blog posts

elektronik öğrenme nedır ? onun avantajlar ve dezavantajları nelerdır ?

ٍElektronik öğrenme nedır ?

Elektronik öğrenme , bilgi teknolojisinin (BT) eğitimde kullanılmasıdır. Bu esas olarak yazılım, İnternet veya ikisinin birleşimi aracılığıyla yapılır. Eğitim, ilkokul seviyesinden üniversite derslerine kadar bilgisayarla ilgili tekniklerin, yabancı dillerin vb. öğretilmesini içerebilir. Bu yöntemin en önemli avantajlarından biri çok sayıda öğrencinin sanal materyal ve olanaklara (laboratuvar, film vb.) eşit şekilde erişebilmesidir. Ayrıca e-öğrenme doğru ve güzel bir şekilde uygulandığı takdirde öğrenene yaratıcılık ve zihinsel bulgular sağlar.

 

E-öğrenme olmak ya da olmamak:

Öte yandan eğitim psikolojisi kategorisinin bu konuda oldukça önemli olduğunu ve uzmanların öğrenmede ciddiyet yaratma gibi konuları her zaman tartışıp araştırdığını, en yeni ve en faydalı çözümleri sunduğunu da belirtmek gerekir. Pek çok kişi e-öğrenmenin, eğer doğru şekilde uygulanırsa, iki yönlü eğitim sürecinin temeli olabileceğine inanıyor. Geleneksel haliyle eğitim iki yönlü bir ilişki (öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki) gibi görünse de uygulamada birçok ülkede öğretmen ve profesörlerin ders materyallerini sabit ve tekdüze bir şekilde sunduğunu ve Son olarak öğrencilerin soru ve sorunlarına yanıt veriyorlar. Yani eğitimde daha az geri bildirim görüyoruz.
Öte yandan, geleneksel öğretim yöntemi, farklı öğrenme yeteneklerine sahip öğrencileri, belirli bir zamanda belirli bir konunun belirli bir miktarını öğrenmeye zorlar. Sonuç olarak farklı öğrenmeler zamanla aynı hale gelir. E-öğrenmenin amacı ise bu durumun tam tersidir.

 

Bir Elektronik öğrenme örneği :

Son 5 yıl içerisinde pek çok kurum (özellikle Amerika’da) e-öğrenme yöntemine dayalı bilimsel ve teknik dersler düzenlemeye çalışmış ancak çoğu bu kategoriye ticari bakış açısıyla ve kâr amacı ile girmiş ve başarısız olmuştur. Başarılı ve sürdürülebilir örnekler arasında Microsoft, Cisco, Sun Microsystems, Oracle, Macromedia vb. bilgisayar şirketlerinin uzmanlık kurslarından bahsedebiliriz.

 

E-öğrenmeyi geliştirmenin yolları :

 • Sunulan içeriği organize etmek, entegre etmek ve hedeflemek
 • Yeni eğitim yöntemleri oluşturmak için teknolojiyi kullanmak
 • Eğitim psikolojisini kullanmak

Elektronik öğrenmenin geleceğe bakış açısı:

Bu planda mühendislik, sanat, sosyal bilimler, temel bilimler vb. konulara yer verilecektir. Eğitim kaynaklarına evrensel ve ücretsiz erişim, dünyanın ekonomik kalkınmasını hızlandırır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde dünya standartlarındaki bilgi ve ticaret düzeyi ile farkın büyük olması ve bu ülkelerin aslında darboğaz olarak görülmesi. Dolayısıyla bu ülkelerde büyüme hızı daha hızlı olacaktır. Öte yandan, bilgi ve enformasyonun ülkeler arasında serbestçe yayılması, aralarındaki siyasi çatışmaların azaltılmasına bile yardımcı olabilir.

 

Elektronik öğrenmenin önemi:

 • Elektronik eğitim, öğrencileri eğitim alanında güçlendirmek ve becerilerini güçlendirmek için kullanılmaktadır. Ayrıca herhangi bir okula, üniversiteye ya da başka bir kuruma gitmeden diploma alma ihtimali de bu eğitimi izleyici açısından daha ciddi hale getiriyor.
 • E-öğrenme öğretmenlere büyük bir gelir kaynağı sağlıyor.E-öğrenmenin eğitimin her kademesinde kullanılması öğrencilerin dersleri daha hızlı ve doğru anlamalarına yardımcı olur.
 • Psikoloji açısından görsel ve işitsel öğretim, disiplinli bir öğrenme ortamının oluşmasına yol açmaktadır. Ayrıca bu tür eğitimler öğretmen ve öğrenci katılımı açısından da etkili olacaktır.
 • E-öğrenmenin bir diğer avantajı da hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin ileri düzey öğrenme becerilerini öğrenebilmesidir. Örneğin e-kitap oluşturup satmak da bu gelişmelerden biri.
 • E-öğrenme, bilgiyi çevrimiçi platformlar aracılığıyla paylaşmanın iyi bir yoludur. Özellikle dünyanın büyüdüğü ve insanlar arasındaki rekabetin arttığı bu dönemde bilgiye ve uzmanların bilgilerine daha hızlı erişim daha da önemli hale geldi.

E-öğrenme kullanmanın avantajları:

 • maliyetlerde azalma:

Sanal eğitimin ilk büyük avantajı konum sınırlamasını ortadan kaldırmasıdır. Pek çok kişi ihtiyaç duyduğu eğitim merkezine uzak bölgelerde yaşadığı için o merkezde veya alanda eğitim görmekten mahrum kalıyor. Veya bu şekilde eğitimlerinin kalitesini ve maliyetini şüphesiz etkileyecek zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. ,Elektronik eğitim kursları toplumun tüm üyelerinin eğitimi için eşit fırsatlar sağlayabilir.

 • Eğitimin kalitesini artırmak:

ٍE-ٍeğitimin ikinci avantajı eğitimin kalitesini arttırmasıdır. Sanal bir sınıfta öğrenciler daha fazla ve daha iyi bir konsantrasyonla orada bulunurlar. Daha rahat ve daha az stresli bir ortama yerleştirilirler ve belirli programlara göre yüz yüze derslere göre çok daha kolay derslere katılabilirler.

Sanal eğitimin diğer avantajları şunlardır:

 • Zaman ve paradan tasarruf
 • E-öğrenme ile bilgilerin daha iyi saklanması
 • Çeşitli öğrenme seçeneklerinin varlığı nedeniyle öğretim stiline daha fazla uyum sağlama
 • E-öğrenmede yüksek ölçeklenebilirlik
 • Kolay öğrenme ve daha kolay ilerleme
 • İnteraktif mod ve öğrencinin ruhuna uygun ortam koşulları sayesinde eğitim içeriğinin daha iyi anlaşılması
 • Eğitim içeriğini kişiselleştirme ve favori eğitmeninizi seçme imkanı
 • Performansı ve üretkenliği artırın
 • Hedeflere ulaşmak için motivasyonu arttırmak
 • Daha az çevresel etki

 

dezavantajları :

 • Öğrenmeye devam etme motivasyonunu sürdürmekten sorumlu olan tek kişi sizsiniz.

Daha iyi sonuçlar için disipline ve öz motivasyona ihtiyacınız var. Bu yönde ilerlemenin sorumluluğu size ait olduğundan bu çalışmayı daha odaklı ve ilgiyle sürdürmelisiniz. Tam tersine, yüz yüze okullarda ve sınıflarda eğitim sürecini öğretmen, öğretmen veya veli denetler ve öğrenci sorumluluklarını ve ödevlerini daha kararlı bir şekilde yerine getirir. Unutmayın, ne tür bir eğitim kullanırsanız kullanın, programınıza ve sorumluluklarınıza her zaman bağlı kalmanız önemlidir.

 • Daha fazla konsantrasyon için eğitmenle göz teması kurmak mümkün değildir.

Bazı insanlar öğretmenle göz teması kurmaya çok önem verirler ve bu onların konsantrasyonlarının temel nedenidir. Elektronik eğitim öğrencilere bu imkanı sağlamamakta ve bu durum bazı kişilerin öğrenme motivasyonunu korumak için bu tür eğitimleri kullanmamalarına neden olmaktadır.

 

Bazı e-öğrenme platform örnekleri:

 • YouTube
 • Udemy
 • Skill share
 • Black Board
 • Edx
 • Coursera
 • Edd App
 • Beyin
 • EduBrite

 

 Sonuç :

Günümüz dünyası e-öğrenme ile ilerlemenin daha hızlı ve daha kolay bir yolunu buldu. Sorularınızdan veya ilgi alanlarınızdan emin olmanız yeterli, ardından internette arama yaptığınızda size uygun birçok eğitim kaynağına rastlayacaksınız. Bu makaleyi okumanın sizin için yararlı olacağını umuyoruz.