blog posts

Kübit Nedir? COBIT Standardı Organizasyonda Nasıl Uygulanır?

Günümüz dünyasında işletme yöneticileri bilgi teknolojilerinin kurumun başarısı üzerindeki önemli etkisinin bilincindedir. COBIT çerçevesi, kuruluşlardaki bilgi teknolojisinin yönetimiyle ilgilidir ve son yıllarda büyük ilgi görmüştür. COBIT çerçevesinin yardımıyla organizasyonun hedefleri ve politikaları arasında doğru bir ilişki kurabilir ve bu organizasyonel kolaylaştırıcıyı iyi bir şekilde kullanabilirsiniz.

Peki kübit nedir, kübit ne anlama gelir? Qobit framework’ü hangi kişiler için tasarlandı ve uygulaması nedir? Bu soruların doğru cevabını bulmak amacıyla bu yazımızı hazırladık, sonuna kadar bizimle kalın.

Kübit standardı nedir?

Kübit nedir?

Vikipedi tanımına göre

Qubit, ISACA tarafından bilgi teknolojisi (BT) yönetimi ve yönetişimi için geliştirilen bir çerçevedir. Bu çerçeve, her bir sürecin girdiler ve çıktılar, temel faaliyetler, hedefler, performans ölçümleri ve temel bir olgunluk modeliyle birlikte tanımlandığı, BT yönetimi için bir dizi genel süreci tanımlar.

COBIT, Bilgi ve İlgili Teknoloji için Kontrol Hedefleri anlamına gelir. Qubit’i bilgi teknolojileri yönetimi için bir model olarak düşünebilirsiniz. COBIT çerçevesi, bilgi teknolojisi üzerindeki kontrolün, bilginin iş hedeflerini veya gereksinimlerini desteklemesi gerektiğine dikkat çekilerek oluşturulduğu şekildedir.

Qubit çerçevesinin 3 seviyesi vardır. Bu seviyeler alanları, süreçleri, faaliyetleri ve görevleri içerir. En alt düzey, ölçülebilir sonuçlara ulaşmak için gerekli olan görev ve faaliyetleri içerir. En üst katmanda süreçler bir dizi faaliyet ve görev olarak tanımlanır. En üst düzeyde süreçler kümesi bir alanda toplanır. Faaliyetlerin bir yaşam döngüsü olmasına rağmen çoğu görevin ayrı olduğunu bilmek de iyidir.

COBIT nedir sorusunun bir başka cevabı da COBIT’in teknik konular, iş riskleri ve kontrol gereksinimleri arasındaki boşluğu dolduran bir destek aracı olduğu söylenebilir. Qubit, her sektördeki her kuruluşa uygulanabilecek, iyi bilinen bir rehberdir.

Qubit çerçeve süreçleri nelerdir?

Söylediğimiz gibi Qubit çerçevesinin özü, BT süreçleri üzerinde doğrudan kontroldür. COBIT tarafından kontrol edilen süreçler 4 adımdan oluşmaktadır:

 1. BT süreçlerinin tasarımı ve organizasyonu
 2. Bu süreçlerin edinilmesi ve uygulanması
 3. Teslimat ve destek süreçleri
 4. BT süreçlerinin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi

Qubit süreçleri

COBIT çerçevesinin tüm BT tabanlı süreçlerin ve projelerin sürekli olarak bu döngünün içine düşmesini sağladığını söyleyebiliriz. Bu şekilde kuruluşunuz olgunluğa yaklaşıyor. Bu çerçevede kaynaklar arasında uygulamalar, bilgi, altyapı ve insan kaynakları yer almakta olup süreçlerin bu kaynaklara dayalı olarak tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Rahbaran BMS, iş süreçlerinizi kaydetmek, analiz etmek ve sürekli olarak optimize etmek için kullanışlı ve etkili bir araç sağlar.

COBIT çerçevesinde hangi sorular yanıtlanıyor?

Ancak COBIT sisteminde yanıtlanan temel sorular şuna benzer sorulardır:

 • Kuruluşun bilgi teknolojileri departmanı görevlerini doğru bir şekilde yerine getiriyor mu?
 • Kuruluşun BT departmanı doğru yönde ilerliyor mu ve hedeflerine ulaşabiliyor mu?
 • BT projeleri gerektiği gibi tamamlanıyor mu?
 • Kuruluş bilgi teknolojisinin faydalarından yararlanıyor mu?

Qubit sistemi hangi insanlar için tasarlandı?

Artık kübit kavramına aşina olduğumuza ve kübitin ne olduğunu bildiğimize göre bu sistemin kimler için tasarlandığını bilmekte fayda var. Qubit sistemi genellikle bilgi kaynaklarını ve bilgi teknolojisini yönetmek ve kontrol etmek için onaylanmış bir şekilde faaliyetler oluşturur. Bu sistem 3 grup için tasarlanmıştır .

Birinci grup: yöneticiler

COBIT, yöneticilerin yatırım risklerini dengelemelerine ve öngörülemeyen durumlarda bunları kontrol etmelerine yardımcı olur.

İkinci grup: kullanıcılar

COBIT, kullanıcıların dahili gruplar ve diğerleri tarafından sağlanan BT hizmetlerinin güvenliği ve kontrolü konusunda tam olarak emin olmalarına yardımcı olur.

Üçüncü grup: denetçiler

COBIT sistemi, yöneticilerin bilgi ve farkındalığı için denetçilerin bilgi teknolojisinin iç kontrolleri hakkında görüş ve görüş sağlamalarına ve bunları belgelemelerine yardımcı olur.

Organizasyondaki bu 3 gruba COBIT sistemi tanıtılmalı ve onlara COBIT ile çalışmanın faydaları anlatılmalıdır.

Qubit’i kabul etmenin nedenleri nelerdir?

Peki bir kuruluş neden COBIT’i benimsemelidir? Bu bölümde yöneticileri ve karar vericileri kübit kullanmaya teşvik eden nedenleri inceliyoruz. Bu nedenler şunlardır:

 • Yöneticilerin kuruluşun kaynaklarını izlemesi gerekir.
 • Diğer kurum ve kuruluşların yaşadığı çeşitli sorunlar yöneticileri COBIT kullanmaya motive etmektedir.
 • BT kaynaklarının kontrol edilmesiyle hizmet sağlamanın toplam maliyeti azalır.
 • Qubit’i kullanarak kuruluşlar entegre ve küresel denetimlerini geliştirebilirler.
 • COBIT sistemi, yöneticilerin iş hedeflerine ulaşamama konusundaki kaygılarını ve güvensizliklerini azaltır.
 • COBIT çerçevesinin uygulanmasıyla yöneticiler, kullanıcılar ve denetçiler arasındaki iletişim geliştirilir.
 • COBIT ile kuruluşunuzun hedeflerinin yürürlükteki yasalarla tamamen uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz.
 • Qubit sistemi, bilgi teknolojisiyle ilgili risklerin ve tehlikelerin belirlenmesinin yanı sıra bunların değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik bir çerçeve sağlar.

Kübitin kabulü

COBIT organizasyonda nasıl uygulanır?

COBIT’in başarılı bir şekilde benimsenmesi ve uygulanması eğitim gerektirir. COBIT’i kuruma soktuktan sonra öncelikle yetkililerin onu tanıması ve kabul etmesi gerekiyor. Kabul edildikten sonra bilgi teknolojileri kübitinin uygun ve faydalı bir model olarak kuruluşun tüzük ve politikasında belirtilmesi gerekmektedir. Daha sonra formlar aracılığıyla risk değerlendirmesi ve denetim planlaması yapılmalıdır. Bu formlar şunlardır:

Ön denetim faaliyetleri formu:

Bu form denetim ekibi tarafından doldurulur ve BT sürecine ilişkin denetim faaliyetlerinin ön denetim kapsamına girip girmediğini belirtir.

Bölüm raporu özet formu:

Bu form, aynı zamanda çok önemli olan bilgi teknolojisi ile ilgili süreçleri tanımlar ve bunlara dikkat eder. Bu form bölüm yöneticileri tarafından doldurulur.

Risk değerlendirme formu:

Bu form, potansiyel riskin mevcut olduğu BT ile ilgili süreçlerin belirlenmesinde denetim ekibine yardımcı olur. Risk değerlendirme formu denetim ekibi veya yöneticiler tarafından veya müştereken doldurulur.

Ön denetim faaliyetleri formu:

Bilgi teknolojileri sürecine ilişkin denetim faaliyetlerinin ön denetim kapsamına girip girmediğini belirlemek bu kategorideki formların sorumluluğundadır. Ön denetim faaliyetleri formu denetim ekibi tarafından doldurulur.

Sorumlu gruplar oluşur:

Bu formlar, BT ile ilgili her süreci gerçekleştiren kişilerin yanı sıra her süreçten nihai olarak sorumlu olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Sorumlu gruplar formu, denetim departmanı yöneticilerinin katılımıyla denetim ekibi tarafından doldurulur.

Qubit’in Yol Gösterici İlkeleri Nelerdir?

Qubit'in yol gösterici ilkeleri

Şu ana kadar Qubit’in ne olduğunu ve hangi insanlar için tasarlandığını biliyoruz. Bu bölümde kübitin yol gösterici ilkelerini tanıtacağız.

Qubit’in yol gösterici ilkeleri şunlardır:

 • Organizasyonel kapsam (baştan sona)
 • Ticari faaliyetlere ilişkin karar alma konusunda kapsamlı bir yaklaşımın sağlanması ve sağlanması
 • Kullanıcı ve operatörlerin ihtiyaçlarına zamanında ve uygun yanıt
 • Entegre bir çerçeve kullanma
 • COBIT 5.0 sertifikası

Bu sertifikayı vermenin ve sunmanın birçok avantajı vardır:

 • Profesyonelleri iş BT sürecindeki küresel zorluklara hazırlar.
 • BT yönetimi ile ilgili konu ve konuları ve bunların organizasyonu nasıl etkilediğini inceler.
 • BT yönetimi ilkelerine dayanarak, organizasyonda yönetim ve yönetişim arasında bir fark vardır ve…

Qubit çerçevesini kullanmanın avantajları nelerdir?

Bir önceki bölümde “Kbit’in yol gösterici ilkeleri nelerdir?” sorusunu yanıtlamıştık. Peki bu çerçeveyi kullanmanın faydaları nelerdir?

Kısaca COBIT kullanmanın faydalarını aşağıda birkaç noktada özetleyebiliriz.

 • BT departmanının bir kuruluşun iş hedeflerini desteklemesi için yararlı ve etkili bir araç
 • BT hizmetlerinin kalitesinin mümkün olduğu kadar artırılmasına yardımcı olmak ve bunu takiben BT projelerinde başarıyı yakalamak
 • Bir kuruluşun işindeki bu bölümün maliyetlerini tahmin etmek amacıyla BT için tam bir yaşam döngüsü oluşturmak
 • Kurumun BT departmanıyla ilgili risklerin etkin yönetimi

Ve sonunda…

Genel olarak Qubit çerçevesi, bir kuruluştaki bilgi sistemlerinin kontrolünü, kalitesini ve güvenilirliğini sağlar ve herhangi bir modern işletmenin en önemli yönlerinden biri olarak kabul edilir. Bu sistem PMBOK , ITIL vb. standartlar arasında uyum sağlayarak BT yaşam döngüsü içerisinde BT projelerinin nasıl yönetileceğini ve standart bir güvenlik şemsiyesinin nasıl oluşturulacağını sağlar. Artık Qubit çerçevesinin ne olduğunu, kimler için tasarlandığını ve onu kullanmanın faydalarının neler olduğunu biliyorsunuz.