blog posts

Madencilik Proses Yazılımına Ne Kadar Aşinasınız?

Bugün madencilik proses yazılımı çerçevesinde madencilik prosesinin izlediği yolu inceleyip bu yazılımları tanıtıp detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Madencilik süreciyle ilgili önceki materyali inceleyerek, süreci çıkarırken bir kuruluşun bilgi sistemlerinde mevcut verileri kullandığımızı ve süreçlerde gerçekte ne olduğunu ve bunların nasıl uygulandığını işlediğimizi öğrendik.

Genellikle BT sistemleri bilgileri veritabanlarında saklar ve madencilik sürecinde olay verileri olarak bilinen günlükler oluşturur. Bu konu madencilik sürecinin temelini oluşturur.

Madencilik süreci neden önemlidir?

Madencilik sürecinin önemi

Darboğazların çoğu süreçlerde gizli olduğundan madencilik süreci konusu gündeme geliyor. Madencilik süreci, kuruluşun iş süreçlerinin büyük, net ve spesifik bir resmini sunabilmektedir. Ayrıca sapmaların, darboğazların ve değişikliklerin temel nedenlerine de odaklanılabilir. Bu nedenle madencilik proses tekniğinin kullanılması istenmeyen kaymaları ve sapmaları ortadan kaldırabilir.

Ancak bu tekniğin kullanılması yazılım çözümleri gerektirir. Aşağıda madencilik süreç yazılımlarının kullanılmasının gerekliliğini incelerken bu yazılımlardan bazılarını da tanıtacağız.

Süreç madenciliği yazılımı nedir?

Madencilik süreç yazılımı

Madencilik sürecinde yazılım seçimi oldukça önemlidir çünkü süreçler yalnızca organizasyondaki verilere ve yazılımdaki bilgi sistemlerine dayanarak elde edilir. Dolayısıyla seçtiğiniz yazılımda bir kusur ya da sorun varsa analist de yanıltılmış olacak, ayrıca sonraki tüm işlemlerden de etkilenecektir.

Bazı süreç madenciliği yazılımları, yürütme süreçlerinin keşfi ve analizini de içeren bu alandaki olağan performansın yanı sıra, paydaşların sosyal ağının ve aralarındaki ilişkilerin analizini de sağlar. Bunun süreçlerin analizi ve optimizasyonu üzerinde büyük etkisi vardır.

Aşağıda bir dizi madencilik süreci yazılımını tanıtacağız ve inceleyeceğiz. Ancak bundan önce madencilik süreç yazılımlarının açık kaynak ve tescilli olmak üzere iki kategoriye ayrıldığını bilmekte fayda var. Buna dayanarak, her birinin temel özelliklerini belirteceğiz.

Açık kaynak araçları

ProM Araçları

ProM yazılımı, eklentiler biçiminde çok çeşitli süreç çıkarma tekniklerini destekleyen genişletilebilir bir çerçevedir. Bu yazılım işletim sisteminden bağımsızdır. ProM Tools Java tabanlı olmasına rağmen diğer platformlarla kolayca entegre olur ve ücretsiz olarak indirilebilir. Bu aracın temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • Etkileşimli veriye dayalı keşif
 • Çok boyutlu süreçlerin aranması
 • Etkinlik görsellerini arayın
 • Desen tabanlı olay grafiği çıkarma

Apromore

Açık kaynak yazılım

Birçok büyük kuruluşun ileri düzey araştırmalar için kullandığı, yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı yazılımlardan biridir. Apromore, çok çeşitli özellikleri ve işlevleri kapsayan iş süreçlerini analiz etmek için gelişmiş bir platform olarak tasarlanmıştır.

Kuruluşunuzun operasyonları hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzda, Apromore ile organizasyonel performansınızı verimlilik, kalite, uyumluluk ve çeviklik gibi çeşitli boyutlarda iyileştirme fırsatlarını belirleyebilirsiniz. Bu yazılımın BPMN tabanlı modelleri otomatik olarak arama yeteneğine sahip ilk araç olduğunu bilmek güzel .

Bu aracın özellikleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • BPMN tabanlı modellerin ve olay grafiklerinin karşılaştırılması
 • BPMN modellerinin ve olay grafiklerinin yeniden temsili
 • Resim olaylarındaki sapkın süreçleri bulma ve tanımlama
 • Süreç verimliliğinin adım adım analizi
 • Süreçlerin verimliliğini tahmin etmek

Disko

Madencilik sürecinde bir diğer faydalı ve yaygın olarak kullanılan araç ise Disco yazılımıdır. Bu yazılım, kullanıcılara analiz ve inceleme için akıllı deneyimlerde çok çeşitli özellikler sağlayan kapsamlı ve eksiksiz bir araçtır. Disco’nun Hollanda’da fluxicom tarafından geliştirildiğini ve Windows ve Mac’te uygulanıp çalıştırılabildiğini bilmek güzel.

Özel araçlar

Süreç Caddesi

Bu süreç madenciliği yazılımı ile süreçleriniz için bir şablon oluşturabilir ve bunları özel olarak yürütebilirsiniz. Her şablonda bir Şablona Genel Bakış’a sahip olabilirsiniz. Bu sayfa size uygulanan süreçler, girdi verileri ve ilgili ürünlerle ilgili şeyleri gösterebilir. Bu veriler yürütme ve analiz için CSV çıktısıyla birlikte kullanılabilir . Bu verilerin analizi süreçlerin iyileştirilmesi ve desteklenmesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Örneğin, bir grup çalışanı farklı zamanlarda farklı görevleri yerine getirmeleri için atayabilir ve her birinin süreçlerde nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

Bu yazılımın birçok olumlu özelliği vardır; bunlardan bazıları şunlardır:

 • Süreçler arasında artan tutarlılık
 • İnsanların süreçleri takip etmesini zorunlu kılmak
 • Görevleri tamamlamak için tüm ayrıntıları içeren şablonları çalıştırma imkanı

KOFAX

KOFAX yazılımı robotik süreçlerin otomasyonu ve iş süreçlerinin otomasyonu alanında önemli bir araçtır. Analiz ve inceleme için farklı kaynaklardan veri görüntüleri bu yazılıma aktarılabilir. Ayrıca, KOFAX yazılımı sayesinde, değerlendirme ekibinin bir üyesi olan her kişinin, kendi performansını görebildiğini ve işin farklı alanlarında hangi olayların en fazla etkiyi yarattığını anlayabildiğini biliyor musunuz?

Ayrıca bu araçla ihtiyacınız olan özelleştirilmiş gösterge tablosunu oluşturabilir ve istediğiniz raporları alabilirsiniz.

Bu yazılımın özellikleri şunlardır:

 • Süreç yönetimi
 • Robotik süreç otomasyonu
 • Elektronik İmza
 • Organizasyonda hareketlilik yaratmak
 • Hedef kitleye iletişim hizmeti sunmak

Celonis

Özel yazılım

Bu yazılımda Saleforce, Oracle ve Microsoft Dynamics ve daha birçok platformdan gerekli veriler alınır, bir sonraki aşamada bu veriler görselleştirilerek kolay bir şekilde anlaşılır hale getirilir. Daha sonra süreçleri iyileştirmek ve optimize etmek için bir dizi öneriyle birlikte sunulacaklar. Celonis aracı oldukça net ve modern bir tasarıma sahiptir. Bu yazılım, makine öğrenme sistemini kullanarak süreçlerin yöntemlerini ve etkinliğini hesaplayabilmektedir. Ayrıca karar verme hesaplamalarına yeni bir yaklaşım da sağlayabilir.

 

ARIS

3000’den fazla kopya satışıyla en popüler yazılımlardan biridir ve en güçlü iş süreci modelleme aracı olarak kabul edilir. ARIS, çeşitli kaynaklardan bilgi alarak süreçlerin gerçek performansını analiz edebilir. Bir başka deyişle süreç standardizasyonunda gösterge aracı olarak kullanılmaktadır.

ARIS aracı, yetenekleri sayesinde organizasyonel mimari görevlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca bu yazılım sayesinde süreç dokümantasyonunu tespit edip kayıt altına almak ve süreçleri iyileştirmek mümkün olmaktadır. Ayrıca ARIS aracı, maliyet hesaplamalarına göre kaynak ve faaliyetlerin bir modelini sunabilmekte ve standartlaştırılmış süreçleri modellenmiş bir biçimde görüntüleyebilmektedir.

Icaro Tech EverFlow

Bu yazılım, olay grafiklerine ve süreç keşif tekniklerine dayanarak süreç arıza noktalarını ve açıklarını tanımlayabilir.

Icaro Tech EverFlow aracının yeteneklerinden biri, birçok karmaşıklığı daha iyi ve daha hızlı anlamanıza yardımcı olabilecek bir 3 boyutlu süreç haritasının hazırlanmasıdır. Diğer bir özellik ise gerçekten harika bir farklılaştırıcı olan 3D görselleştirmedir.

Bu aracın, bazılarını aşağıda tanıtacağımız birçok özelliği vardır.

 • Süreçleri çizme, modelleme, analiz etme ve simüle etme becerisi
 • Olağanüstü dinamizm ve nesneler arasında iletişim kurma yeteneği
 • BPMN standardını destekleme yeteneği

Ve sonunda…

Bu yazımızda süreç madenciliği yazılımlarını öğrendik ve süreç madenciliği yazılımının bilgiyi farklı bakış açılarından ve boyutlardan analiz etmek için özel algoritmalar, istatistiksel analiz, yapay zeka ve veritabanı sistemlerini kullanan bir dizi teknik olduğunu öğrendik.

Süreç madenciliği yöntemi, bir sürecin tüm olası yollarını gösteren modeller üretebilmektedir. Amacı mevcut süreçlerin kapsamlı ve ayrıntılı bir analizidir.