blog posts

Eğitimde Oyunlaştırma Nedir?

Eğitimde Oyunlaştırma

Günümüzde öğretim yöntemleri çok çeşitli hale gelmiştir. Hepsinin amacı daha etkili olmak ve öğrenmenin kalitesini arttırmaktır. Bu yöntemlerden biri de eğitimde oyun temelli veya Oyunlaştırmadır. Bu yöntem oyun benzeri etkinlikleri öğretime dahil eder ve beklendiği gibi daha çok ergenlik çağındaki çocuklar için düşünülür. Ancak yetişkin eğitiminde de kullanılması yaygındır.

Oyunun eğitim sürecine dahil edilmesinin birçok avantajı vardır ancak bu yöntemin doğru ve belirli bir strateji ile uygulanması gerekmektedir. Bu yazımızda eğitimde oyunlaştırmanın tanımını incelerken faydalarını ve uygulama yöntemlerini inceleyeceğiz. Eğitim sektöründe aktifseniz bize katılın ve eğitimde Oyunlaştırmanın yaratıcı, üretken ve eğitici yöntemlerinden biri hakkında bilgi edinin. Oyunlaştırma şu şekilde tanımlanabilir:

Oyun öğesinin oyun dışında bir bağlamda kullanılması

Oyun dışındaki bir platform, eğitim de dahil olmak üzere herhangi bir sektör veya alan anlamına gelebilir. Bu nedenle eğitimde oyun öğesini öğrenme sürecine dahil etmek için Oyunlaştırmadan yararlanılmaktadır. Bu yöntemin geçmişi bir asırdan fazla olmasına rağmen teknolojinin eğitimde kullanılmaya başlamasıyla birlikte kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. Özellikle son yıllarda dijital iletişim cihazlarının , özellikle de mobilin yaygınlaşmasıyla birlikte, internetin büyüyüp kalitesinin artması, çevrimiçi ve dijital oyunların büyük bir sektöre dönüşmesiyle bu eğitim yönteminin popülerliğine tanık olduk.

Oyun sınıfa yapı, çekicilik, problem çözme, eleştirel düşünme ve işbirliği ihtiyacını getirir. Bu özellikler arasında güzellik daha çok öne çıkıyor; birçok öğrenci öğrenmeyi, özellikle örgün eğitimi sıkıcı bulmaktadır.

Eğitimde oyunlaştırma sınıfın biçimini, kurallarını, hatta öğretmen-öğrenci ilişkisini bile değiştiriyor. Çünkü temel olarak öğrencilerin sınıfta daha aktif bir role sahip olmaları gerekiyor. Öte yandan bilgi aktarma ve eğitme görevinin bir kısmı da oyuna veriliyor ve antrenör daha çok yönetsel ve yol gösterici bir rol üstleniyor.

 

 

Eğitimde Oyunlaştırmanın yaratıcısı kimdir?

Oyun tabanlı öğrenmenin yaratıcısının periyodik tabloyu tasarlayan Rus bilim adamı Dmitri Mendeleev olduğunu bilmek ilginçtir. Kimyasal elementleri kategorize etmek ve aralarındaki mantıksal ilişkiyi anlamak için kart oyunlarını kullandı. Bu sırayla masasındaki boş alanlar bulundu. Bu boşluklar, yaklaşık özellikleri bilinen keşfedilmemiş elementlerle ilgiliydi. Mutlaka bu şekilde eğitim almayı amaçlamıyordu ancak eğitimde Oyunlaştırmayı icat ettiğini bilmiyordu.

Eğitimde oyun türleri

Eğitimde kullanılan oyunlar aşağıdaki iki türe ayrılır:

 1. Doğası gereği tamamen eğlence olan oyunlar, ancak eğitim yardımıyla gelebilirler
 2. İngilizce, müzik, matematik vb. öğretimi gibi eğitim amaçlı yapılan ve geliştirilen oyunlar.

Her oyunun ödül, lig vb. seviyeleri ve özellikleri olabilir. Oyunların adım adım ilerlemesi, bunların mikro öğrenmede kullanılma olasılığını da artırır.

Eğitimde oyunlaştırma unsurları

Eğitimde Oyunlaştırma konusunda bilmeniz gereken ince nokta, oyunun kendisinde değil, bu yöntemde; unsurları esastır. Antrenör oyunu bileşenlerine ayırabilmelidir. Daha sonra bu unsurları sınıflarında uygulayabilirler. Aralarında Stanford Üniversitesi araştırmacısı Dr. Nick Yee’nin de bulunduğu eğitim araştırmacıları, eğitime uygun bir oyunun ayrıntılarını şu şekilde sınıflandırıyor:

 • Eylemler ve hedefler
 • Rekabet gibi sosyal unsurlar
 • Puanlama gibi beceri unsurları ve ustalık göstergeleri
 • Ödül gibi başarılar
 • Her oyunun rolleri gibi sürükleyicilik
 • Yaratıcılık

Eğitime entegre edilecek bir oyunun anlatım, geri bildirim imkânı, eğlence gibi özelliklere sahip olması gerektiğini de belirtmek gerekir. Bu unsurları daha iyi anlamak için eğitimde Oyunlaştırmanın farklı yöntemlerini bilmek gerekir.

 

 

Eğitimde Oyunlaştırma Türleri

Oyun tabanlı öğrenmeyi uygulamak için önünüzde çeşitli stratejiler var. Öğrencilere ve özelliklerine, eğitim hedeflerine, olanaklara ve diğer koşullara bağlı olarak bu stratejiler arasından seçim yapmalı veya bunları birleştirmelisiniz. Aşağıda bu stratejileri tanıtacağız.

Puana dayalı strateji

Eğitimdeki bu oyunlaştırma stratejisine bilimsel dilde Puan Sistemi eğitimi adı verilmektedir. Puana dayalı yöntemde puanlar farklı görevler için dikkate alınır. Her aşamada bu görevler ve görevler daha karmaşık hale gelir. Bu stratejinin avantajlarından biri, her öğrencinin ilerlemesini puanlanmış ve doğru bir şekilde göstermesidir. Söz konusu oyun için skor tabloları bile oluşturabilirsiniz. Bu eylem, antrenman ortamını daha rekabetçi hale getirdi ve grup oyunlarında daha etkili olunmasını sağladı.

Rozet odaklı strateji

Puana dayalı yöntemde rozetler puanların yerini alabilir. Rozet, sanal bir araç veya nesne, çevrimiçi ve video oyun platformundaki profil resminize dayalı bir resim veya yüz yüze derslerde herhangi bir fiziksel rozet olabilir. Bu strateji, özellikle blockchain oyunlarının ortaya çıkması ve bunların NFT endüstrisiyle entegrasyonuyla birlikte trend haline geldi. Blockchain eğitici oyunlaştırma platformlarında öğrenciler, çabaları karşılığında NFT varlıkları alabilir ve hatta bunları ikincil piyasalarda satabilirler.

 

 

Zorluk odaklı strateji

Eğitimde Oyunlaştırmanın bir diğer kritik stratejisi ise zorluk odaklı stratejidir. Bu stratejinin ana özelliği, adım adım ilerlemek yerine çeşitli zorlukların sunulması ve öğrencilerin bunların üstesinden gelmesi gerektiğidir. Bu strateji aynı zamanda olumsuz puan almayı da hariç tutar.

Oyunların eğitimde kullanımına örnekler

Bulmaca gibi eski entelektüel ve fiziksel oyunlar bile eğitimde Oyunlaştırmanın örnekleri olarak değerlendirilebilir. Ama daha önce de söylediğimiz gibi son yıllarda bu sektör daha dijital ve internetli hale geldi. Bu eğilim, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, optik kalemler, oyun konsolları gibi dijital eğitim araçlarının kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Aşağıda bu alandaki birçok başarılı projeyi inceleyeceğiz.

Khan Academy: Öğrenciler için ücretsiz platform

 

 

Khan Academy, Amerika’da farklı seviyelerdeki öğrenciler için çeşitli kurslar düzenleyen, kar amacı gütmeyen, ücretsiz bir eğitim kuruluşudur. Bu akademi, özellikle Oyunlaştırmanın puan bazlı ve token bazlı stratejilerini kullanarak eğitimlerinde her türlü oyundan en iyi şekilde yararlanmaktadır.

Duolingo: Dil öğrenme platformu

 

 

Yabancı dillere ilginiz varsa mutlaka Duolingo yazılımı veya uygulamasının adını duymuşsunuzdur. Bu platform oyun temelli kurslar aracılığıyla yabancı dil eğitimi vermektedir. Duolingo’da her seviyeyi tamamladığınızda ödüllerle ödüllendirileceksiniz.

Quizlet: Testleri ve oyunları birleştiren bir platform

 

 

Quizlet, Amerika’da eğitim ve sınavlarda oyunlaştırma çözümleri sunan çok uluslu bir platformdur. Bu platformun başlıca ürünleri dijital bilgi kartları, eşleştirme oyunları, alıştırmalar ve oyun tabanlı testlerdir.

Eğitimde Oyun Kullanmanın Faydaları

Şimdiye kadar psikoloji ve eğitim uzmanları, eğitimde Oyunlaştırmanın çeşitli faydalarını keşfettiler; bunlardan en önemlileri şunlardır:

 • Duygusal iletişimi geliştirin. Oyun, öğrenciler, öğretmen ve ders içeriği arasındaki duyusal bağlantıyı artırabilir.
 • Beyin oyunlarında hipokampüsün arttırılması, beyindeki hipokampus kimyasalını genişleterek içeriğin hatırlanmasını ve hatırlanmasını kolaylaştırabilir.
 • Bilgi işlemede beyin fonksiyonunu geliştiriyoruz. İnsan beyni hikayeleri ve oyunları bilimsel gerçeklerden daha iyi işler.
 • Beyindeki endorfin salınımını iyileştiriyoruz. Öğrenme stresli bir süreçtir. Oyunlaştırmanın eğitimde kullanılması, görevi sakinleşmeye ve odaklanmaya yardımcı olmak olan beyinde daha fazla endorfin salınımına neden olur.
 • Zihnimizin esnekliğini arttırıyoruz. Genel olarak oyun oynamak sinirsel esnekliği geliştirir ve uyaranlara daha iyi yanıt verir. Daha iyi esneklik aynı zamanda bilişsel algıyı, hafızayı, konsantrasyonu ve yaratıcılığı da geliştirir.
 • Eğitimin daha çekici olması ve derse aktif katılım
 • Öğrencilerin, özellikle de genç öğrencilerin duygularını kontrol etmeye ve serbest bırakmaya yardımcı olmak
 • Öğrenmenin hızını ve kalitesini arttırmak ve bunun sonucunda daha iyi markalaşmaya ve pazarlamada daha fazla başarıya yol açan eğitim faaliyetlerinin finansal sonuçlarını iyileştirmek.

 

Android için en iyi 7 kamyon oyunu

 

 

Eğitimde Oyunlaştırmanın kullanılması, Mendeleev’in tablosu kadar eski olan en etkili eğitim yöntemlerinden biridir! Ancak son yıllarda eski fiziksel oyunların yerini çevrimiçi ve video oyunları aldı. Bu yöntemde oyun bir platform ve eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. Khan Academy ve Duolingo gibi platformlar bu sektördeki en güzel örneklerdir.

Bu yazıda da söylediğimiz gibi eğitimde oyunlaştırma genel olarak öğrenmede beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve eğitimin bilimsel ve finansal verimliliğini artırır. Ancak en önemlilerinden bu yazımızda bahsettiğimiz bu yöntemin uygulanması için spesifik bir stratejinin olması gerekmektedir.