blog posts

Limit emri nedir? Limit Emrinin anlamının basit bir dille açıklanması

Borsa , dijital para piyasası ve emtia borsası gibi finansal piyasalarda fiyatlar sürekli değişmektedir. Bu değişiklikler işlem için doğru fiyatı bulmayı zorlaştırıyor. Peki limit emri nedir? Limit emri, tüccarın işlemlerini istediği fiyattan yapabilmesine bu fırsatı sağlar . Brokerların ticaret platformları, yatırımcıların ticaret stratejisine göre ticaret yapabilmelerini mümkün kılar .Mevcut en iyi sipariş tipini seçin. Değişken finansal piyasalarda faaliyet göstermeyi amaçlayan yatırımcıların, aracı kurumlarda mevcut olan emir türlerine aşina olması gerekir. Öte yandan, siparişlerin her biri arasındaki farkı anlamak, daha iyi siparişler seçmelerine de yardımcı olabilir. Faradars dergisinin bu yazısında sınırlı düzeni öğreneceğiz ve diğer düzenlerle farklılıklarını kontrol edeceğiz.

Sınırlı sipariş

Limit emri nedir?

“Limitli Emir” (Limitli Emir), yatırımcının alım veya satımının fiyat aralığını belirlemesine olanak tanır. Bir tüccar bir limit emri kullandığında, borsaya veya komisyoncuya yalnızca belirtilen aralıkta bir alım veya satım emri vermesini söyler.

Sınırlı sipariş ne anlama geliyor?

Limit emri, yatırımcının alım veya satım için limit fiyat olarak bir fiyat belirlemesine olanak tanıyan limit emri anlamına gelir. Bu nedenle bu yazıda Faradars dergisinin bazı yerlerinde limitli emir başlığı da sınırlı emir için kullanılmaktadır.

Sınırlı sipariş

Borsada limit emri kavramı nedir?

Borsada limit emri de kullanılmaktadır. Tüccar borsadan hisse satın almak için limitli alım emri verdiğinde, ilgili aracı kurum, satın almak istediği hisse senedinin fiyatının kayıtlı fiyata ulaşması halinde bu fiyattan veya limit fiyatın altında alım yapmakla yükümlüdür. Yatırımcının satış limiti emri vermesi durumunda komisyoncu, satış emrini limit fiyattan veya bu fiyattan daha yüksek bir fiyattan gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Limit emri için zaman çerçevesinin ayarlanması

Yatırımcılar limit emirleri için bir zaman çerçevesi de belirleyebilirler. Örneğin limitli emirleri için 24 saatlik, haftalık veya aylık bir zaman dilimini dikkate alabilirler. Zaman dilimi seçilerek, seçilen zaman diliminde piyasa fiyatının belirlenen fiyata ulaşması halinde, ilgili limit emrine göre işlem yapılacaktır. Ancak piyasa fiyatı istenilen sürede belirlenen fiyata ulaşmazsa limit emri sona erer.

Limit emrinin yerine getirileceğinin garantisi var mı?

Limit emrinin yerine getirileceğinin garantisi yoktur. Piyasa fiyatının limit emrinde belirtilen fiyata ulaşmaması durumunda limit emri uygulanmayacaktır. Ancak piyasa fiyatının limit emir fiyatına ulaşması durumunda emir aynı veya daha iyi fiyata verilecektir. Örneğin Bitcoin fiyatının 19.000 dolar olduğunu varsayalım. Bir tüccar limit emri kullanarak Bitcoin’i 13.500 $ fiyatından satın almak isterse, piyasa fiyatı bu fiyata ulaşmazsa satın alma limit emri uygulanmayacaktır. Ancak Bitcoin fiyatı 13.500 dolara ulaşırsa bu emir bu fiyattan veya daha düşük bir fiyattan verilecektir.

Sınırlı sipariş türleri nelerdir?

Yatırımcının ilgili varlığı veya hisse senedini limitli emir kullanarak alması veya satması nedeniyle Faradars dergisinden sonraki yazımızda açıklayacağımız iki tür limitli emir bulunmaktadır.

Satın alma limiti emri nedir?

Satın alma limiti emri, yatırımcının piyasa fiyatı istenen fiyat seviyesine düştüğünde alım yapmasına olanak tanır. Bir limit emri vererek tüccar, borsanın veya komisyoncunun yalnızca belirtilen fiyata ulaşıldığında satın alma emri vermesine izin verir .

Satın alma limiti

Limitli satın alma siparişi örneği

Limit emrinin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için A şirketinin hisselerinin şu anda hisse başına 2.200 tümen fiyattan işlem gördüğünü varsayalım. Traderi, bu hisselerin fiyatı 1.800 Toman’a ulaştığında bu hisselerden 100 adet almayı planlıyor. Bunun için limit emri kullanır. Limit emri kullanarak A Şirketinin hisse senedi fiyatı 1.800 Tümene ulaştığında ilgili aracı kurum, tacir adına A Şirketinin 100 adet hissesini satın alacaktır.

Satış limiti emri nedir?

Satış limiti emri, yatırımcının satış emrini istenilen fiyat seviyesinde gerçekleştirmesine olanak tanır. Limitli satış emri kullanarak tüccar, komisyoncunun veya borsanın istenen varlığı ancak piyasa fiyatı belirlenen seviyeye ulaştığında satmasına izin verir.

Satış limiti emri örneği

Satış limiti emrinin nasıl çalıştığını anlamak için A şirketinin hisse senedi fiyatının şu anda 1.500 toman fiyatından işlem gördüğünü ve bu şirketin hisselerinden 100 hisseye sahip olduğunuzu varsayalım. Bu şirketin hisse senedi fiyatına ilişkin yaptığınız analize göre bu hisse senedinin fiyatını 1800 Toman’a kadar çıkarmanız muhtemel. Bu nedenle hisselerinizi 1.800 Tümen fiyatından satmak için satış limiti emri kullanırsınız. Bu durumda piyasa fiyatının hisse başına 1800 Tümen fiyatına ulaşması halinde ilgili aracı kurum satış limiti emri vererek talep edilen sayıdaki hisse senedini 1800 Tümen ve üzeri fiyattan satacaktır.

Limit emri seçmenin avantajları nelerdir?

Limit emrinin özellikleri nedeniyle bu emir, yatırımcıların bu avantajlardan yararlanmak için limit emrini kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri avantajlara sahiptir. Faradars dergisinden çıkan bu yazımızın devamında sınırlı sipariş seçmenin avantajlarını tartışıyoruz.

Fiyatları sürekli izlemeye gerek yok

Limit emri kullanmak, yatırımcının istenilen fiyata emir verdikten sonra artık ilgili varlığın fiyatını takip etmesine gerek kalmamasını sağlar. Bu durumda piyasa fiyatı limit fiyata ulaştığında emir verilir. Finansal piyasalarda volatilitenin çok fazla olduğu göz önüne alındığında, fiyatı sürekli takip etmemek ticarette bazı yanlış duygusal kararların alınmasını engeller.

Bu nedenle tüccar, temel ve teknik analize dayanarak bir varlığı veya hisse senedini almaya veya satmaya karar verdiğinde, piyasadaki geçici ve anlık fiyat değişimleri nedeniyle kararını değiştirmemelidir. Bu nedenle yatırımcılara duyguların müdahalesinden kaçınmak için limit emri kullanmaları tavsiye edilir.

Fiyat takibi

İşlem için istediğiniz fiyatı seçin

Limit emrini kullanarak tüccar, emrinin istenilen fiyattan gerçekleşmesini sağlar. Bu sınırlı siparişin avantajlarından biridir. Yatırımcılar, gerekli analiz ve kontrollerin ardından bir varlığın alımı veya satımı için doğru fiyatı seçer ve ardından limit emir fiyatını kaydeder. Bu nedenle tüccarlar, alım veya satımlarının mevcut piyasa fiyatından daha iyi bir fiyatla yapılacağından emin.

Yüksek hacimli işlemlerin optimum şekilde yürütülmesi

Yüksek hacimli işlemlerde piyasa emri kullanılarak yapılması durumunda emir gerçekleşene kadar piyasa fiyatı değişebilir. Örneğin, yüksek hacimli bir piyasa alım emrinde, tüccarın alım için tahmin ettiği fiyat, ödenen nihai fiyattan farklı olabilir. Bu sorun tüccarı zorluklarla karşı karşıya bırakıyor.

Piyasa emrinde fiyatın tüccar tarafından belirlenmemesi nedeniyle, emrin verildiği andaki fiyattan daha yüksek veya daha düşük fiyatlardan emrin yerine getirilmesi ihtimali vardır. Bu sorun, özellikle yüksek hacimli piyasa emirlerinin kaydedilmesinde işlemin kesin fiyatının tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak limitli emirlerde emirler ancak piyasa fiyatının belirlenen aralıkta kalması durumunda verildiğinden işlem fiyatı daha doğru hesaplanabilmektedir.

Sınırlı sipariş ile diğer siparişler arasındaki fark

Yatırımcıların emirlerini gerçekleştiren borsalar ve brokerlar, yatırımcılar için piyasa emri, limit emri ve stop emri gibi çeşitli emir türlerini dikkate almış ve yatırımcıların bu emirlerden herhangi birini kendi koşullarına göre seçebilmelerini sağlamıştır. Bu arada bu emirler arasındaki farklara dikkat etmek yatırımcıların mevcut koşullara göre daha iyi emirler seçmesine yardımcı olur. Dolayısıyla Faradars dergisindeki bu yazımızın devamında mevcut siparişlerin her birini tanıttıktan sonra, ilgili siparişi sınırlı siparişle karşılaştıracağız.

Piyasa emri nedir?

Piyasa emri, komisyoncunun ilgili hisse senedini veya varlığı piyasada mevcut en iyi fiyattan satın aldığı veya sattığı bir emir türüdür. Dolayısıyla piyasa düzeninde işlem garantilidir ancak işlem fiyatı yatırımcı tarafından seçilmez ve işlem güncel piyasa fiyatından en iyi şekilde gerçekleştirilir. İşlemlerinin hızlı yapılmasını isteyen ve işlem fiyatının kendileri için önemli olmadığını düşünen kişiler piyasa emrini kullanabilirler.

pazar

Piyasa emri ile limit emri arasındaki fark nedir?

“Piyasa emri” ve limit emri, aracı kurumlarda ve borsalarda yaygın olarak kullanılan emirlerdir. Ancak bu iki düzen farklıdır. Piyasa emri ile limit emri arasındaki farkı daha iyi anlamak için emir gerçekleşme fiyatı ve emir gerçekleşme garantisi açısından farklılıklarını karşılaştıracağız.

Piyasa emri ile sınırlı emir fiyatı arasındaki fark

Bir piyasa emri verildiğinde piyasa fiyatı dalgalanmaya devam eder ve piyasa fiyatı, piyasa emrinin verildiği andaki fiyattan daha yüksek veya daha düşük olabilir. Bu nedenle fiyat piyasa fiyatında belirlenmez ve piyasada mevcut olan en iyi fiyattan emir yapılır. Ancak limit emrinde, emrin fiyat aralığı tüccar tarafından belirlendiğinden, piyasa fiyatı belirlenen fiyata ulaşırsa emir o fiyattan veya daha iyi bir fiyattan verilecektir.

Emirlerin yerine getirilmesi açısından piyasa emri ile sınırlı emir arasındaki fark

Piyasa emri anında gerçekleşir. Piyasa emri yerine getirilene kadar piyasada fiyat dalgalanabilir. Bu nedenle emir farklı fiyatlarla yerine getirilebilir ancak emir her zaman yapılır.

Sınırlı emirde, eğer emir belirtilen fiyattan gerçekleşmez ise farklı fiyatlardan da emir gerçekleşebilir ancak bu fiyatların tümü belirlenen aralıktadır. Yani fiyatın belirlenen aralıkta dalgalanması durumunda emir ilgili aracı kurum veya borsa tarafından yerine getirilecek, aksi halde emir yapılmayacaktır.

Durdurma emri nedir?

” Stop Emri “, yatırımcının stop fiyatı olarak bir fiyat belirlediği bir emir türüdür. Piyasa fiyatı stop fiyatına ulaştığında stop emri piyasa emriyle aynı şekilde gerçekleştirilir. Bu nedenle stop emrinde varlığın veya hisse senedinin fiyatı stop fiyatına ulaşana kadar stop emri devreye girmez. Ancak varlığın veya hisse senedinin fiyatı stop fiyatına ulaştığında bu emir devreye girer ve piyasa emri gibi gerçekleştirilir.

Stop emri ile limit emri arasındaki fark nedir?

Stop emrinde stop fiyatı tüccar tarafından belirlenir ve varlık fiyatı bu fiyata ulaştığında piyasa fiyatından emir gerçekleştirilir. Limit emrinde limit fiyatı da tüccar tarafından belirlenir ve varlığın veya hisse senedinin fiyatı limit fiyatına ulaştığında emir gerçekleştirilir. Ancak limitli emir ile stop emri arasındaki fark, limitli emrin sadece limit fiyattan veya daha iyi fiyattan doldurulması, stop emrinin ise aktif hale getirildiğinde piyasa fiyatından doldurulmasıdır.

Sınırlı sipariş

Limit ve stop emirleri arasındaki farka bir örnek

Limit emri ile durdurma emri arasındaki farkı daha iyi anlamak için, hisse başına on dolar fiyattan bin hisse satın almak üzere bir limit emrinin kaydedildiğini varsayalım. Bu durumda hisse fiyatı on dolara ulaşırsa ancak bu fiyattan satışa sunulan sadece beş yüz hisse varsa, limit emri sadece bu beş yüz hisseyi on dolar fiyatından satın alacaktır.

Ancak stop emrini aynı bin hisseyi on dolarlık stop fiyatından satın almak için kullanırsak, hisse fiyatı on dolara ulaştığında stop emri bin hissenin tamamını satın alacaktır. Bu durumda on dolar fiyatından sadece beş yüz hisse varsa, bunları aldıktan sonra geri kalan beş yüz hisseyi de daha yüksek fiyattan satın alacaktır.

Çözüm

Bu yazımızın başında limit emrini açıklayıp limit emrinin anlamını belirtmiştik. Daha sonra borsada limit emri kavramını anlattık ve limit emrinin gerçekleşme garantisi var mı sorusunu yanıtladık. Daha sonra limitli emir türlerini anlattık ve alış limitli emirlerin ve satış limitli emirlerin her birini birer örnekle açıkladık. Aşağıda sınırlı sipariş seçmenin avantajlarını anlattık.

Fiyatları takip etmeye gerek olmaması, işlem için istenilen fiyatın seçilmesi ve yüksek hacimli işlemlerin optimum şekilde gerçekleştirilmesi limitli emrin avantajlarıdır ve bunların her birini anlattık. Yatırımcının brokerlarda mevcut olan emir türleri arasından mevcut koşullara göre uygun bir seçim yapabilmesi için emir türleri arasındaki farklılıkların farkında olması gerekir. Bu nedenle limitli emir ile piyasa emri ve stop emri arasındaki farkı anlattık ve sonunda limitli emir ile stop emri arasındaki farkı bir örnekle açıkladık.