blog posts

Linux’ta nslookup komutu nedir? Sade dil ve uygulamada

Nslookup komutu, ağ testi ve sorun giderme alanında en yaygın kullanılan araçlardan biridir . Bu sorun giderme ve ağ yönetimi aracının adı aslında kısaltılmıştır Ad Sunucusu Arama   ve “Alan Adı Sistemi | DNS” ile ilgili işlemleri yapmak için kullanılır. Nslookup komutunu kullanarak bir alan adı ile ilişkili IP adresini ve DNS kayıtlarını kontrol edebilirsiniz. Nslookup komutu Linux’ta ve Windows, Mac ve freeBSD gibi yaygın olarak kullanılan diğer işletim sistemlerinde varsayılan olarak mevcuttur ve onu kullanmak için Windows komut satırı ortamında veya Linux terminalinde bu komutun adını girmemiz yeterlidir . Bu sayede nslookup aracının sağladığı özellikler, özel bir yazılım kurmamıza veya herhangi bir ek ayar uygulamamıza gerek kalmadan kullanımımıza sunulacaktır. Ters DNS araması için nslookup aracını da kullanabiliriz.

Faradars dergisinden çıkan bu yazımızda öncelikle nslookup komutunun yaygın kullanımlarını inceleyeceğiz, ardından komutun genel yapısını ve farklı kullanım durumlarını anlatacağız.Alan adı sistemi ile her türlü DNS kaydını buluyoruz.

Nslookup komutunun kullanım alanları

nslookup komutu yardımıyla bir alan adına ait DNS kayıtlarını kontrol edebilir ve bu sayede istenilen alan adının IP adresini elde edebiliriz. Bu bilgiler ağ ayarlarında sorun giderme veya sunucuyu test etmede çok önemli olabilir. Örneğin, web siteniz çökerse, emin olmanız gereken şeylerden biri, web sitenizin alan adı ile yapılan bir aramaya yanıt olarak DNS sunucularının doğru IP adresini döndürüp döndürmediğidir. Ayrıca nslookup komutu yardımıyla farklı internet servis sağlayıcılara ait DNS sunucuları üzerinden web sitenize erişimi kontrol edebilir ve tüm hedef kitlenizin web sitenize beklediğiniz gibi erişebilmesini sağlayabilirsiniz.

E-posta sunucusu sorunlarını gidermek için bazen alan adınızın DNS kayıtlarının doğru ayarlandığından emin olmak amacıyla nslookup komutunu kullanmak da gerekebilir. Aşağıda bu örnekleri inceleyip bahsi geçen senaryolarda nslookup komutunu kullanacağız.

Nslookup komutunun yapısı

Nslookup komutu etkileşimli ve etkileşimsiz olarak kullanılabilir. Etkileşimli olmayan modda, nslookup komutu, giriş bağımsız değişkenlerine dayalı olarak istenen bilgiyi çıktıda görüntüler ve ardından yürütülmesini sonlandırır. Yalnızca bir veya iki isteğimiz olduğunda bu modu kullanmak, etkileşimli moda göre daha basit ve hızlı olacaktır, ayrıca DNS izleme ile ilgili kabuk komut dosyalarında nslookup komutunu kullanmak istediğimizde, bu komutun etkileşimli olmayan modunu kullanırız. Öte yandan daha fazla isteğimiz olduğunda nslookup aracının etkileşimli modu daha uygundur. Bu modu birden fazla alanı kontrol etmek veya farklı ayarlara sahip alanları kontrol etmek için kullanabiliriz. Nslookup komutunun genel yapısı aşağıdaki gibidir:

nslookup [-seçenek] [ad | -] [sunucu]

Bu komutun üç bölümü de isteğe bağlıdır ve atlanabilir. Aşağıdaki iki koşuldan birinin karşılanması durumunda nslookup komutunun çıktıyı yazdırmayacağını ve etkileşimli moda gireceğini unutmayın:

  1. Üç argümandan hiçbirinin değeri yoksa. Yani, Linux terminalinde veya Windows komut satırında nslookup yazıp tuşuna basmanız yeterlidir. Girmek   tuşuna basın
  2. İlk argüman yerine yalnızca bir karakter varsa     ve ikinci argüman bir DNS sunucusunun IP adresi veya etki alanıdır. Örneğin aşağıdaki gibi:
nslookup - 8.8.8.8

Yukarıdaki örnekte nslookup aracı etkileşimli modda ve IP adresinden çalışacaktır. 8.8.8.8    Google’ın genel DNS sunucusuna ait olan DNS sunucusu olarak kullanılacaktır. Nslookup aracının kullanacağı DNS sunucusunu belirtmezsek bu araç, yerel ağ ayarlarında belirtilen varsayılan DNS sunucusunu kullanacaktır. Etkileşimli modda nslookup aracından çıkmak için şu komutu kullanmanız gerekir: çıkış   kullanmak. Daha sonra nslookup komutunun argümanlarını açıklıyoruz.

Nslookup komutundaki ad bağımsız değişkeni

Bu argümanla hakkında bilgi almak istediğimiz alan adını belirtiyoruz. Nslookup komutunun etkileşimli olmayan modunda bu argüman seçenek kısmına ilişkin işaretlerden sonra konur, etkileşimli modda ise alan adını tek satıra yazıp tuşuna basmanız yeterlidir. Girmek   tuşuna basın

Aşağıdaki resimde nslookup komutunun etkileşimli olmayan modda kullanımına ilişkin bir örneği görebilirsiniz; burada etki alanı google.com.tr   İsim argümanı olarak kullanılır ve seçenek alanına jetonun girilmesinde atlanır:

IP adresini almak için nslookup komutunu kullanın

Yukarıdaki örnekte alan adı ile ilişkili IP adresinin google.com.tr   Çıktıda görüntülenir ve bu bilgiyi almak için yerel sunucudan gelen nslookup komutu kullanılır.

nslookup aracının interaktif modunda aynı bilgiyi elde etmek için öncelikle terminal ortamında nslookup komutunu girip ardından nslookup aracına alan adını girip anahtarı girmek gerekmektedir. Girmek   tuşuna basın Aşağıdaki resimde nslookup aracının etkileşimli modunun bir örneğini görebilirsiniz:

Nslookup komutunu etkileşimli modda kullanma

Nslookup komutundaki sunucu argümanı

Bu bağımsız değişken, nslookup aracının etki alanları hakkındaki bilgileri aramak için kullandığı DNS sunucusunu belirtir. Bu argümanı nslookup komutunun etkileşimli olmayan modunda ayarlamak için, ad alanına alan adını girdikten sonra DNS sunucusunun IP adresini veya alan adını girmeniz yeterlidir. Aşağıdaki örnekte, etki alanıyla ilişkili IP adresini bulmak için nslookup komutu önceki örnekle aynıdır. google.com.tr   bu örnekte IP adresi dışında kullanılmıştır 8.8.8.8   DNS sunucusu olarak kullanılır. Bu örnekte ve önceki örnekte görüntülenen komut ile yanıt arasındaki farka dikkat edin:

Nslookup komutunun sunucu bağımsız değişkeniyle etkileşimli olmayan modda kullanılmasına bir örnek

Etkileşimli modda DNS sunucusunu belirtmenin iki yolu vardır. Temel çözüm, terminal ortamında herhangi bir argüman olmadan nslookup’a girmek yerine sunucu argümanını belirtmektir. Örneğin aşağıdaki komutu kullanırsak:

nslookup – 8.8.8.8

Nslookup aracının interaktif moduna giriyoruz ve bu araç varsayılan DNS sunucusu yerine adresi belirtilen sunucuyu kullanıyor. Diğer bir çözüm ise etkileşimli moda girdikten sonra aşağıdaki komutu kullanmaktır:

> sunucu adı

Bu durumda, aşağıda gönderdiğimiz tüm isteklerin belirtilen sunucuya gönderilmesi için terim adı yerine bir DNS sunucusunun alan adını veya IP adresini girmeniz yeterlidir. Etkileşimli modda kullanılan sunucuyu kontrol etmek için ifade sunucu   Tür ve anahtar Girmek   tuşuna basın Aşağıdaki örnekte etkileşimli moda girdikten sonra nslookup komutu kullanılan DNS sunucusunun adresini göstermektedir. 8.8.8.8   Alan adı ile ilgili bilgileri değiştirdik ve ardından google.com.tr   aradık Son olarak komutu kullanarak sunucu   Kullanılan sunucu adresini kontrol ettik:

Nslookup komutunun etkileşimli modunda DNS sunucusunu değiştirme

nslookup komutundaki seçenek argümanı

Option argümanı sayesinde bir alan adı hakkında istediğimiz bilgileri kontrol edebilir, arama parametrelerini belirleyebiliriz. Aşağıda bu argümanda kullanabileceğimiz yaygın olarak kullanılan işaretlerden bahsedeceğiz.

Nslookup komutunda DNS kayıt tipini belirtme

Aşağıdaki örnekte alan adı için NS kayıtlarının olduğunu görebilirsiniz. google.com.tr   Etkileşimsiz modda kontrol ettik.

Etkileşimli olmayan modda nslookup komutunu kullanarak NS kayıtlarını kontrol etme

İşaretin yardımıyla görebileceğiniz gibi – tip   Aranacak DNS kaydının türünü belirtebiliriz. Varsayılan olarak kayıt tipini belirtmediğimiz takdirde nslookup komutu kayıt tipini kaydeder. A   Ve Aaaa   alan adı ile ilişkili IP adresini bunlara göre kontrol eder ve döndürür. İşaretlerin yardımıyla  – tip   Kayıt türünü DNS kayıt türleri arasından belirtebiliriz. Bu türler şunlardır: A  , Aaaa  , MX  , FTR  , SOA   Ve TXT  . DNS kayıtlarının türleri ve kullanımları hakkında kısaca bilgi vereceğiz.

Nslookup aracının etkileşimli modunda DNS kaydının türünü belirtmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz:

> türü=değeri ayarla

Nslookup’ın etkileşimli modunda bir kayıt türü belirledikten sonra, tüm arama istekleri belirtilen kayıt türünü döndürecektir. Aşağıdaki örnekte nslookup aracının interaktif moduna girdikten sonra öncelikle aranacak kayıt tipinin değerini NS olarak değiştirdiğimizi, ardından domainlere ait NS tipindeki kayıtları değiştirdiğimizi göreceksiniz. google.com.tr   Ve faradars.com   Biz inceledik. Son olarak, arama kayıt türü değerini A olarak değiştirin ve alan adı için A kayıtlarını yazın. google.com.tr   Gözden geçirdik.

Etkileşimli modda nslookup aracıyla her tür DNS kaydı için birden fazla arama

Ayrıca, önceki örnekte birden fazla sorgu gerçekleştirmek için etkileşimli modu kullanmanın etkileşimli moda kıyasla ne kadar kolay olabileceğine dikkat edin. Bir alıştırma olarak, yukarıdaki örnekte gerçekleştirilen aramayı etkileşimli olmayan modda nslookup komutunu kullandıktan sonraki 3 kez gerçekleştirebilirsiniz.

Sorgu bilgilerini yazdır

İşaretler durumunda -hata ayıklama   Nslookup komutunu etkileşimli olmayan modda kullanın; çıktıda gerçekleştirilen sorgu hakkında daha fazla bilgi göreceksiniz. Etkileşimli modda ayrıca komutu kullanarak hata ayıklamayı ayarla   Bu bilgilerin görüntülenmesini etkinleştirebilirsiniz. Komuttan düğüm ayıklamayı ayarla   Hata ayıklama bilgilerinin görüntülenmesini devre dışı bırakmak için kullanın. Aşağıdaki resimde kayıtlarla ilgili bilgilerin sorgulanmasına bir örnek MX   İhtisas faradars.com   Anlıyorsun Bu işaret arayışında -hata ayıklama   Sorgu bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Bu sorguya verilen yanıt ile önceki örnekler arasındaki farka dikkat edin:

Nslookup komutu tarafından gerçekleştirilen aramayla ilgili hata ayıklama bilgilerini görüntüle

Bekleme süresini belirtin

Eğer işaretten -zaman aşımı=sayı   Etkileşimli olmayan modda seçenek bölümündeki nslookup komutunu kullanın, hata mesajını görüntülemeden önce bekleme süresi için bir sınır tanımlayabilirsiniz. Bu sembolü kullanmak için sayı alanında bir tamsayı belirtmemiz gerekir. Örneğin, eğer işaretten -zaman aşımı=2   İsteği gönderdikten sonra nslookup aracı yanıt almak için 2 saniye bekler ve bu sürenin sonunda yanıt alamamışsa hata mesajı görüntüler. Nslookup aracının etkileşimli modunda bekleme süresini belirtmek için aşağıdaki komutu kullanırız:

zaman aşımını ayarla=2

DNS ve kullanımına aşinalık

Nslookup komutunun kullanımına ilişkin daha fazla örneği incelemeden önce, DNS’in temel kavramlarına aşina olmamız gerekir. Nslookup komutunun amacı DNS kayıtlarını kontrol etmek olduğundan ve DNS ile ilgili sorunları teşhis etmek ve düzeltmek için kullanıldığından, DNS kavramlarını kısaca anlamamız gerekir ki nslookup komutunu kullandığımızda verdiğimiz komutu anlayalım. Verme ve geri döndüğü yanıt.Sahip olmayı alıyoruz.

DNS olarak kısaltılan Alan Adı Sistemi, aslında alan adlarını IP adreslerine çeviren dağıtılmış bir veritabanıdır. Tarayıcınıza bir alan adı yazdığınızda, tarayıcınız önce o alan adının IP adresini bulmak için bir DNS sunucusuna istek gönderir ve ardından isteğinizi ortaya çıkan IP adresine iletir. DNS kayıtları, bir alan adı hakkında DNS sunucusunda saklanan bilgilerdir. Bu kayıtların farklı türleri vardır ve her birinin kendine özgü bir kullanımı vardır. Aşağıdaki tabloda DNS kayıt türlerini ve kullanımlarını görebilirsiniz:

Kayıt tipi İşlev
A Bir alan adını bir IP adresi sürüm 4 ile eşleme
Aaaa Bir alan adını bir IP adresi sürüm 6 ile eşleme
CNAME Bir alt alan adını ana alan adıyla ilişkilendirin (örn. www.example.com   İle example.com  )
MX Bir etki alanı için posta değişim sunucusunu belirtme
NS Bir etki alanı için geçerli ad sunucusunu belirtin
FTR Bir IP adresini bir alan adıyla eşleme (ters DNS aramalarında kullanım için)
SOA Birincil ad sunucusu, etki alanı yöneticisi e-postası, etki alanı seri numarası ve güncelleme zamanı bilgileri dahil olmak üzere DNS bölgesi hakkında geçerli bilgilerin belirtilmesi
SRV Önceden tanımlanmış hizmetler için sunucuların konumunu belirtme
TXT Alanla ilgili metinsel bilgileri saklayın (etki alanı sahipliğini doğrulamak için kullanılır)

DNS kayıtları için arama nasıl yapılır?

Daha önce, tarayıcıya bir alan adı adını girdiğinizde tarayıcınızın, o alan adının IP adresini bulmak için DNS sunucusuna bir istek gönderdiğini söylemiştik. Nslookup komutunu kullanırken geçerli verileri tanıyabilmek ve DNS ile ilgili sorunların tanılanmasında ve giderilmesinde bu komutun doğru şekilde kullanılabilmesi için DNS kayıtlarının nasıl sorgulanacağını daha iyi anlamanız gerekir.

Tarayıcınız bir DNS sunucusundan bir alan adı hakkında bilgi talep ettikten sonra, DNS sunucusu kök sunucuya veya ” kök  » üst düzey alan adının geçerli ad sunucusuna gönderir ( TLD Alanı   Gibi .com   , .açık   ve …) istenen alanla ilgili. DNS sunucusu, kök sunucudan yanıt aldıktan sonra TLD sunucusuna bir istek gönderir ve TLD sunucusundan istenen etki alanının geçerli ad sunucusu adresini ister. İstediğimiz alan adı ile ilgili bilgileri saklayan geçerli isim sunucusunun adresini aldıktan sonra, DNS sunucusu geçerli sunucuya bir istek göndererek DNS kayıtlarını ondan alır ve bu bilgileri size gönderir.

Bu işlemi yaptıktan sonra DNS sunucusu, alınan bilgileri daha sonraki isteklere yanıt vermek için kullanmak üzere bir süre yerel olarak önbellek adı verilen hafızada saklar. Bu sayede isteklere yanıt verme hızı önemli ölçüde artacaktır ancak DNS ile ilgili sorunları gidermek için nslookup komutunu sıklıkla kullandığınızda, önbellekte saklanan kayıtların geçerli olmayabileceğini ve bunların kullanılmasının mümkün olabileceğini unutmamak gerekir. Sorunları gidermek kafa karıştırıcı olabilir; bu nedenle, DNS ile ilgili sorunları giderirken veya düzeltirken güvenilir bilgileri kullanmak en iyisidir.

Nslookup komutunu kullanma örnekleri

Aşağıda DNS sorunlarını teşhis etmek veya DNS kayıtlarını kontrol etmek için nslookup komutunu kullanma örneklerini göreceğiz.

Web sitesi erişilebilirlik kontrolü

Web sitenize erişemiyorsanız veya kullanıcılarınızdan web sitenize erişilemediği yönünde raporlar alıyorsanız yapmanız gereken ilk şeylerden biri DNS ayarlarınızın doğru olduğundan emin olmaktır. Kullanıcılarınızın sitenize erişebilmesi için öncelikle alan adınızın onları host sunucunun IP adresine yönlendirmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için Linux terminaline veya Windows komut satırına aşağıdaki komutu girmeniz yeterlidir.

nslookup alan adınızı.tld

Bu komutun çıktıda bir IP adresi döndürmesi, IP adresini ana sunucu adresinizle eşleştirmesi gerekir.
Sitenizin erişilebilirliğini farklı DNS sunucuları üzerinden kontrol etmek için nslookup komutunu aşağıdaki şekilde kullanın:

nslookup alanınız.tld dns.sunucu.ip.adresi

Aşağıdaki tabloda en sık kullanılan genel DNS sunucularından bazılarının adresleri listelenmektedir. Yukarıdaki komutta dns.server.ip.address yerine bu sunucuların adresini girebilirsiniz.

Sunucu adı IP adresi
Google 8.8.8.8
Bulut parlaması 1.1.1.1
Dörtlü9 9.9.9.9
OpenDNS 208.67.222.222
AdGuard 94.140.15.15

Kullanıcılarınızdan aldığınız raporlar belirli bir İnternet servis sağlayıcısının kullanıcılarının sitenize erişemediğini gösteriyorsa yapmanız gerekenlerden biri, sitenize erişimi o servis sağlayıcının DNS sunucuları üzerinden kontrol etmektir. İnternet servis sağlayıcılarının DNS sunucu adresini almak için destek hizmetlerine başvurabilirsiniz.

DNS sunucusu erişilebilirlik kontrolü

Bir DNS sunucusunun kullanılabilir olduğundan emin olmak için nslookup aracını kullanarak bu sunucuya istek gönderebilirsiniz. Aşağıda DNS sunucusunun mevcut olmaması durumunda nslookup komutunun çıktısının bir örneğini görüyoruz. DNS sunucusu mevcutsa önceki örneklerde olduğu gibi isteğimize geçerli bir yanıt almalıyız.

DNS sunucusu kullanılamıyorsa nslookup komutunun çıktısı

Alan adı sunucusunu kontrol edin

DNS ile ilgili yaygın sorunlardan biri, etki alanı için NS kayıtlarının yanlış ayarlanmasıdır. Sitenize erişilemiyorsa yapmanız gereken şeylerden biri alan adınıza ait DNS ayarlarının ve NS kayıtlarının doğru olduğundan emin olmaktır. NS kayıtlarını kontrol etmek için nslookup komutunu şu şekilde kullanıyoruz:

nslookup -type=ns alan adınız.tld

Aşağıda alanla ilgili NS kayıtlarının kontrol edilmesine bir örnek verilmiştir faradars.com   nslookup aracının etkileşimli modunda görüyoruz:

NS kayıtlarını etkileşimli modda nslookup komutuyla kontrol edin

Web sitenizin erişilebilir olması için NS kayıtlarının ad sunucunuzu doğru bir şekilde işaret etmesi gerekir.

Nslookup komutunu kullanarak e-posta hizmetinde sorun giderme

E-posta hizmetiniz çalışmıyorsa veya size veya sizin tarafınızdan gönderilen e-postalar gönderene geri dönüyorsa, olası sorunlardan biri yanlış DNS ayarlarıdır. Alan adınızın DNS ayarlarının doğru yapıldığından emin olmak için nslookup komutunu kullanmalısınız.

Nslookup komutunu kullanarak mx kayıtlarını kontrol etme

MX kayıtları, bir alan adına gönderilen postaları almaktan sorumlu olan posta sunucusunu tanımlar. Bu kayıtların belirtilmemesi veya geçerli bir sunucuya işaret etmemesi durumunda, o alan adına gönderilen e-postalar alıcıya ulaşmayacaktır. MX kayıtlarını kontrol etmek için etkileşimli olmayan modda nslookup komutunu şu şekilde kullanıyoruz:

nslookup -type=mx alan adınız.tld

Aşağıdaki örnekte alanın MX kayıtları faradars.com   Etkileşimli modda kontrol ettik:

Nslookup komutunun etkileşimli modunda mx kayıtlarını kontrol etme

Emin olunması gereken bir diğer husus da MX kaydında kayıtlı adresin bir e-posta sunucusuna bağlı olmasıdır. Bunun için A kayıtlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Aşağıdaki örnekte adresi aldıktan sonra bunu görebilirsiniz. mail.faradars.com   MX kaydında kayıtlı olan bu domainin A kayıtlarını kontrol ettik.

Nslookup komutunu kullanarak e-posta hizmeti sorun giderme adımları

Nslookup komutuyla DNS kayıtlarının geriye doğru aranması

Birçok e-posta servis sağlayıcısı, bir e-postanın nereye gönderildiğini doğrulamak için PTR kayıtlarını kullanır. Alan adınızın DNS ayarlarında PTR kayıtları doğru ayarlanmamışsa gönderdiğiniz e-postalar alıcının e-posta hizmeti tarafından göz ardı edilebilir veya spam olarak işaretlenebilir. PTR kayıtlarını kontrol etmek için ters DNS araması kullanırız; bu, bu tür aramada bir IP adresinin bir alan adıyla ilişkili olup olmadığını görmeye çalıştığımız anlamına gelir.

Nslookup komutunun etkileşimli olmayan modunda DNS kayıtlarını tersine çevirmek için bu komutu aşağıdaki şekilde kullanmanız yeterlidir:

nslookup ip.adresi

Bu komut aslında PTR tipi kayıtları kontrol etmenin kısaltılmış şeklidir. Etkileşimli olmayan modda geriye doğru arama için nslookup komutunu kullanmanın başka bir yolu da IP adresinin dört bölümünü tersten yazmak ve ardından .in-addr.arpa   ona ekle. Örneğin, bir IP adresi için ters DNS araması yapmak istediğimizi varsayalım. 216.239.38.120   Bunu yapmak için bu durumda aşağıdaki komutu kullanırız:

nslookup -type=ptr 120.38.239.216.in-addr.arpa

Bu komutun çıktısı komuta benzer nslookup 216.239.38.120   olacak. E-posta sunucunuzun IP adresinin bir PTR kaydıyla ilişkili olduğunu doğrulamak için, önceki adımda e-posta sunucusuna ait alan A kayıtlarını nslookup komutunu kullanarak kontrol ederek elde edilen IP adresini kontrol etmeniz gerekir. Bu kontrolün sonucu bir PTR kaydı döndürmelidir. Aşağıdaki örnekte alan adı için tüm bu adımları görüyoruz gmail.com   Etkileşimli modda nslookup komutunu çalıştırdık ve ters DNS araması, Google posta sunucusu için bir PTR kaydının kaydedildiğini doğruladı:

Nslookup komutunu kullanarak e-posta hizmetindeki sorunları gidermeye yönelik adımları tamamlayın

Nslookup komutunu kullanarak geçerli bir yanıt alın

Çoğu zaman nslookup komutu, gerçekleştirilen aramaya yanıt olarak geçersiz bir yanıt döndürür. Bu cevaplar başlıkla birlikte Yetkisiz cevap  çıktıda görüntülenir. Bu durum, yanıtların alan adınız için DNS kayıtlarının saklandığı geçerli sunucu yerine yerel DNS sunucusu önbelleğinden alınması durumunda meydana gelir. Aşağıdaki örnekte, etki alanını kontrol etmek için nslookup komutunu çağırdıktan sonra bunu görebilirsiniz. faradars.com   Geçersiz yanıt alındı:

Nslookup komutunda geçersiz yanıt alındı

Geçersiz cevaplar çoğu zaman faydalı olsa da doğru ve güncel bilgiler içermeyebilir. Bu nedenle DNS ayarlarında sorun gidermek için nslookup komutunu kullanıyorsanız aldığınız bilgilerin geçerli olduğundan emin olmanız gerekir. Nslookup komutunu kullanarak bir alan adı hakkında geçerli bilgi almak için öncelikle alan adı ile ilgili SOA kayıtlarını aşağıdaki gibi alın:

nslookup -type=soa alanınız.tld

Aşağıdaki örnekte nslookup komutunun etkileşimli modunda, etki alanıyla ilgili bu bilgiler faradars.com   Biz aldık.

Nslookup komutunu kullanarak SOA kayıtlarını kontrol edin

Yukarıdaki görsele dikkatli bakarsanız domain hakkında alınan bilgilerin faradars.com   Bu noktada geçersizler ama bu alan adı için sadece ana nameserver adresine ihtiyacımız olduğundan bu bizim için sorun teşkil etmeyecektir.

SOA kayıtlarını aldıktan sonra kısmen yapabiliriz Menşei   Alan adının ana ad sunucusu adresini görelim. Alan adına ait ana isim sunucusu adresini aldıktan sonra, alan adı hakkında geçerli bilgileri aramak için bu adresi DNS sunucusu olarak kullanmalıyız. Aşağıdaki örnekte ana alan adı sunucusunu seçerek şunu görebiliriz: faradars.com   Nslookup komutu tarafından kullanılan DNS sunucusu olduğundan, bu alan adı hakkında aradığımız bilgiler artık geçersiz olarak işaretlenmiyor:

Nslookup komutuyla geçerli yanıtlar nasıl alınır?

Özet ve Linux’ta nslookup komut kılavuzuna nasıl erişileceği

Faradars dergisindeki bu yazımızda da gördüğümüz gibi, bir alan adına ait DNS kayıtlarını kontrol etmek için nslookup komutu kullanılıyor. Ağ ve web sitesi yöneticileri, hizmetlerin erişilebilirliğini kontrol etmek ve izlemek veya DNS ile ilgili sorunları gidermek ve düzeltmek için bu komutu günlük olarak kullanır. Nslookup komutunun genel kullanım şekli şu şekildedir: Bu komut etkileşimli ve etkileşimli olmayan iki modda kullanılabilir.

nslookup [-seçenek] [ad | -] [sunucu]

Seçenek kısmında bu komutun desteklediği işaretleri kullanarak etkileşimsiz modda aramaya ilişkin detayları belirtebilirsiniz. Ayrıca birkaç farklı tokenı aynı anda kullanabileceğimizi de gördük. Name alanında aradığımız alan adını belirtiyoruz. Ters DNS aramasında bu bölümde alan adı yerine IP adresini belirtmemiz gerekmektedir. Son olarak sunucu kısmında nslookup komutu ile arama yapmak istediğimiz DNS sunucusunun IP adresini veya alan adını belirtiyoruz.

Bu alanda herhangi bir adres belirtilmezse nslookup komutu, yerel ağ ayarlarında belirtilen varsayılan DNS’yi kullanacaktır. Aşağıdaki tabloda, nslookup komutunun desteklediği yaygın olarak kullanılan simgeleri ve bunların her biri hakkında kısa bir açıklamayı görebilirsiniz.

işaret Tanım
-hata ayıklama Gönderilen istek ve yanıtla ilgili hata ayıklama bilgilerini görüntüle
-port=değer DNS araması için varsayılan bağlantı noktası olan bağlantı noktası 53 yerine değer alanında belirtilen numaranın kullanılması
-zaman aşımı=sayı Bir hata mesajı görüntülenmeden önce beklenecek süreyi belirtir (saniye cinsinden)
-tip=a Aranan alan adına ait A tipi kayıtları döndürür (alan adıyla ilişkili IPv4 adresi)
-tip=aaa Aranan alan adına ait AAAA tipi kayıtları döndürür (alan adıyla ilişkili IPv6 adresi)
-tip=mx Aranan alan adı ile ilişkili MX tipi kayıtları döndürür (alan adının e-posta sunucusu adresi)
-tip=ns Aranan etki alanıyla ilişkili NS türündeki kayıtları döndürür. (Alan adının DNS bilgilerini saklayan geçerli ad sunucusunun adresi)
-tip=cname Aranan etki alanıyla ilişkili CNAME türü kayıtları döndürür. Aranan alan adının orijinal adresi.
-tip=ptr Bir IP adresinin bir alan adı ile ilişkisini PTR tipi kayıtlarla kontrol eder.
-tip=soa Bir DNS bölgesi hakkında geçerli bilgileri döndürür.
-tür=txt Bir alan adı hakkında saklanan metin bilgilerini döndürür.

Ayrıca Linux’ta nslookup komutu hakkında ek bilgi almak için her zaman komutu kontrol edebilirsiniz. adam nslookup   kullanmak. Bu komutu girerek nslookup aracının Linux’ta kullanımına ilişkin talimatları göreceksiniz. Windows’ta nslookup aracının etkileşimli moduna girdikten sonra bir karakter yeterlidir ?   Komut satırına yazın ve tuşuna basın Girmek   Bu aracı kullanma kılavuzunu görüntülemek için basın.