blog posts

creating content with robots

Robotla içerik oluşturmanın sonuçlarının incelenmesi

Robotla içerik oluşturmanın sonuçlarının incelenmesi

Robotlarla ve yapay zekayla içerik üretmenin sonuçları pek çok şeyi içeriyor. Yapay zeka kural olarak insan zekası gibi duygu ve duyguları anlayamamaktadır. Bu nedenle yapay zeka yüksek kalitede içerik üretememektedir. ChatGPT son dönemde içerik üretimi işinde de yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve içerik üretimi alanında faaliyet gösterenlerin çoğu son dönemde robotlara ve yapay zekaya sığındı. Robotlar ve yapay zeka, metinsel, görsel ve hatta işitsel içerik üretmek için kullanılabilir. Yine de maalesef bu tür içeriklerde göz ardı edilemeyecek ve gizlenemeyecek kusurlar var.

 

Yapay zekayla içerik üretmenin zorlukları ve riskleri

ChatGPT botunu tam anlamıyla tanıdıktan sonra üretilen metnin görünüş olarak kaliteli olduğunu fark edebilirsiniz ancak aslında metnin somutluğunda küçük kusurlar görüyoruz. Robotları ve yapay zekayı kullanarak içerik üretmek istiyorsanız bu tür içeriklerin insan kaynakları tarafından incelenip kontrol edilmesi gerektiğini bilmelisiniz. Yapay zeka ile içerik oluşturmanın zorlukları ve riskleri aşağıdakileri içerir.

 

 

Yapay zeka ile içerik üretmenin asılsız iddia riski

Robotla içerik üretmenin sonuçlarından biri de tanıtılan ürünler hakkında asılsız iddialarda bulunulma ihtimalidir. Yapay zeka, geleneksel algoritmaları kullanarak metin içeriği hazırlıyor. Yapay zeka ile içerik üretiminin zorlukları ve riskleri arasında iddiaların takip edilememesi ve içerik üretimine ilişkin kabul edilebilir kanıtların bulunmaması yer almaktadır. Daha basit bir ifadeyle yapay zeka, malların doğru ve yanlış özelliklerini ayırt edemiyor. Bu nedenle metin içeriğini yayınlamadan önce doğruluğundan emin olmalısınız.

 

Ticari markanın sesinin zayıflaması riski

Yapay zeka ile içerik oluşturmak markanın işiyle uyumlu olmayabilir. Marka sesi, bir markayı diğer markalardan ayıran herhangi bir işletmenin ayırt edici özelliğidir. Marka sesi (her markanın ayırt edici özellikleri), her işletmenin medyadaki hedef kitle ile iletişimidir. Metinsel içerik üretiminde yapay zeka chatbotlarının kullanılması, markanın sesinin reklamlarla koordinasyonu dikkate alınmadan gerçekleşmekte, bu da iş reklamlarının içeriklerinin amaçlarının zayıflamasına ve yok olmasına neden olmaktadır.

 

Yapay zeka ile içerik oluşturmanın dezavantajları ve kasıtsız intihal riski

Robotlarla ve yapay zekayla içerik oluşturmanın sonuçları arasında kasıtsız intihal de yer alıyor. Yapay zeka ile içerik oluştururken kopyalama, istemeden de olsa gerçekleşir. Metin içerik üretiminin çoğaltılması sitenin güvenilirliğinin düşmesine neden olur. Üretilen içerik benzersiz olmalı ve web sitesinin puanını artıracak kopyalara sahip olmamalıdır. Bu nedenle üretilen içeriğin kopyası olup olmadığı kontrol edilmelidir. ChatGPT’nin SEO’ya ve sitedeki metin içeriklerinin üretimine etkisi bazen olumsuzdur ve kopyaları vardır.

 

 

Herhangi bir işte duygu eksikliği

Yapay zeka ile içerik üretiminde duygular dikkate alınmıyor bunun nedeni ise yapay zeka ve robotlarda duygu ve empati eksikliğidir. Yapay zeka ve robotlar mantık ve matematiğe dayalı olarak çalışır ve algoritmaları mantık ve matematikle tutarlıdır. Karmaşık insan duyguları yapay zeka için anlaşılamaz. Dolayısıyla robotların ve yapay zekanın ürettiği metin içerikleri insan duygularından yoksundur. Makale metninin ve hazırlanan içeriğin tamamının kontrol edilmesi tavsiye edilir.

 

ChatGPT’nin SEO ve içerik oluşturma üzerindeki etkisi ve Google ceza riski

Her web sitesi sayfasının puanı, ChatGPT’nin SEO ve içerik oluşturma üzerindeki etkisini ölçebilir. SEO’nun prensibi puanlamaya dayanmaktadır; Basitçe söylemek gerekirse Google, her web sitesi sayfasını metin içeriğine göre puanlar. Metin içeriğinde SEO ilkeleri ne kadar cesursa, web sitesinin puanı da o kadar yüksek olur. İçerik oluşturmada yapay zeka chatbotlarının kullanılması metnin kopyalanma olasılığını yaratıyor. İçerik metninde kopyanın bulunması site sıralamasını düşürecek ve web sitesine ceza verecektir.

İfade edilen bilgi ve özelliklerin yanlışlığı

Daha önce yapay zeka ile içerik üretmenin zorlukları ve riskleri konuşulmuştu. Üretilen içerikteki bilgilerin yanlışlığına dikkat çekilmelidir. En iyi yapay zeka robotlarının da kusurları ve sorunları vardır ve sağladıkları bilgiler doğru veya doğru olmayabilir. Bu nedenle kullanıcının oluşturulan metin içeriğini 0’dan 100’e kadar kontrol etmesi ve doğruluğundan emin olması gerekir. Bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu ayırt etmek zor olsa da içeriği satır satır kontrol etmekten başka çare yok.

Yapay zeka ile içerik oluşturmada ayrımcılık riski bulunmaktadır.

Yapay zeka ile içerik üretimi konvansiyonel mekanizmalara dayalı olarak işliyor. İddiaya göre robot ve yapay zekanın ürettiği metin içeriklerinin taraflı ve önyargısız olması gerekiyor. Ancak tanımlanan mekanizmalara rağmen metin içeriğinde hâlâ ayrımcılık ve önyargılar görülüyor. İnsanların yapay zeka tarafından oluşturulan metin içeriğini yayınlanmadan önce incelemesi önerilir. Yapay zeka ve robotlar önyargının farkında değil ve ayrımcılık büyük ölçüde mevcut olabiliyor.

 

Yeni fikirlerin sunulamaması

Yapay zeka ve robotlar yeni fikir üretme yeteneğine sahip değil. Sadece alışılagelmiş kavram ve fikirleri değişikliklerle sunuyorlar. Yapay zeka ve robotlar, eğitim verileri ve mekanizmalarına dayanarak örüntüleri tespit ediyor ve buna göre bir metin hazırlıyor. Ne yazık ki tamamen yapay zeka ve robotlara bağımlı olan içerikler zorlanacak ve yeni fikirlerin bulunmaması nedeniyle metin hatalı olacaktır. Dijital pazarlama ve fikir üretmede insan zekası genellikle yapay zekadan çok daha güçlüdür.

Uygun fikirleri üretmek için insan zekası, kişisel deneyimi hikaye anlatımı ve görüşle birleştirerek yeni bilgilere dayanarak statükoyu analiz etmeye, mantık yürütmeye ve yeniden değerlendirmeye başlamalıdır. Yapay zeka statükoya meydan okumaya dayalı fikirler üretemez.

 

 

Robotla içerik oluşturmanın sonuçlarını özetleme

Bu makalede robotlar ve yapay zeka ile içerik oluşturmanın sonuçlarından sekizi incelenmiştir. Yapay zeka ile içerik üretmenin zorlukları ve riskleri tek tek incelenmiş ve nihai sonuç, insan kaynaklarının metin içeriklerini incelemesi ve kontrol etmesi zorunlu olduğu yönündedir. Benzersiz içerik arıyorsanız insan zekasından yararlanmalısınız çünkü yapay zeka ve robotlar içerik üretim düzenini benzersiz bir şekilde yerine getirememekte ve temelde kopyalanan içeriği izleyiciye sunmaktadır.

Robotlarla içerik oluşturmanın sonuçları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Metinsel ve görsel içeriklerde değişiklik yaparak fikir edinmek ve benzersiz içerikler oluşturmak için yapay zeka ve robotlardan yararlanmak daha iyidir. Genel olarak botların ve yapay zekanın ürettiği içeriklere güvenmeyin.