Power BI nedir? Power BI hakkında her şey

İş zekası, kuruluşun verilerinin yararlı bilgilere dönüştüğü bir dizi strateji ve teknolojik çözümdür. Bu sürecin amacı, kuruluşun geçmiş ve güncel verilerinden pratik ve faydalı bilgiler elde etmektir. Power BI bir iş zekası aracıdır ve aslında Microsoft tarafından geliştirilen bu sürecin bir parçasıdır. Bu yazılım, çeşitli kaynaklardan veri alıp analiz için hazırladıktan sonra analistlerin ham verilerden resimli bilgiler içeren raporlar oluşturmasına yardımcı olur. Bu bilgilerin kullanıcıları genellikle kuruluşun farklı düzeylerdeki yöneticileridir. Bu makalede, Power BI yetenekleri, bu yazılımın farklı sürümleri, kullanıcı arabirimi, öğrenme kaynakları, nasıl indirileceği ve içinde bulunan diğer bazı özellikler hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

“Power BI” yazılımı, çeşitli kaynaklardan ham veri almak, bunları temizlemek, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılan bir araçtır. Bu yazılımın çıktısı, “etkileşimli” bir şekilde tasarlanmış raporlar ve yönetim panolarıdır. Power BI raporlarının kullanıcıları genellikle kuruluşlardaki çeşitli departmanların yöneticileridir. Bu raporların bileşenleri, çeşitli türde çizelgeler, tablolar, farklı alanlardaki temel performans göstergeleri ve bir kuruluşun verileriyle hesaplanabilen tüm parametreleri içerir.

Yöneticiler, Power BI raporlarını sürekli izleyerek, kuruluşun farklı departmanlardaki performansını değerlendirebilir ve iyileştirmeye çalışabilir. Bu raporlar kuruluşun tüm departmanlarında oluşturulur. Örneğin, aşağıdaki görüntü, Power BI yazılımındaki insan kaynakları yönetimi gösterge panosunun bir örneğini gösterir .

Power BI yazılımındaki insan kaynakları panosu örneği
Resmi tam boyutta görmek için tıklayın

Power BI’ın yetenekleri nelerdir?

Belirtildiği gibi, Power BI’ın nihai çıktısı, mevcut verilere dayalı olarak kuruluşun durumuna ilişkin bir rapor sunar. Bu amaçla, bu yazılım kullanıcılara çok çeşitli özellikler sunar ve bunlardan en önemlileri aşağıda belirtilmiştir:

 • Yazılımda 30’dan fazla hazır görsel çeşidi ve web sitesinden daha fazla görsel indirme imkanı vardır.
 • Çeşitli kaynaklardan veri alma yeteneği
 • Girdi verilerini modelleme ve tablolar arasında ilişkisel modeller oluşturma imkanı
 • “Q & A” (soru ve cevap kutusu) adı verilen bir özellik ile istenen diyagramı doğal dille çizme imkanı
 • Tablolarda hesaplama ölçüleri ve sütunlar oluşturmak için güçlü “DAX” dilini kullanma yeteneği
 • Veri temizleme ve hazırlama için güçlü “Power Query” ortamını kullanma becerisi
 • Kullanıcı dostu arayüz ile gerçek zamanlı raporlar oluşturabilme
 • Raporları web üzerinde yayınlama ve mobil uygulamada görüntüleme imkanı

Aşağıda, yukarıda daha fazla özellik ve uygulama tanıtacağız.

Power BI’ın minimum sistem gereksinimi nedir?

Power BI ücretsiz bir yazılım olduğu için en son sürümünü Microsoft’un resmi web sitesinden yüklemek mümkündür. Bu yazılımı yüklemek için Microsoft, sistemin minimum yazılım ve donanım gereksinimlerini aşağıdaki şekilde sağlamıştır:

 • İşletim sistemi : Windows 10, Windows Server 2012 (R2), Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11. (Bu nedenle bu yazılım Windows 7 ve altı sürümlere kurulamaz)
 • Microsoft Kenar tarayıcı
 • RAM : 2 GB (4 GB RAM ve üzeri önerilir)
 • İşlemci (CPU) : 1 GHz – 64 bit
 • Bellek (Disk Alanı) : 1 GB

Power BI kullanıcı arabirimi

Power Query ortamını bir kenara bırakırsak, Power BI’ın kendisi üç görüntüleme ortamına sahiptir:

 1. Rapor Görünümü : Rapor görünümü
 2. Veri Görünümü : Veri görünümü
 3. Model Görünümü : Model görünümü

Rapor Görünümü

“Rapor Görünümü”, çıktı görüntüleme ortamı veya sonuçta ortaya çıkan nihai rapordur. Aslında, Power BI’da yapılan her şeyin bu ortamda kullanıcıya görünür olması gerekir. Aşağıdaki şekilde Rapor Görünümü ortamını ve basit bir test raporunu görebilirsiniz.

Veri görünümü

“Veri Görünümü”, veri kümelerini veya tabloları görüntüleme ortamıdır. Bu ortamda görülebilecek olan, Excel tablolarına çok benzer. Bu ortamda analistin verileri daha iyi anlaması için daha fazla tablo ve iletişim görebilmek mümkün olurken, DAX dili kullanılarak tablolara hesaplama sütunları eklenebilir. Aşağıdaki resim bu ortamı göstermektedir.

Model Görünümü

“Model View” ortamında tablolar ve birbirleri ile ilişkileri görülebilir. Bu ortam, her bir tablonun “Birincil Anahtarı” ve “Yabancı Anahtarı” temelinde tablolar arasında ilişkiler oluşturulmasına izin verir. Örneğin yukarıda Rapor Görünümü bölümünde gördüğümüz basit rapor için iki tablo arasında (Miladi tarihleri ​​güneşe çevirmek için) aşağıdaki basit ilişki oluşturulmuştur. Power BI’da bulunan fonksiyonların ne yazık ki güneş tarihlerini desteklemediğini ve güneş tarihlerini içeren bir rapor oluşturmak için modelde bir arayüz tablosuna ihtiyaç duyulduğunu açıklamak gerekir. Tablolar arasındaki modeller genellikle bu basit örnekten daha karmaşıktır ve daha fazla tablo içerir ve bu görüntü yalnızca model görünümü ortamına ilk kez alışmak için sağlanmıştır.

Power BI'da model görünümü ortamı

Güç Sorgusu

Önceki bölümlerde bahsedilen üç ortama ek olarak, Power BI’da bir de “Power Query” ortamı vardır. Bu ortam, veriler üzerinde “Dönüştürme” oluşturmak için kullanılır. Bu ortamda verilerde dönüşümler oluşturmak için çok güçlü araçlar mevcuttur. Ayrıca “M” formül yazma dili de bu iş için veri analistlerinin gücünü katlıyor. Transform’u anlatırken çoğu zaman, belki de her zaman demek daha doğru olur, verilerin analize hazır olmadığı ve analiz ve görselleştirme aşamasından önce bir dizi temizlik ve hazırlık gerektirdiği söylenmelidir. Bu aşama, bu sürecin önemli bir parçasıdır. Genellikle analiz süresinin %80’inin veri hazırlamaya harcandığı söylenir. Aşağıdaki resimde bu ortamın genel görünümünü görebilirsiniz.

Resmi tam boyutta görmek için tıklayın

Power BI öğrenme kaynakları

Power BI, en önemli veri analizi ve görselleştirme yazılımlarından biri olduğundan, bununla ilgili birçok eğitim kaynağı bulunmaktadır. Genel olarak, bu yazılımın kendi kendine çalışılması için iki kategoride yazılı ve video kaynakları önerilir.

Power BI eğitim kitabı

şu eğitim kitapları çok çeşitlidir ancak bazı yüksek kaliteli , Power Query ve DAX dil eğitimi referans kitaplarının listesi aşağıda verilmiştir:

 • Microsoft Power BI Tanıtımı – Yazarlar: Alberto Ferrari ve Marco Russo
 • Power BI ile DAX’e Başlama – Yazar: Philip Seamark
 • Power Query’yi Öğrenin – Yazarlar: Linda Foulkes ve Warren Sparrow

Power BI video veya video kaynakları

Son yıllarda görüntülü eğitim insanların eğitim için ilk önceliklerinden biri olmuştur. Video eğitimi, kitap okumaktan daha hızlıdır. Ayrıca, bu tür öğrenmede zaman esnektir ve derse devam etmeye kıyasla birey tarafından yönetilebilir. Özellikle çok meşgul olan ve derse devam etme imkanı olmayan kişiler bu yöntemle daha kolay öğrenebilirler. Faradars, bu alanda deneyimli öğretmenlerin de yardımıyla bir dizi eğitim videosu hazırlamış ve ilgilenenlerin kullanımına sunmuştur. Her dersin başlığına tıklandığında detayları görüntülenecektir.

 • Kuruluşta veri analizi ve iş zekasının uygulanması için Power BI eğitimi – ön hazırlık
 • Power BI’da DAX dil eğitimi – Power BI’da DAX ile veri analizi
 • Kuruluşta veri analizi ve iş zekasının uygulanması için Power BI eğitimi – tamamlayıcı

Power BI’ın farklı sürümleri

şu yazılımının sağladığı olanak ve araçlara ve raporun nihai yayınlanma yöntemine göre aşağıda belirtilen farklı sürümleri vardır.

Power BI Desktop nedir?

Bu sürüm aslında Microsoft tarafından aylık ve düzenli olarak güncellenen bu yazılımın en eksiksiz ücretsiz sürümüdür. Bu sürüm, bu yazılımın sözde yerel sürümüdür ve bir kişisel bilgisayara kurulabilir. “Masaüstü” sürümü, kullanıcının farklı türde veri kaynaklarına bağlanmasına, verileri birleştirip modellemesine ve bunları temizlemesine ve görselleştirmesine olanak tanır. Önemli olan, bu sürümü kullanıyorsanız, nihai raporun bu yazılımın bulut hizmeti olan “Power BI Hizmeti” aracı aracılığıyla yayınlanması gerektiğidir.

Yaptırımlar ve İran şirketlerinin ekonomik verimsizliği nedeniyle, dolar cinsinden maliyet düşünüldüğünde, bu hizmet İran’da pek kullanılmıyor. İran kuruluşlarında rapor yayınlamak için alternatif bir çözüm, açıklanacak olan “Power BI Rapor Sunucusu” sürümüdür. Ancak, belirtildiği gibi, aynı zamanda en eksiksiz ücretsiz sürüm olan Power BI Desktop, yayınlanmadan önce raporlar oluşturmak için ücretsiz olarak kullanılabilir.

Power BI Hizmeti nedir?

“Power BI Hizmeti” aslında Microsoft’un bulut hizmetinde barındırılan bir sürümdür ve “Hizmet Olarak Yazılım” (SaaS) olarak kabul edilir. şu Desktop raporları bu sürümde yayımlanır ve Power BI Desktop’a kıyasla bazı sınırlamalarla birlikte düzenleme yeteneğine de sahiptir. Bu hizmetin kullanımı ücretsiz değildir ve kuruluştaki her kullanıcı için Microsoft’a aylık 10 ABD Doları ödenmesi gerekir. Aşağıdaki şekil, bu yazılımın tarayıcıdaki ortamını göstermektedir.

Power BI Rapor Sunucusu nedir?

“Power BI Rapor Sunucusu”, yazılımın Power BI Desktop’tan biraz daha az özelliklere sahip “şirket içi” sürümüdür. Bu sürüm, nihai raporların şirket sunucularında yayınlanması ve kuruluşun kendi ağında kullanılması için kullanılır. İran’da raporları yayınlamak için ortak çözüm bu sürümdür. Görsel ve modelleme konusunda bazı sınırlamalar olsa da firma sunucularında raporları ücretsiz olarak yayınlamamıza olanak sağlar. Ayrıca, aylık olarak güncellenen Power BI Desktop’tan farklı olarak bu sürüm, Microsoft tarafından her üç ayda bir güncellenir.

Power BI öğrenmek için en iyi sürüm

Masaüstü sürümü, diğer sürümlerden daha eksiksiz özelliklere sahiptir. Örneğin bu sürümdeki görsel sayısı Report Server sürümünden daha fazladır. Ek olarak, Rapor Sunucusu sürümünün modellemede sınırlamaları vardır. Örneğin, bu sürüm tablolar arasında çoktan çoğa ilişkileri desteklemez. Ayrıca, Masaüstü sürümü tamamen ücretsiz olarak sağlanır ve doğrudan Microsoft web sitesinden indirilebilir. Ayrıca, belirtildiği gibi, Microsoft bu sürümü her ay günceller. Bu nedenle, Power BI öğrenmek için en iyi sürüm Power BI Desktop sürümüdür.

Power BI’ın kullanımı nedir?

Kurumsal verileri analiz etmek için Power BI kullanmak iş zekası ekipleriyle sınırlı değildir. Power BI, her türlü veriyi analiz etmek için kullanılabilir. Varsayılan olarak kurumsal veriler için geliştirilmiş olsa da, kuruluştaki farklı ekipler tarafından kullanılır.

İş zekası

Power BI’ın iş zekasında kullanımından bahsetmiştik. Bu yazılım aslında her organizasyonun temel performans göstergelerine göre verileri görselleştirmek amacıyla iş zekası projelerinin son adımında kullanılmaktadır. Bu göstergeler genellikle proje başlamadan önce o organizasyonun farklı departmanlarının yöneticileri ile birkaç toplantı yapılarak iş zekası ekibine açıklanır. Ancak Power BI, yalnızca iş zekası uzmanları tarafından kullanılması zorunlu olan bir yazılım değildir. Başka uzmanlıklara sahip kişiler de işlerinde bu yazılımdan faydalanabilirler.

Çeşitli alanlardaki uzmanlar için Power BI

Kuruluşta herhangi bir alanda çalışan herkes, Power BI’ı öğrenerek kendi çalışma alanındaki verileri görselleştirebilir ve bu analizden içgörüler elde edebilir. Power BI’ın kuruluştaki uygulama alanları şunlardır:

 • finans ve muhasebe
 • Satış ve Pazarlama
 • insan kaynakları
 • lojistik
 • Üretme
 • Destek ve müşteri ilişkileri

Aşağıdaki görüntü, perakende satışlar alanındaki bir Power BI raporu örneğidir.

Power BI'da örnek satış analizi raporu

Aslında, kuruluşun bağımsız bir iş zekası birimi yoksa, Power BI ile her birim kendi departmanının verilerini bağımsız olarak analiz edebilir. Her birim, biriminin önemli göstergelerini belirterek, bu göstergeleri mevcut verilerle analiz edebilir ve Power BI’da hesaplayabilir. Bu göstergeleri hesaplamak ve göstermek, birimlerin performansını nicel hale getirir ve aslında bu göstergelerin değerlerini hesaplamak ve bilmek, onları iyileştirmeye çalışmanın ilk adımıdır.

Power BI’ı indirin

Power BI iki şekilde indirilebilir. Birincisi, farklı sürümlerin indirilebildiği Microsoft web sitesindeki Power BI alt sayfası aracılığıyla, ikincisi ise yazılımın Masaüstü sürümünün adı aranarak indirilebilen Windows’taki “Microsoft Store” aracılığıyladır.bu Desktop ve Power BI Report Server sürümlerinin tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu belirtelim. Power BI’ı indirmek için bu bağlantıyı ( + ) kullanabilirsiniz .

Power BI’a veri girişi kaynakları

şu güçlü yanlarından biri, çok çeşitli veri kaynaklarından ham verileri içeri aktarabilmesidir. Bu kaynaklardan bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Dosya türleri: Excel, CSV, XML, JSON
 • Veritabanı türleri , örneğin: SQL Server, MySQL, Oracle, Access, Google BigQuery
 • Çeşitli çevrimiçi hizmetler, örneğin: Google Analytics
 • Web sayfası adresleri üzerinden web’e bağlanmak ve o sayfadaki tabloları okumak

DAX dili, M ve Power Query ortamı

Veri dünyasına aşina iseniz, ham verilerin analize hazır olmadığını ve veri analistlerinin zamanının büyük bir bölümünü analize başlamadan önce hazırlamak için harcandığını bilmelisiniz. Power BI’da verilerle çalışmak için çok güçlü iki araç kullanılır. Biri, perde arkasında M adlı bir dili kullanan, analiz için ihtiyaç duyduğumuz şeye yaklaştırmak amacıyla verileri temizlemek ve değiştirmek için bir ortam olan “Power Query”. Yukarıdaki Power Query ortamına aşinasınız.

İkinci araç, Power BI ortamında hesaplamalar yapmak için formül odaklı bir dil olan “DAX” dilidir. DAX, hesaplanan sütunlar, hesaplanan tablolar, “Ölçüler” veya (Ölçüler) ve “Satır Düzeyinde Güvenlik” adı verilen bir kavram oluşturmak için kullanılır. İkincisi, kuruluştaki rolleri tanımlama ve raporları görüntülerken tanımlanmış roller için kısıtlı erişim oluşturma ile ilgilidir. DAX’ta farklı bölümlerde yaklaşık 250 işlev vardır. Bu işlevler, “toplama” işlevleri, zaman işlevleri, filtre işlevleri, bilgi işlevleri, mantıksal işlevler, matematiksel ve hesaplamalı işlevler, istatistiksel işlevler, ilişkisel işlevler ve diğer birkaç kategori kategorisine ayrılır. Bunlardan yaklaşık 100 fonksiyon en yaygın kullanılanlar arasındadır ve geri kalanı özel uygulamalarda veya özel alanlarda kullanılmaktadır.Genellikle Power BI uzmanları, bu iki aracı, yani Power Query ve DAX dilini kullanma konusundaki yeterlilik ve beceri düzeylerine göre değerlendirilir. Aşağıdaki görselde “TotalSales” adlı basit bir metrik DAX dilinde yazılmış ve bir önceki bölümde gördüğümüz rapora “Kart” adlı bir görselle eklenmiştir.

Power BI’ın rakipleri

Dünyada her birinin kendine göre avantajları ve sınırlamaları olan çeşitli iş zekası araçları kullanılmakta ve farklı şirketler her birini organizasyonun koşullarına göre seçebilmektedir. En popüler Power BI alternatif araçlarından bazıları şunlardır:

 • tablo
 • Qlik Sense
 • SAP BusinessObjects BI paketi
 • Google Veri Stüdyosu
 • Oracle Analitiği

Bir bilgi teknolojileri danışmanlık ve araştırma enstitüsü olan Gartner, her yıl “Gartner Magic Quadrant” adlı bir raporla farklı alanlarda teknoloji alanındaki ana oyuncuları tanıtıyor ve karşılaştırıyor. Resimde ve bu matrisin yatay ve dikey eksenlerinde de açıkça görüldüğü gibi, bu değerlendirme yönteminde şirketler “Vizyon Bütünlüğü” ve “Yürütme Yeteneği” olmak üzere iki açıdan değerlendirilmekte ve Tutar bazında değerlendirilmektedir. bu iki faktörden “liderler”, “savaşçılar”, “hayalperestler” ve “yedek oyuncular” olmak üzere dört kategoriye ayrılırlar. Bu matristeki “vizyon eksiksizliği”, o şirketin yenilikçiliği anlamına gelir ve Gartner’ın tanımına göre, bu şirketin yenilik açısından lider ve takipçisi veya halihazırda uygulanmış fikirlerin takipçisi olduğunu gösterir. “Yürütme yeteneği” aynı zamanda satıcının finansal kapasitesi, pazar duyarlılığı, ürün geliştirme, satış kanalları ve müşteri tabanı gibi faktörleri de dikkate alır. İş zekası alanında Microsoft’un aracı uzun yıllardır bu rekabette zirvede yer almış ve diğer araçlardan farklı olarak lider kategorisinde yer almıştır.

Power BI’ın Avantajları

Power BI’ın dünya iş zekası pazarının zirvesinde ve lideri olması kesinlikle sebepsiz değildir ve bu güçlü yazılımın kendisini rakiplerinden ayıran avantajları vardır. Bu avantajlar şunları içerir:

 1. Çok çeşitli ham veri kaynakları için destek
 2. Çok çeşitli grafikler ve görseller için destek
 3. Yazılıma veri getirme, dönüştürme ve girme sürecinde yüksek güç veya ETL olarak adlandırılan, aynı zamanda kolaylık
 4. Etkileşimli ve kullanıcı dostu raporlar oluşturmada basitlik ve yüksek özellikler
 5. Düzenli ve sürekli Microsoft güncellemeleri ve yeni özellikler ekleme
 6. Python ve “R” programlama dili komut dosyalarını kullanma ve bunlarla özel grafikler oluşturma imkanı.

son söz

Sonuç olarak, iş zekasının günümüzde organizasyonlarda bir zorunluluk olarak kabul edildiğini ve pazardaki büyük rekabete rağmen veriyi kullanmanın ve organizasyonda veri odaklı karar almaya doğru ilerlemenin hayati önem taşıdığı söylenmelidir. İş zekasında optimal bir çözüm kullanmak, şirketlerin hedeflerini ilerletmelerine yardımcı olur. Microsoft’un iş zekası çözümü ve özellikle Power BI yazılımı, yalnızca dünyadaki en önemli iş zekası araçlarından biri olarak değil, aynı zamanda İran’da en önemli ve yaygın olarak kullanılan iş zekası ve veri analizi ve görselleştirme yazılımı olarak kabul ediliyor.