blog posts

Akıllı Otomasyon Nedir? IPA Kuruluşun Verimliliğini Nasıl Artırır?

Akıllı otomasyon, makinelerin bilişsel yeteneklere sahip olduğu ve insan eylemlerini taklit edebildiği, otomasyonun gelişmiş bir versiyonudur. Bu sistem, iş kuralları ve süreç yönetimi teknolojisinin kullanımını yazılım robotları ve yapay zeka (AI) ile tamamlayan, iş süreci yönetimi (BPM) ve iş akışı otomasyonuna yönelik bir evrimdir. Bu yazımızda akıllı süreç otomasyonundan ve organizasyonlardaki uygulamalarından bahsedeceğiz. Akıllı otomasyonun tam olarak ne olduğunu bilmek için sonuna kadar bizimle kalın.

Akıllı otomasyon nedir?

Öncelikle zekanın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu soruya cevaben endüstriyel otomasyon ve zekanın, bir talimatın doğruluğunu sağlamak için otomatik geri bildirim kontrolü yoluyla programlanmış komutlar aracılığıyla bir işlemi gerçekleştiren bir teknoloji türü olduğunu söylemek gerekir. Bu işlem sonucunda ortaya çıkan sistem, siparişleri doğru, doğru ve insan müdahalesine gerek kalmadan yerine getirebilmektedir.

Artık akıllılaştırma kavramını anladığımıza göre akıllı sistemin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Akıllı sistem tanımında Akıllı Süreç Otomasyonunun (IPA), standart iş süreci yönetiminin (BPM) başarılı deneyimlerinin ileri teknoloji ve yapay zeka ile birleşimi olduğunu söylemeliyiz. Akıllı süreç otomasyonu ile organizasyonel süreçler ve faaliyetler daha iyi ve verimli bir şekilde gerçekleştirilir. Aynı zamanda süreçlerin yürütülmesinde daha az zamanda daha iyi sonuçlara ulaşmak için teknolojilere ve insan gücüne yön verir.

Akıllı otomasyon nedir?

Akıllı otomasyonun hedefleri nelerdir?

IPA’nın hedeflerini açıklamadan önce, akıllı otomasyonun insan gücüne yardımcı olacak gelişmiş yazılım algoritmaları kullanarak işlerin daha hızlı ve daha az hata oranıyla gerçekleşmesini sağladığını bilmekte fayda var. Bunun sonucunda üretim maliyetleri azalır, çalışan memnuniyeti artar ve müşteri deneyimi iyileşir.

Bu nedenle akıllı otomasyonun temel amacı:

  • Verimliliği ve üretkenliği artırma
  •  Kuruluşun hedefleriyle uyum ve yakınlık
  •  Süreçleri uygulama maliyetinin azaltılması

Akıllı otomasyonun faydaları nelerdir?

Sorunsuz iş performansı, daha iyi müşteri deneyimi, etkili ve verimli operasyonlar vb. IPA’nın akıllı sistem çözümlerini kullanarak elde edebileceğiniz olumlu özelliklerden bazılarıdır. Peki akıllı süreç otomasyonunun diğer faydaları nelerdir? Aşağıda akıllı süreç otomasyonunun faydalarını detaylı olarak inceleyeceğiz.

Organizasyonun verimliliğini arttırır

Akıllı otomasyon, şirketlerin işlerinde tekrar eden faaliyetlere odaklanmak yerine inovasyona ve yaratıcılığa odaklanmalarına ve dolayısıyla daha fazla kar elde etmelerine olanak tanır. Dolayısıyla yazılımlara ve robotlara ne kadar çok ve ağır görevler verirseniz, kurumunuz süreçlerin uygulanmasından o kadar faydalanacak ve bunun sonucunda kurumun verimliliği önemli ölçüde artacaktır.

Maliyetleri azaltır

Yeni ve ileri teknolojilere sahip olmak için yüksek bir bedel ödemeniz gerekiyor ancak bu teknolojilere yapılan yatırımın geri dönüş oranının çok yüksek olduğunu unutmayın. Başka bir deyişle bunları kullanarak kaybetmezsiniz. Örneğin organizasyonda yapılması gereken bazı görevler vardır. Bu faaliyetleri bir iş süreci yönetim sistemine (BPMS) emanet ederek çok daha az maliyet ve zamanla yapabilirsiniz.

Doğru sonuçlar sağlar

IPA sisteminin görevlerini yerine getirirken çok ileri teknolojiler kullanması nedeniyle hata oranı çok düşüktür. Dolayısıyla akıllı otomasyona ne kadar çok aktivite ve görev verirseniz, sistemdeki katı komutların artma olasılığı nedeniyle o kadar doğru sonuçlar alırsınız.

Önemli şeyleri yapmaya odaklanmanızı sağlar

Akıllı otomasyon sistemi sizi BPMS yazılımıyla yapılabilecek tekrarlayan faaliyetlerden ayırır. Bu sayede önemli ve büyük süreçlere odaklanabilirsiniz. Bu nedenle, IPA sisteminin size zamanınızın çoğunu önemli işler yapmaya ve işinizi geliştirmeye ayırma olanağı sağladığı sonucuna varılabilir.

Kuruluşun süreçlerini daha akıllı hale getirmeye yardımcı olur

Akıllı otomasyon çözümleri, görevlerin otomatikleştirilmesine ve uçtan uca iş operasyonlarının yürütülmesine yardımcı olur. Bu çözümlerin sonuçları şunlardır: sorunsuz iş performansının oluşması, daha iyi müşteri deneyimi, verimli ve etkili operasyonlar. Dolayısıyla akıllı süreç otomasyonu (IPA) çözümü kullanılarak süreçlerin daha akıllı hale geldiği söylenebilir.

Etkileşimi artırmaya ve süreçleri hızlandırmaya yardımcı olur

IPA’nın uygulanması, çalışanların tekrarlayan görevlerini ortadan kaldırarak iş süreçlerinin iyileştirilmesine yol açmaktadır. Bu, etkileşimleri artıracak ve süreçleri hızlandıracaktır.

Akıllı otomasyon sisteminin unsurları nelerdir?

Akıllı otomasyon elemanları

IPA’yı oluşturan teknolojiler arasında akıllı bir BPMS olabilen Dijital Süreç Otomasyonu (DPA), Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Yapay Zeka (AI) yer alır.

IPA’yı oluşturan temel teknolojiler arasında dijital süreç otomasyonu (akıllı bir BPMS sistemi olabilir), robotik süreç otomasyonu (RPA) ve yapay zeka (AI) yer alır.

Dijital Süreç Otomasyonu (DPA), BPM teknolojisiyle gelişen çevik bir dizi akıllı süreç otomasyonu teknolojisini tanımlar. Bu sistem, iş süreçlerinin otomasyonuna kapsamlı ve eksiksiz bir yaklaşım oluşturmak için gerekli dinamikleri sağlar ve organizasyon düzeyinde veri akışını iyi yönetmenizi sağlar. Bu sayede optimizasyon alanlarını daha hızlı ve kolay bulabilir, değişiklikleri daha kolay uygulayabilirsiniz.

Robotik süreç otomasyonu (RPA) aynı zamanda hız ve üretkenliği de beraberinde getirir. İnsan davranışını taklit eden robotların tasarımı, manuel ve tekrarlanan görevlerin azaltılmasına önemli ölçüde yardımcı oluyor.

Sonrasında ise bu kombinasyonda kararların alınmasında önemli rol oynayan yapay zeka (AI) sistemi gündeme geliyor. Yapay zeka sisteminin verileri analiz etmek için kullanma şekli, bir insanın verilerdeki kalıpları tanıyamayacağı ve akıllı seçimler yapmak için geçmiş kararlardan ders çıkaramayacağı şekildedir.

Akıllı otomasyon sisteminin alt kategorileri nelerdir?

Akıllı otomasyon sisteminin alt kategorisi

Akıllı Otomasyon (IPA), aşağıda tanıtacağımız ve inceleyeceğimiz 5 teknolojiyi içermektedir.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)

RPA teknolojisi, faydalı ve verimli iş süreçlerini desteklemek için standartlaştırılmış kuralların, sistem tabanlı etkinliklerin ve diğer yöntemlerin otomasyonunu içerir ve belge oluşturma, hesaplamalar yapma ve dosyaları inceleme gibi kural tabanlı görevleri otomatikleştirmek için kullanılır. Bu nedenle robotik otomasyon, çok fazla insan kaynağına mal olan süreçlerin uygulanması için daha uygundur.

makine öğrenme

Makine öğrenimi yapay zekanın bir alt kümesidir. Bir makine öğrenimi algoritması, bilgisayar sistemlerini belirli ve planlanmamış bir şekilde görevleri gerçekleştirmeye yönlendirir. Bu sayede algoritmalar belirli miktarda girdi alır ve çıktıyı özel istatistiksel yöntemler kullanarak tahmin eder. Makine öğreniminin temel amacının insanlar gibi düşünebilen ve hareket edebilen akıllı makineler yaratmak olduğunu düşünebilirsiniz.

Akıllı iş akışı

Akıllı iş akışı, birçok insan ve makine tarafından gerçekleştirilen görevleri entegre eden bir tür süreç yönetimi yazılımıdır. Bu süreç yönetimi yazılımı, robotlar ve insan gücü de dahil olmak üzere farklı gruplar arasındaki işin yönetilmesine yardımcı olur. Ayrıca kullanıcıların noktadan noktaya sürecin durumunu doğru zamanda başlatmasına ve izlemesine olanak tanır.

Doğal Dil İşleme (NLG)

Doğal dil oluşturma, verileri otomatik olarak yazılı kalıplara dönüştüren bir yazılım sürecidir. Bu sistemin araçları verileri otomatik olarak analiz eder, analiz eder ve yorumlar. NLG kullanmanın   aşağıdaki avantajları vardır:

  • Verilerin önemli kısımlarının belirlenmesi ve yazılı raporların sağlanması
  • Yapay Zekayı İş Zekasına (BI) Yönlendirmek
  • Rutin analizleri otomatikleştirin
  • Kullanıcılar için zaman ve para tasarrufu

Bilişsel faktörler

Makine öğrenimi ve doğal dil oluşturma, bilişsel aracılar tarafından birleştirilir. Bu şekilde görevleri yerine getirebilen, iletişim kurabilen, veri kümelerinden öğrenebilen, kararlar alabilen vb. sanal bir iş gücü yaratılır. Bilişsel faktörler genellikle çalışanları ve müşterileri desteklemek için kullanılır.

Ve sonunda…

Belirtildiği gibi akıllı otomasyon, makinelerin bilişsel yeteneklere sahip olduğu ve insan eylemlerini taklit ettiği, otomasyonun gelişmiş bir versiyonudur. Bu makineler, otomatik zekayı kullanarak büyük miktarda veriyi anlayabiliyor ve iş yaparken analiz edebiliyor. Ayrıca daha fazla iş ve operasyonel verimlilik sağlamak için süreçleri akıllı bir şekilde otomatikleştirirler.

IPA sistemi, darboğazları belirleyip ortadan kaldırarak, çalışan performansını optimize ederek, operasyonel riskleri azaltarak ve müşteri deneyimini iyileştirerek işletmenizin verimliliğini ve etkinliğini artırır.

Artık akıllı otomasyonun ne olduğunu, hangi öğelere, alt kümelere ve avantajlara sahip olduğunu ve kullanımının işimizin ilerlemesine ve gelişmesine nasıl yardımcı olabileceğini biliyoruz.