Örgütsel davranışın yönetimdeki öneminin incelenmesi

Örgütsel davranışın yönetimdeki öneminin incelenmesi

Örgütsel davranışın incelenmesi ve analizi önemlidir, çünkü örgüt içindeki insanların davranışlarını daha iyi anlayabiliriz. Örgütsel davranışlara dikkat edilmesi örgütün ilerlemesinde çok etkili olabilir. Şirketler ve kuruluşlar her zaman iş performanslarını ve gelirlerini artırmaya odaklanırlar ve bu hedefe ulaşmak için çeşitli yöntem ve teknikler kullanırlar. Bu hedefler ve bunlara ulaşmanın yöntemleri örgütsel davranışa bağlıdır. Örgütsel davranış bilimini kullanarak bir örgütün yönetilmesi, hedeflere ulaşmada en iyi performansı gösterebilir.

Örgütsel davranış yönetimi nedir?

Örgüt üyelerinin davranışlarının bilimsel ve ilkeli yöntemlerle araştırıldığı , analiz edildiği ve değerlendirildiği sürece örgütsel davranış yönetimi denir. Örgütsel davranışı yönetme bilimi, hedeflere ulaşmak için bir ekibin veya örgütün davranışını koordine etmek için kullanılır.

Örgütsel davranışın özelliklerinin bilinmesinin örgütler için birçok avantajı vardır, bu avantajlar şunlardır:

 •  Kurumun amaçları hakkında çalışanları ve kurum halkını bilgilendirdi.
 • Çalışanlar arasında oluşan ilişkileri geliştirmiştir.
 •  Çalışanları daha çok çalışmaya motive edin
 •  Örgütsel davranış yönetimi, bir örgütün üyelerine farklı durumlarda davranışlarını nasıl kontrol edeceklerini öğretir.
 • İnsan kaynağının optimum kullanımı örgütsel davranışı yönetmekle mümkündür.
 • İşinizi doğru bir şekilde tahmin etmenize yardımcı olur
 • Düşünceni doğru şekilde düzelt
 • Çalışanlarınızla en iyi nasıl iletişim kurabilirsiniz?
 • Bu bilimi öğrenmek şirketlere pazarlama eğitiminde yardımcı olur
 • Farklı kişilikleri ve kültürleri anlamak ve bu sorunları çözmek için mantıklı bir yol bulmak

Bir şirkette örgütsel davranış kullanmanın etkisi

Örgütsel davranış yönetimi, bir örgütte istenilen amaçlara ulaşmak , örgütte motivasyon yaratmak, çalışma ortamında ve örgüt üyeleri arasında yakınlık duygusu oluşturmak için uyulması gereken en önemli ilkelerden biridir. yöneticilere, çalışanlara, bireysel gelişime, çalışanların düşünce ve davranışlarının düzeltilmesine yönelik örgütsel davranış yönetimi uygulanarak oluşturulur.

Şimdi örgütsel davranışın dolaylı etkilerinin üç örneğini inceleyeceğiz

Zaman yönetimi

Çalışanların örgütün hedeflerini bilmesi ile bu hedeflere ulaşmak için planlama ve zaman yönetimi gereklidir. Farklı performans aşamalarını planlayarak ve adım adım bir zaman çerçevesi belirleyerek istenen iş ilerlemesine ulaşırlar.

Bunun için yönetici farklı departmanlar arasında görevleri bölüştürür ve bu görevlere göre teslim süresini belirler. Ayrıca yetenekli bir yönetici, zaman yönetiminin yanı sıra, programları ilke ve iş standartlarına göre tasarlanır.

Profesyönel geliştirme

Yöneticinin, çalışanların farklı davranışlarını bilmesi ve olumsuz davranışlarının kök nedenlerini bulmasıyla onların davranış ve düşüncelerini doğru yöne yönlendirerek profesyonel ve örgütsel bir davranış oluşturması mümkün hale gelmektedir. Bir organizasyonda her kişinin konumu bellidir ve kurallar ve düzenlemeler herkes için aynıdır, ayrıca çalışanların ve müşterilerin davranışları belirli bir çerçevede şekillenir.

Örgütsel davranışı kullanmanın etkisi

Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişim

Bir yöneticinin çalışanların düşüncelerini ve kişiliklerini bilmesi için onlarla iletişim kurması, konuşması, müşterilere ve diğer çalışanlara nasıl davrandıklarını gözlemlemesi gerekir. Bu iletişim, yöneticinin zayıf yönlerden haberdar olmasını sağlar ve bunları düzeltmeyi planlar.

Ayrıca bu ilişki onlara bir değer duygusu verir ve şirketin kaderinde etkili olurlar. Bu değer duygusu çalışanların motivasyonunu ve özgüvenini artırmakta ve yaptıkları işin kalitesini yükseltmektedir.

Örgütsel davranışın önemi

nedenleri

 • Örgütsel davranış, örgütün ve çalışanların daha iyi anlaşılmasını sağlar.
 • Örgütsel davranış, çalışanlarda motivasyon yaratır ve artırır.
 • Örgütsel davranış ilişkilerin geliştirilmesinde etkilidir.
 • Çalışan davranışı, örgütsel davranış yardımıyla tahmin edilebilir ve kontrol edilebilir.
 • Örgütsel davranış, örgütte yönetim kararlarının etkinliğini artırır.

Örgütsel davranışın yönetimdeki önemi

Bir örgütün yönetimi, örgütsel davranışa özel bir önem vermelidir. Bir organizasyonun ilk kişisi olarak yönetici, çalışanlar ve onların birbirleriyle olan ilişkileri üzerinde tam kontrole sahip olmalıdır. Yönetimde örgütsel davranışın öneminin nedenleri birkaç farklı bölüme ayrılabilir. Bu bölümler şunları içerir: çalışanları motive etmek, çalışan ilişkilerini geliştirmek, çalışan davranışlarını tahmin etmek ve onları işe almak.

Çalışanları motive edin

Elbette, örgüt çalışanlarını motive etmek, insanların verimliliğini ve performansını kabul edilebilir bir düzeye yükseltebilir. Bu motivasyonu oluşturmak koleksiyon yöneticisinin sorumluluğundadır. Örgütsel davranışın bu konudaki önemi, insanların etik ve davranışsal açıdan birbirinden çok farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bir örgütün yöneticisi, örgüt çalışanlarının motivasyonunu, insanların ahlakını ve ahlakını dikkate alarak oluşturabilmek ve güçlendirebilmek için örgütsel davranışı tam olarak incelemeli ve incelemelidir.

Örgütsel davranış

Çalışan ilişkilerini geliştirmek

Yönetimde örgütsel davranışın önemini vurgulayan bir sonraki konu çalışan ilişkilerinin iyileştirilmesidir. Örgütsel davranış, örgütün tüm sorunlarını ve sorunlarını derinlemesine ve doğru bir şekilde inceleyebilir. Yönetici bu incelemeden elde ettiği bilgilerle bu konuların ileriye dönük gidişatını tahmin edebilir ve olumsuz etkilerini azaltacak planlar yapabilir.

Ayrıca yönetim, çalışanlara karşı davranışlarının olumlu ve olumsuz sonuçlarının farkında olabilecektir. Doğal olarak, çalışanlar arasında dostça ve olumlu ilişkilerin varlığı, örgütün genel verimliliğinin artmasına neden olur. Bu nedenle örgütsel davranışın çalışan ilişkilerinin geliştirilmesinde ve çalışanlar arasındaki sorunların araştırılmasında oldukça etkili olduğu söylenebilir.

Örgütsel davranışı iyileştirerek çalışan ilişkilerini geliştirmek

Çalışan davranışını tahmin etme

Çalışanların davranışlarını kontrol etmek ve tahmin etmek, yönetimin tam kontrole sahip olması gereken en önemli şeylerden biridir. Bu da örgütsel davranış sayesinde mümkündür. Tabii ki, bu hedefe ulaşmanın sadece kolay değil, aynı zamanda çok karmaşık olduğunu da unutmayın. Ancak bu sağlanırsa, organizasyonun performansı ve verimliliği büyük ölçüde artırılabilir. Bu nedenle örgütün verimliliğini artıran şeylerden biri de çalışanların davranışlarını tahmin etmeye ve kontrol etmeye odaklanmaktır ki bu da ancak örgütsel davranışla mümkündür.

Kiralık işçiler

Kurumun geleceğini doğrudan etkileyen ve etkinliğinin çok yüksek olduğu konulardan biri de eleman alımıdır. Örgütsel davranışın önemi de bu konuda kendini göstermektedir. Yönetim, örgütsel davranışla ilgili alanlarda ne kadar fazla bilgi ve bilgiye sahip olursa, doğal olarak, en iyi performansı bunlarla ilgilenme ve işe almada gösterebilir. İstihdam, çalışma ortamına, çalışma koşullarına ve görevlerine göre olmalıdır. Örgütsel davranıştaki durumlar için, tamamen farkında olmanız gereken özel konular vardır. Yönetim tarafından işgücü alımında örgütsel davranışın önemi, yöneticinin bireyin kişiliğini tanımlayabilmesi ve onu örgütsel davranış tarafından belirlenen parametrelere dayalı olarak işe alabilmesi gerektiğidir.

Örgütsel davranışın örgütün daha iyi yönetilmesindeki etkisi

Örgütsel davranış, hem örgütün yöneticilerinin hem de çalışanlarının örgütün amaçlarını doğru bir şekilde anlamasını sağlar. Bu madde, çalışanlar veya yöneticilerin örgütün belirlenmiş ve önemli hedeflerini bilmedikçe veya iyi anlamadıkça, bu hedeflere ulaşmak için çalışamayacakları anlamına gelir.

Doğal olarak, bu hedeflerin farkındalığı ve bu hedeflere ulaşmak için harcanan çaba, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkilerde, çalışanların birlikteliğinde, çalışanların dayanışma ve uyumunda ve bunun gibi şeylerde büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca, yönetim, örgütsel davranışı inceleyerek, kuruluşun geleceği için çok daha iyi planlar planlayabilir. Genel olarak, örgütsel davranışı incelemenin ve ona dikkat etmenin önemi, yönetim ve organizasyon için o kadar önemli olmalıdır ki, tüm eylem ve planlar buna göre yürütülür.

 

Örgütsel davranışın etkinliği

Örgütsel davranışın karar vermedeki etkinliği

Örgütsel davranış yardımıyla yönetimin çalışanlardan ve diğer insanlardan beklentilerinin belirlenmesi mümkün hale geldikten sonra, yönetimin aldığı kararları tam olarak uygulamak için homojen bir ekip veya grup oluşturulur.  Bir yandan yönetim kararları tamamen örgütsel davranışa göre alınırken, diğer yandan çalışanlar bu akıllı kararları tam bir örgütsel davranış görüşü ile uygularlar.

Bir örgütün yöneticisi, örgütün temel yapı taşlarından biri olarak örgütsel davranışa özel bir gözle bakmalıdır. Ayrıca organizasyondaki etkilerinin tamamen farkında olmalıdır. Bu durumların yokluğunda, bir örgütün çalışanları arasında örgütsel davranış asla uygulanamaz; Çünkü işlerin başında yani yönetimde örgütsel davranış konusunda bilgi ve farkındalık eksikliği vardır. Bu nedenle yönetimde örgütsel davranışın öneminin her şeyden daha fazla dikkate alınması gerektiği belirtilmelidir.