenlar, belirli zamanlarda önceden belirlenmiş bir programa göre insanlara verilmektedir.

jeton

Kilit düşürme mekanizması yoluyla dağıtım

Bir projenin tokenlarını dağıtmak için kullanılan bir diğer mekanizma ise “Lockdrop” mekanizması aracılığıyla token dağıtımıdır. Bu mekanizmada, Airdrop’ta kullanılan sürece benzer şekilde, dijital para projesi tokenlarını almakla ilgilenen kişilerin harekete geçmesi gerekiyor. Kullanıcıların Lockdrop’ta proje tokenları almak için yapması gereken işlem, tokenleri belirli bir süre için akıllı sözleşmelerde stake etmektir. İlgili stake süresinin sona ermesinin ardından kullanıcılar, stake edilen miktarın yanı sıra istenen projenin yeni tokenlarını da alabilirler.

Tokonomide token uygulaması

İlgili kripto para birimi tokonomisinde incelenen diğer şeylerin yanı sıra, istenen dijital para biriminin uygulanması da vardır. Merkezi olmayan bir platformda bir token geliştirildiğinde, bunun için çeşitli uygulamalar düşünülebilir ve bu uygulamalar tokenın tasarımına dahil edilir. İşlem ücretlerinin ödenmesi veya istenilen platformlarda kar elde etmek için stake edilebilmesi gibi uygulamalar örnek olarak sayılabilecek birkaç şeydir. Ayrıca sahiplerinin, ilgili ağ protokollerinde değişiklik yapmak için alınan kararlarda oy kullanmalarına olanak tanıyan bazı yönetişim tokenleri de vardır.

Jeton türleri

Dijital para tokenomiklerinde dikkat edilen şeylerden biri de token türüdür. Bitcoin’in ilk dijital para birimi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana çok sayıda kripto para birimi piyasaya sürüldü.

Stablecoin’ler, “tescilli olmayan tokenler” (NFT’ler) ve diğer kripto para birimlerinin her biri, merkezi olmayan blockchain alanında bir amaç doğrultusunda geliştirildi. Token türlerini ve bunların kullanımını bilmek, kullanıcıların bunları en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir. Genel bir sınıflandırmada kripto para birimlerini aşağıda detaylı olarak anlatacağımız iki ana gruba ayırabiliriz.

  • “Takas Edilebilir Jetonlar”
  • “Fungible Olmayan Tokenlar”

Sembolik belirteç nedir?

Benzer tokenlar, adından da anlaşılacağı üzere benzer tokenlardır. Bu jetonlar değiştirilebilir. Örneğin ünlü kripto para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum token olarak değerlendirilmektedir. Yani, tıpkı bir bin tomanlık banknotu başka bir bin tomanlık banknotla değiştirebileceğiniz gibi, kendi bitcoinlerinizi başkasının bitcoinleriyle değiştirebilirsiniz. Ethereum ve diğer birçok dijital para birimi de öyle.

İşlevsel belirteçler

İlgili blockchain platformunda adından da anlaşılabileceği gibi “Utility Tokens” (Utility Tokens) kullanılmaktadır. Tokenlar genellikle blockchain platformlarında “akıllı sözleşmeler” kullanılarak oluşturulur. Akıllı sözleşmeler, blockchain platformunda yazılan ve token geliştiricisinin tokenın kurallarını ve işlevlerini tanımlamasına olanak tanıyan programlardır.

Örneğin bazı fonksiyonel tokenlar, ilgili platformun kullanıcılarına, kredi alabilmek için platformun fonksiyonel tokenını teminat olarak koyma olanağı sağlamaktadır. Diğer durumlarda, işlem ücretlerini ve ilgili indirimleri ödemek için hizmet tokenları kullanılabilir. Örneğin BNB tokeni, sahiplerinin işlem ücretlerini ödemek ve ilgili indirimlerden yararlanmak için kullanabileceği bir tür fayda tokenidir.

Dijital para biriminin tokonomisi

Stablecoin’ler

Bir diğer token türü ise stabil coinler kategorisinde yer alıyor. Stabilcoinler, fiyatı sabit ve bir dolara eşit olan bir tür dijital para birimidir.

Bu tür kripto para birimleri işlemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yatırımcılar, aşırı piyasa dalgalanmaları sırasında dijital para birimlerini stabilcoinlere dönüştürerek varlıklarının değerini koruyabilirler. ” Tether “, yatırımcıların dijital para ticareti yapmak için kullanabileceği ünlü stabilcoinlerden biridir. Örneğin Tradery, teknik ve temel analizleri yaptıktan sonra Bitcoin’i aylık taban fiyatından almaya karar verir ve bu satın alma için Tether’ı kullanır.

Bu durumda belirli bir fiyata limit emri belirleyerek piyasa fiyatı istenilen fiyata ulaştığında karşılık gelen bitcoini satın alabilir. Piyasa fiyatı istenilen fiyata ulaştığında borsa, emirde belirtilen Tether miktarı ile istenilen bitcoini satın alacaktır.

Satın alma işleminden sonra tüccar, bitcoin fiyatındaki artıştan kar elde etmek için kene kar fiyatını belirleyebilir, fiyat istenen hedefe ulaşana kadar borsa bitcoin’i satacak ve onu sabit para Tether’e dönüştürecektir. Bu durumda yatırımcı, kârını stabil coin şeklinde kaydedebilir.

Egemen jetonlar

“Yönetim Tokenları” (Yönetim Tokenları), sahiplerinin, yönetim tokeni sahipliklerine göre blockchain platformundaki veya ilgili platformdaki değişiklikler için oy vermelerine olanak tanıyan başka bir token türüdür. daha fazla oy alın. Örneğin, “AAVE” tokenı (AAVE), bu token sahiplerinin AAVE protokolünün geliştirilmesiyle ilgili kararlara katılmasına olanak tanır. Dolayısıyla bu tokena sahip olan kişiler gelecekte bu protokolde değişikliklerin oluşmasına katkıda bulunabilir.

Gizlilik belirteçleri

“Gizlilik belirteçleri”, kullanıcılarına daha fazla gizlilik sağlamak için tasarlanmış başka bir belirteç kategorisidir. Dijital para kullanmanın avantajlarından biri de kullanıcıların mahremiyetine saygı gösterilmesi ve aracı kurumlara ihtiyaç duyulmamasıdır.

Kullanıcıların dijital para birimleriyle uğraşırken daha fazla gizlilik istemesinin birçok nedeni vardır. Örneğin blockchain platformunda hassas ve yüksek güvenlikli işlemler ya da belirli güvenlik araştırmaları gerçekleştiren kullanıcıların, dijital para birimlerinin kullanımında dikkate alınan ortak gizliliğin yanı sıra diğer güvenlik katmanlarını da kullanması gerekiyor. Blockchain platformlarındaki “Monero”, “Zcash” ve “Dash” gibi bazı tokenler, gizlilik tokenleri olarak kabul edilir.

Güvenlik belirteçleri

“Güvenlik Tokenları” (Güvenlik Tokenları), gerçek dünyadaki hisse senetleri, tahviller ve diğer varlıklar gibi varlıkların tokenleştirilmesi yoluyla oluşturulan blockchain platformundaki tokenlardır. Güvenlik belirteçleri, gerçek dünyadaki varlıkların mülkiyetini veya diğer haklarını temsil eden dijital varlıklardır.

Başka bir deyişle, menkul kıymet tokenleri, menkul kıymetler ve diğer varlıklar gibi dijital türde varlıklardır. Örneğin, üretimini genişletmek amacıyla şirketinin mülkiyetini borsalarda tokenizasyon yoluyla satmak isteyen bir şirketi düşünün. Başka bir deyişle, söz konusu şirket, şirket hisselerini satmak yerine, mülkiyeti vermek ve sermayeyi artırmak için menkul kıymet tokenlarının satışını kullanıyor.

Güvenlik tokenleri, değerlerini gayrimenkul gibi gerçek varlıklardan almaları bakımından fayda tokenlarından farklıdır.

Memecoin nedir?

“Meme Coin’ler” dijital para birimleri dünyasında bir şaka olarak görülüyor. Aslında belirli bir amaç olmadan ve sadece eğlence amaçlı oluşturulan tokenlara kripto pazarında meme coin adı verilmektedir. Memecoin’lerde aşırı fiyat dalgalanmaları var. Bu tokenlar sosyal ağlara ve ünlü kişilere güvenilerek başkalarına tanıtılmaktadır. Bugün kripto pazarında bu meme paralarından çok sayıda var. Dogecoin gibi bu meme coinlerden bazıları birçok hayran kazandı. Ancak meme coin ticaretinin yüksek riskle ilişkili olduğunu her zaman aklınızda bulundurun.

Tek eşli olmayan belirteçlerde tokonomi

Tek eşli olmayan tokenlerdeki tokenomik, NFT’deki token ekonomisi ile ilgili her şeyin yanı sıra üretim şekli ve ilgili blockchain platformunu da içerir . İnsanların standart dışı tokenlerin yeteneklerini işlerinde kullanabilmeleri için, istenilen standart dışı tokena uygun bir tokonomik tasarıma sahip olmaları gerekmektedir. Aşağıda standart dışı tokenleri tanıttıktan sonra bunların bazı kullanımlarını anlatacağız.

Heteroseksüel belirteç nedir?

Heterojen tokenler, birbirlerinin yeri doldurulamayan bir dijital para birimi sınıfıdır. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için, diyelim ki elinizde on bin tümen banknot var. Bu 10.000 Tümen banknotunu başka bir 10.000 Tümen banknotuyla kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Dolayısıyla bu banknotların hiçbir farkı yoktur ve değiştirilebilir. Aynı durum Bitcoin ve Ethereum gibi tokenlar için de geçerlidir ve bunları kolayca değiştirebilirsiniz. Ancak blockchain platformunda geleneksel olmayan tokenlar veya NFT’ler olarak adlandırılan bir grup token tanımlanır.

Bu tokenlar başka bir NFT ile değiştirilemez. Bu tokenlerin özelliklerinden biri de sanatçıların eserlerini orijinal olmayan tokenlara dönüştürüp NFT pazarlarında satabilmesidir. Bu nedenle, maddi olmayan tokenlar, sahibinin koleksiyon parçaları veya sanat eserleri gibi nadir dijital varlıklara sahip olduğunu temsil eder.

NFT uygulamasını belirleyin

Eşzamansız belirteçlerin çeşitli kullanımları olabilir. Amaçlanan uygulamaya göre standart dışı token tasarımcıları, standart dışı token tasarlamak için farklı teknolojiler, platformlar ve mekanizmalar kullanabilirler. Aşağıda standart dışı tokenlara yönelik bazı uygulamaları açıklıyoruz.

Kripto para

Giriş bileti olarak kullanın

Oyun dışı bazı jetonlar, turnuvalara katılmak için giriş bileti olarak kullanılır. Örneğin bir spor takımı için tasarlanan ve o takımın taraftarlarının müsabakalara katılmak için kullanabileceği alışılmadık tokenlar bu tokenlar arasında yer alıyor. Bilet olarak kullanılan benzersiz jetonlar, maçlara veya ilgili etkinliklere girmek için kullanılan geleneksel kağıt veya dijital biletlerle aynı işlevselliğe sahiptir. NFT biletlerinin geleneksel biletlerden farkı, NFT biletlerinin blockchain platformunda kaydedilip saklanması ve ilgili taraflarca token şeklinde toplanma olanağına sahip olmasıdır.

İnsanları takdir etmek için kullanın

Üretken tokenlar, özel bir şey yapmanın takdir göstergesi olarak kullanılabilir. Bu durumda şirketler ve ilgili kuruluşlar, kişilere verdikleri teşekkür belgesi gibi, iyi bir iş yaptıkları için söz konusu personel veya kişilere de jeton şeklinde teşekkür belgeleri verebilirler.

Oylamada kullanın

Standart olmayan tokenların kullanımlarından biri de oylamada kullanılmasıdır. Zarar vermeyen tokenların bilgilerinin blockchain platformlarına kaydedilmesi ve saklanması nedeniyle, oylamada zarar vermeyen tokenların kullanılmasıyla sonuçlara müdahale edilme olasılığı azaltılmaktadır.

Metaverse’de kullanın

Metaverse dünyasında NFT kullanımı, geleneksel olmayan tokenlerin kullanıcıları için sahip olabileceği diğer kullanımlardan biridir. Metaverse, blockchain platformları kullanılarak tasarlanmış sanal bir ortamdır ve bu alandaki kullanıcıların, varlık ve arazi satın alma ve satma gibi gerçek dünyada yaptıkları birçok şeyi Metaverse ortamında deneyimlemelerine olanak tanır.

İşleri daha açık hale getirmek için, meta veri ortamındaki bir kullanıcının aslında bir tür NFT olan arazi satın aldığını varsayalım. Bu alanda kullanıcının satın aldığı arsaya ev veya havuz inşa etmesi veya spor kulübü açması mümkün. Bu durumda, gerçek ortamlardaki inşaatlarda olduğu gibi, yaratılan olanaklara göre arsa fiyatı da artıyor.

Dolayısıyla bu kullanıcı istediği araziyi, daha doğrusu satın aldığı NFT’yi daha yüksek bir fiyata satabilir. Tüccarların bunu yapmasına olanak sağlayan tüm platformlarda NFT alıp satmak, yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle oldukça risklidir ve eğer ilgileniyorsanız bunu yeterli bilgi ve risk ve sermaye yönetimi ile yapmalı ve bu noktaya her zaman dikkat etmelisiniz. Aldatıcı kazançların olduğu ortamlar, kullanıcıların bilgi eksikliğinden faydalanmayı amaçlayan dolandırıcılarla doludur.

Geleneksel olmayan tokenlerdeki teknoloji

Standart dışı tokenlarda kullanılan teknoloji, kullanıcıların tokenın oluşturulmasına ilişkin altyapı teknolojisinin olanaklarından ve avantajlarından yararlanmasına olanak tanır. Tek eşli olmayan tokenların en fazla faaliyet gösterdiği blockchain olan Ethereum platformu, kullanıcıların tek eşli olmayan tokenlar oluşturmak için kullandıkları blockchainlerden biridir. Ethereum’un yanı sıra diğer blockchainler de kullanıcıların içlerindeki farklı tokenlarla ilgili faaliyetler yürütmesine olanak sağlamıştır. Benzersiz token oluşturulması için ilgili blockchainin seçiminde önemli olan şeylerden biri de aşağıda açıklayacağımız blockchaindeki ücret miktarlarıdır.

Toknomik nedir?

Daha düşük ücretler

Tek eşli olmayan tokenlar oluşturmak için blockchain platformu seçerken dikkate alınan önemli konulardan biri, tek eşli olmayan tokenlarla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin ağ ücretleridir. Kendi benzersiz tokenlarını oluşturmak isteyen kullanıcılar, seçilen blockchain ağına göre ağın yerel tokenını kullanarak işlem ücretlerini ödemelidir.

Standart olmayan tokenlar oluşturmak için yapılan bu işlemlere veya standart dışı tokenlarla ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek için gereken işlemlere ilişkin ücretler ne kadar küçük olursa, kullanıcıya uygulanan maliyet de o kadar düşük olur ve bu nedenle seçim için olumlu bir avantaj olarak kabul edilebilir. ilgili platform. Bilgisayar oyunlarında kullanılan sembolik olmayan tokenlara ilişkin işlemler dikkate alındığında bu konu daha da önem kazanmaktadır.

Bilgisayar oyunlarında oyun içi NFT’lerle ilgili çok sayıda küçük işlem olması nedeniyle, bu işlemlerin ücretleri yüksekse ilgili blockchain platformunun kullanımı kullanıcı için çok pahalı hale gelir.

NFT al ve sat

Tek eşli olmayan tokenlarla ilgili olarak ortaya çıkan bir diğer tartışma, tek eşli olmayan tokenların ilgili pazarlarda alım satımı ile ilgilidir. Kullanıcıların NFT satmak için bu web sitelerini ziyaret edebilecekleri çeşitli token satış platformları bulunmaktadır. Bu web siteleri, NFT alıp satmanın yanı sıra, kullanıcıların bu platformları kullanarak kendi tokenlarını oluşturmalarına da olanak tanıyor.

Homojen olmayan jetonların sayısı

NFT’leri oluştururken, token yaratıcısının satılacak NFT token sayısını belirtmesi mümkündür; bu, ilgili NFT tokennomiklerinde büyük önem taşır. Örneğin benzersiz bir fotoğraf tokenı üretmeyi planlayan bir fotoğrafçı, üretim sürecinde istediği fotoğrafa ilişkin NFT sayısını belirtebilir. Bu durumda oluşturulan NFT’ler, eserin yaratıcısı tarafından fiyatlandırılarak ilgili platformda satışa sunulmaktadır.

Alegorik ve alegorik olmayan belirteçlerin toknomik farkı

Metaforik ve metaforik olmayan belirteçlerin tonomikleri ile ilgili bazı kavramları belirttikten sonra yazının geri kalanında tonomik farklılıkları hakkında açıklamalar yapmayı amaçlıyoruz.

Nadirlik açısından tokonomik fark

Bu tür tokenlarda nadirlik veya sınırlı arz konusu çeşitli açılardan incelenebilir. Bu görüşlerden biri, dolaşımdaki token arzının sınırlandırılmasıyla ilgili olup, bu durum talebin artmasına bağlı olarak karşılık gelen tokenın değerinin artmasına neden olmaktadır. Bir sonraki görünüm, bir tokenın üretilebileceği maksimum miktarla ilgilidir. Uzun vadede token arzının sınırlı olması nedeniyle bu durum proje tokeninin değerini artıracaktır. Ancak homolog olmayan tokenların nadirliği, homolog olmayan tokenın benzersizliği nedeniyle bu tokenin sanat eserleri veya koleksiyon parçaları gibi olması ve yaratıcısının benzersizliği nedeniyle bunun için istenen bir fiyatı seçebilmesi anlamına gelir.

Dijital para birimleri

Fark uygulama açısındandır

Tokonomics’te ele alınan sembolik olmayan tokenlerin kullanımı, bilgisayar oyunlarında kullanımı ve blockchain platformunda bilgi olarak kaydedilen bir varlığın sahipliğini göstermede kullanılmasıyla ilgilidir. Ancak bu dijital para birimlerinin Tokonomisinde bahsedilenler gibi tokenlerin kullanımı, bunların bir ödeme aracı olarak kullanılması veya değer depolaması ile ilgilidir.

Tedarik açısından fark

Düzensiz tokenlerin arzı sınırlıdır, yaratıcısı tarafından oluşturulan her Düzensiz tokenden yalnızca bir veya sınırlı sayıda üretilebilir ve satışa sunulabilir. Bu tür tokenlar çok sayıda sunulurken. Benzer tokenlar, ülkelerin ortak para birimlerine benzer bir işleve sahip ve bu alandaki bazı aktivistlere göre merkezi olmayan platformlarda gelişen, gelişmiş bir para türüdür.

Tokonomide protokolün rolü nedir?

Kripto para projelerinin protokolünde, projenin tokonomisiyle ilgili tüm konuları içeren kurallar ve düzenlemeler bulunur. Dolayısıyla bir kripto para projesinin sahip olabileceği tüm yetenekler proje protokolü tarafından belirlenir. Faradars dergisinden çıkan bu yazımızın devamında proje protokolü tarafından belirlenen en önemli yeteneklerden bazılarını ayrı ayrı açıklıyoruz.

Tokonomide stake etme ve ödüllendirme nedir?

Staking ve buna bağlı ödül yöntemi, kullanıcıların ağdaki işlemlerin doğrulanması sürecine katılımını teşvik eden önemli faktörlerden biridir ve Tokonomik’te tartışılan en önemli kısımlardan biridir. Staking’de kullanıcılar, belirli bir miktardaki dijital parayı belirli bir süre için ilgili platforma yerleştirerek, ağı güvence altına almanın yanı sıra ödül olarak da kripto para alabilirler. Bu durumda platformdaki ilgili hisse miktarı ve yatırma süresi ne kadar fazla olursa elde edilen kazanç da o kadar artacaktır. Bu yöntem, dijital para birimlerinin dağıtım yöntemlerinden biri olarak kabul edilir.

Tokenlarda stake etme özelliği

Kripto para proje tokenlerinin sahip olabileceği yeteneklerden biri de bunları “staking” platformlarına yatırma olasılığıdır. Bu platformlar, kullanıcıların bu platformlara stake edilebilir dijital para birimleri yatırmasına olanak tanır. Bu platformlara ilgili dijital para birimlerini yatırarak kullanıcıların, stake edilen dijital para miktarına göre yatırdıkları paradan kazanç elde etmeleri mümkün olmaktadır.

Dijital para staking programı hakkında bilgi sahibi olmak yatırımcılar için önemlidir çünkü tokenlerin ne zaman piyasaya sürüleceğini bilebilirler. Stacked tokenlerin platformda piyasaya sürülmesiyle birlikte piyasada piyasaya sürülmesi ve fiyatların düşmesi ihtimali olduğundan bu zamanlara dikkat etmek dijital para kullanıcıları ve yatırımcılar için çok önemlidir.

Token yakma çözümü nedir?

Kripto para projelerinin dolaşımdaki tokenleri kontrol etmek ve arzını azaltmak için alabileceği önlemlerden biri, tokenları sonsuza kadar belirli bir adrese taşımaktır. Bu projeler, bu transferle birlikte transfer tokenlarını dolaşımdan kalıcı olarak kaldıracak. Bu eyleme token yakma denir ve projenin tokonomik politikalarına göre düzenli aralıklarla yapılabilir. Dolaşımdaki token arzını azaltarak bu eylem, ilgili tokenlar için anti-enflasyon özelliklerine sahip olur.

Defay

Özendirici programlar

Dijital para birimlerinin tokennomiklerinde yer alan bir diğer önlem ise ilgili token kullanıcılarına yönelik teşvik çözümleridir. Bu teşvik çözümleri, ilgili dijital para biriminin hayranlarını uzun süre elinde tutmasını mümkün kılıyor. Bilinen örneklerden biri Bitcoin blok zinciriyle ilgilidir.

Bitcoin blok zincirinde, istenilen hash’i diğer madencilerden daha erken bulan herhangi bir madenci, yeni bir blok üretebilir ve bunun karşılığında bitcoin alabilir. Bu nedenle Bitcoin ağı, madencilere bilgiyi işlemeleri ve yeni bloklar üretmeleri karşılığında ücret ve ödüller verir. Bu sorun birçok madencinin Bitcoin ağındaki işlemleri doğrulamak için çalışmasına neden oluyor ve bu ağ gerekli güvenliğe sahip.

Jeton çıkarma

Bitcoin gibi bazı blockchain platformlarında dijital para madenciliği, işlemlerin işlenmesi ve doğrulanması için bir teşvik olarak değerlendiriliyor. Bu durumda, işlemleri doğrulamak ve ağda yeni bloklar oluşturmak için bilgi işlem gücünü kullanan bilgisayarlar için ağ tarafından bir ödül belirlenir. Diğer bazı merkezi olmayan platformlarda ağ düğümleri, dijital para birimlerini stake ederek blokları işler ve doğrular.

Ekonominin yatırımdaki rolü

Dijital para biriminin ekonomisi, yatırımcıların ilgili dijital para birimini satın almadan önce kontrol ettiği önemli şeylerden biridir. Proje toknomiği incelenerek yatırımcılar ilgili tokenin satın alınmasındaki risk miktarı hakkında bilgilendirilir ve yatırım tutarını risk miktarına göre sınırlandırılır.

Difai alanı

Merkezi olmayan finans anlamına gelen DeFi (Merkezi Olmayan Finans | DeFi), kullanıcıların merkezi olmayan platformları yatırım için kullanmalarına ve bunlardan kar elde etmelerine olanak tanır . Bazı tokenlar, bazı dijital para platformlarına yatırılma veya stake edilme özelliğine sahiptir. Bu durumda dijital para biriminin Tokonomisinde bu özellikten bahsediliyor ve kullanıcılar ilgili platformlarda kar elde etmek gibi çeşitli mali işleri gerçekleştirmek için gerekli aksiyonları alabiliyor.

Teknolojiyle Kırmızı Çizgileri Bulmak

Kripto para projelerinin toknomik incelemesi, yatırımcıların söz konusu projeye ilişkin daha doğru bir temel analize sahip olmalarını sağlar. Örneğin bir kripto para projesi token dağıtımını yalnızca sınırlı sayıda kuruluşa veya bireye tahsis ediyorsa bu konu, bu tür tokenlardan uzak durması gereken yatırımcılar için kırmızı çizgi olarak değerlendirilebilir.

Potansiyel jetonları bulun

Kripto para projelerinin tokennomlerini kontrol etmenin nedenlerinden biri potansiyel tokenları bulmaktır. Ekonomik yapıya uygun dijital para birimlerinin başarılı olma ve belirlenen hedeflere ulaşma olasılığı daha yüksektir.

Olumsuz toknomiği etkileyen faktörler

Olumsuz teknolojiler, bir kripto para birimi projesinin çöküşüne neden olabilecek nedenlerden biridir. Projede olumsuz toknomiklere neden olan üç faktör durumunu tanımlıyoruz.

Jetonların adaletsiz dağıtımı

Tokenların adaletsiz dağıtımı projede kötü tokenonomi yaratan sebeplerden biridir. Birçok kripto para projesi, daha fazla destekçi ve yatırımcı çekmek için tokenların belirli bir yüzdesini önceden satıyor. Proje tokenlarının belirli bir yüzdesinin ilk yatırımcılara tahsis edilmesiyle yapılan bu tür ön satışlar, bu grubu daha da güçlendiriyor ve piyasada ciddi fiyat dalgalanmalarına neden olma yeteneklerini güçlendiriyor.

Örneğin, proje tokenlarının önemli bir kısmının birkaç kişinin elinde olduğu göz önüne alındığında, bu kişiler yapabilecekleri yoğun satışlarla ilgili dijital para biriminin fiyatını düşürerek tekrar giriş yapabilirler. fiyat tabanları ve bu manipüle edilmiş dalgalanmaları kullanın. Bu fiyat dalgalanmaları tokenın ve ilgili projenin geçerliliğinin kaybolmasına neden olur. Bu nedenle projeye yönelik en uygun token ekonomisini belirlemek için tokenların adil dağıtımına dikkat etmek çok önemlidir.

Sınırsız jeton arzını kullanın

Projenin olumsuz bir token ekonomisine sahip olmasına neden olan faktörlerden biri de istenilen tokenın sınırsız arzıdır. Bu faktörün tek başına olumsuz ekonomiye neden olmadığı unutulmamalıdır. Ancak sınırsız arzın belirli bir uygulama veya soruna yönelik olmaması ekonomi açısından olumsuzluklara neden olmaktadır.

Örneğin Ethereum arzı sınırsız olan kripto para birimlerinden biridir. Ancak geliştiricilerin teknolojiyi ve ona yönelik çeşitli uygulama ve işlevlerin miktarını dikkate alması Ethereum’un piyasadaki değeri açısından sorun yaşamamasını sağladı. Bu nedenle sınırsız token arzı, talep ve kullanımda bir artışa eşlik etmediği takdirde olumsuz token ekonomisine neden olacaktır. Bu durumda token geliştiricileri piyasada token üretip satarak büyük miktarda likidite çekebilirler.

Bitcoin

Tokenın doğru kullanılmaması

Blockchain platformlarında geliştirilen tüm dijital para birimlerinin piyasa değerlerini koruyabilmeleri için işlevsel olmaları gerekmektedir. Aslında bu kripto paraların değerli olması ve talep yaratması için bir nedenin olması gerekiyor. Örneğin Tether (USDT), büyük bir piyasa değerine sahip bir stabilcoin türüdür. Kullanıcılar bu stablecoin’i kripto pazarında işlemlerini gerçekleştirmek ve kripto para ödemeleri yapmak için kullanabilirler. Bu nedenle tokenların kullanıcıları için kullanışlı ve faydalı olmaması halinde yakın zamanda piyasa değerlerini kaybetme ihtimalleri bulunmaktadır.

Toknomiye örnekler

Dijital para birimleri, geliştiricilerin ve ilgili projelerin, ilgili kripto para birimi projesinin gerekli maliyetini finanse etmesini mümkün kılar. Kripto para projeleriyle ilgili teknoloji örnekleri aşağıda açıklanmıştır.

Bitcoin Toknomiği

Diğer kripto para birimleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip ilk dijital para birimi olan Bitcoin, merkezi olmayan bir platformda eşler arası ödemelerde devrim yarattı. Bitcoin işlemlerinin merkezi olmayan bir platformda yapılması nedeniyle, Bitcoin ağında bilgi işlemekten ve Bitcoin’de yeni bloklar üretmekten sorumlu madenci olarak bilgisayarlar bulunmaktadır.

Madenciler, iş kanıtı konsensüs mekanizmasını kullanarak birbirleriyle iletişim kurar ve bilgileri ağda işleyip saklar. Bitcoin’in Toconomics’i, madencileri ödüllendirerek yapılan Bitcoin arzının yaklaşık dört yılda bir azalmasını sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Madencinin ödül miktarındaki bu azalma, madencinin her yeni bloğu üretme karşılığındaki ödülünün yarıya inmesine neden olur ki buna Bitcoin yarılama işlemi denir.

Bu durum, dolaşımdaki Bitcoin arzı azaldıkça bu kripto para biriminin değerinin zamanla piyasada artmasına neden oluyor. Öte yandan Bitcoin için maksimum arz miktarı 21 milyon coin. Bu aynı zamanda Bitcoin’in maksimum arzını sınırlayarak uzun vadede kripto pazarında Bitcoin’in değeri üzerinde olumlu bir etki yaratması için akıllıca ayarlanmıştır.

Tokonomik Litecoin

” Litecoin ” aynı zamanda Bitcoin gibi iş kanıtı konsensüs mekanizmasını kullanan bir kripto para birimi türüdür. Litecoin’de kullanılan Toconomic modeli sınırlı arza göre ayarlanmıştır. Bitcoin gibi bu kripto para biriminde de çıkarılabilecek madeni paralar sınırlı sayıda bulunmaktadır. Litecoin için maksimum arz 84 milyon tokene eşittir.

Bitcoin gibi Litecoin de her dört yılda bir yeni blok üretmenin ödül miktarını yarıya indiriyor. Bu sorun, yıllar geçtikçe piyasa döngüsünde yeni madeni paraların üretim sürecinin azalmasına neden oluyor. Litecoin için tasarlanan yarıya indirme mekanizması, dolaşımdaki arzı maksimum arzına yaklaştıkça Litecoin’in çıkarılmasının zorlaşmasına olanak tanıyor. Litecoin madenciliği ödülünün yarıya indirilmesi, piyasa döngüsüne arzını azaltarak bu coinin piyasadaki değeri üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.

Ethereum Toknomiği

Ethereum, piyasa değeri açısından Bitcoin’den sonra ikinci dijital para birimidir. Bu kripto para birimi 2014 yılında ICO aracılığıyla satışa sunuldu. Ethereum başlangıçta varlıkların Ethereum ağı üzerinden transferiyle ilgili işlem ücretlerini ödemek için kullanıldı. İnsanlar varlıklarını Ethereum’a dönüştürebilir ve kaynak adresten hedef cüzdan adresine aktarabilirler.

Bu aktarımı gerçekleştirmek için Ethereum ağı göndericiden Ethereum bazlı bir ücret alır. Zamanla Ethereum platformunda birçok token geliştirildi. Ethereum platformunda akıllı sözleşmelerin oluşturulmasıyla birlikte Ethereum dijital para birimi, ağın yerel parası olarak daha da önem kazandı. Ethereum arzı sınırsızdır. Arz için maksimum miktara sahip olan Bitcoin’in aksine. Ethereum belirteçleri süresiz olarak oluşturulabilir.

Tokonomik Binance Coin

2017 yılında, dijital para borsası ve ticaret platformu “Binance” (Binance), işi için sermaye toplamak amacıyla BNB tokenini piyasaya sürdü. Bu tokenların %40’ı projenin kurucu ekibine tahsis edildi. %10’u erken yatırımcılara tahsis edildi. Kalan yüzde 50’lik kısım da halka satışa sunuldu.

BNB sahipleri, Binance borsasında işlem yapmayla ilgili indirimlerden yararlanma fırsatına sahip. Ek olarak, bu tokenin sahipleri, bu değişimle ilgili yeni tokenların ilk tedarikine katılmanın getirdiği avantajlardan da yararlanabilirler. Ağın genişlemesiyle birlikte Binance borsa tokeninin kullanımı da artıyor. Örneğin bu dijital para biriminin ilgili borsadaki diğer kullanımlarından biri de Binance ile ilişkili ağlarda bu kripto para birimi üzerinden ücret ödenmesidir.

Binance borsası ticari gelirinin bir kısmını BNB tokenlerini satın almaya ve yakmaya ayırdı. Ayrıca Binance ekibi kendi tokenlarını da yaktı. Bu miktar başlangıçta dolaşımdaki arzın %40’ına eşitti.

Ada Toknomik

“ADA”, Cardano blok zinciriyle ilgili tokendir . Cardano blok zinciri, hisse kanıtı konsensüs mekanizmasını kullanıyor ve bireyler için dijital para birimleri alanında daha fazla yenilik için uygun bir platform oluşturmak amacıyla oluşturuldu. Cardano ağının yerel bir tokenı olan Ada’nın maksimum 45 milyar token arzı var. Bu, ilgili tokenin başvurularının arttırılması yoluyla talep oluşması durumunda Ada tokeninin değerinin dijital para piyasasında düşmemesini sağlayacaktır. Cardano ağındaki Ada tokenı genel olarak aşağıdaki üç kullanıma sahiptir.

  • Staking uygulaması : İnsanlar Ada tokenlerini Cardano ağ doğrulayıcılarında stake edebilirler. Ada tokeninin stake etmede kullanılmasının ağ ve kullanıcıları için çeşitli avantajları vardır. Örneğin, ağda tokenleri stake eden kişiler, stake etme ödülleri almanın yanı sıra ağın güvenliğinin artmasına da yardımcı olur.
  • İşlem ücretlerinin ödenmesi : Cardano ağında çalışan merkezi olmayan uygulamalar, Ada tokenını kullanarak işlem ücretlerini ödeyebilir.
  • Ağ yönetiminde token kullanımı : Ada token’ı stake eden kişiler, ağda değişiklik yapmak ve yükseltme yapmak için oylamaya katılabilir.

Çözüm

Bu makalenin başında toknomiği anlattık ve toknomiğin amacını anlattıktan sonra toknomiğin temel analizdeki rolünü anlattık. Daha sonra Tokonominin ana bölümlerini anlattık. Tokennomics’in ana kısımları, açıkladığımız gibi token arzı, dağıtımı ve token kullanımı gibi şeyleri içerir. Dolaşımdaki arzı tanımladık ve dolaşımdaki arzın önemini, piyasa değerini ve dolaşımdaki arzı etkileyen faktörleri açıkladık. Tokonomide toplam arzı tanımladık ve toplam arz ile dolaşımdaki arz arasındaki farkı açıkladık.

Daha sonra token fiyatının belirlenmesinde toplam arzın önemini belirttik. Tokonomide maksimum arzı anlattık ve tokenlarda maksimum arza ulaşma ve stabil coinlerde maksimum arza ulaşma kavramını anlattık. Tokenlara yönelik talep mekanizmasını anlattık ve talep miktarında oyun teorisinin önemini anlattık. Token dağıtım yöntemlerini ve token dağıtımına göre yatırım riskini anlattık ve Tokonomide token dağıtım türlerini anlattık.

Token kullanımını ve çeşitlerini anlattık. Daha sonra sembolik bir token tanımladık ve türlerini anlattık. Metaforik olmayan belirteçlerin toknomiklerini belirttik ve metaforik ve metaforik olmayan belirteçler arasındaki toknomik farkı açıkladık. Tokonomide protokolün rolünü anlattık. Bu amaçla staking, token yakma ve teşvik programlarını anlattık. Daha sonra tokonominin yatırımdaki rolünü belirttik ve ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörleri açıkladık. Son olarak bazı dijital para birimlerini ekonomik örneklerle anlattık.