Excel’de proje yönetimi — kapsamlı ve görsel rehber ve pratik örnek

Proje yönetimi ve kontrolü, bireysel veya profesyonel düzeyde çeşitli projelerde belirlenen hedeflere ulaşmak için kritik süreçlerdir. Faaliyet sürecinin doğru yönetimi ve dikkatli bir şekilde izlenmesi, özel tekniklerin ve araçların kullanılmasını gerektirir. En iyi bilinen elektronik…

Mühendislik ekonomisi nedir ve temel kavramları nelerdir? 

Mühendisler, diğer ekonomik aktörler gibi, karı maksimize etmeyi ve kayıpları minimuma indirmeyi amaçlar. Mühendislik ekonomisi, diğer bir deyişle, mühendislik projelerinin ekonomikaçı dandeğerlen  dirilmesidir, ancak bu bilim bu vakalarla sınırlı değildir. Aşağıdaki makalede mühendislik ekonomisinin en…
Proje zaman yönetimi ve başarı için önemli ipuçları

Proje zaman yönetimi ve başarı için önemli ipuçları

Proje yönetimi Kişisel ve profesyonel hedeflere ulaşmak, görevlerin ve faaliyetlerin uygun şekilde yönetilmesi olmadan gerçekleştirilemez.Proje yönetimi Küçükten büyüğe profesyonel projeler bundan muaf değildir. Proje yöneticileri ve farklı birimlerin yetkilileri, faaliyetlerin ilerlemesinin uygun şekilde planlanmasından ve…

MSP’de raporlama — eksiksiz görsel kılavuz

MSP yazılımı, en yaygın kullanılan özel proje yönetimi ve kontrol araçlarından biridir. Bu yazılımın çeşitli araçları, farklı programlar hazırlama ve proje faaliyetlerinin performansını izleme imkanı sağlar. Microsoft Project’in kullanışlı özelliklerinden biri de çeşitli hazır ve…