ınglızce edebıyatı

İngilizce edebiyatı

ınglızce edebıyatı alanı büyük bir ilgiyle seçtiğim alanlardan biridir. çünkü Bu alanı seçmemin nedenlerinden biri de edebiyat ve sanatla çok ilgili olmam ve bu alanı seçmemdi, öte yandan üniversitede derslerin başlamasıyla daha çok ilgi duymaya başladım. Edebiyat yeni  hayatlar  ve deneyimler demektir.Üniversitelerde dil alanı üç kategoriye ayrılır: İngiliz edebiyatı alanı, İngilizce çeviri alanı ve İngilizce eğitimi alanı.

Edebiyat ve İngilizce alanı, çünkü İran’daki üniversiteler de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde sunulan iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir alandır.

İngilizce dil kurslarının önemi

İngiliz dilini öğrenmenin ve ustalaşmanın muazzam önemi, ama üniversitelere başvuran birçok kişinin çalışmalarına devam etmek için İngiliz dili ve edebiyatı alanını seçmesine neden olur.

İngiliz dilini ve edebiyatını anadal olarak seçerken, tamamını okuyacağınızı ve bol bol uzun metinler yazacağınızı bilmelisiniz.

yanı Katıldığınız derslerde konuşmalı, ders vermeli ve seminerlere katılmalısınız. Her dönemin başında, eğitmen size okumanız gereken kaynakları tanıtır ve sınıfta aktif olmanız, metinleri analiz etmeniz ve içindeki edebi dizileri ve kavramları tanımlamanız gerekir.

İngiliz edebiyatında sunulan dersler de tematik olabilir, bu da bazen bir yarıyılda kullanılan içeriğin tamamının belirli bir konuyla ilgili olduğu anlamına gelir.

Dönem ortası ve dönem sonu değerlendirmeleri ve sınavları çoğunlukla yazılıdır ve metin yazma yeteneğinizi gösterebilmelisiniz.

Yazınız, dönem boyunca size sunulan fikirlere dayanmalıdır. Bu nedenle sınıfta sunulan materyalin not alınması ve gerekirse öğretmenlerin seslerinin kayıt altına alınması gerekmektedir.

Bu alanda lisans dersi

yanı Lisans dersinde öğrencilere genel, ana, uzmanlık ve seçmeli dersler olmak üzere toplam 140 ünite verilmektedir. Bu derste öğrencilerin seçmeleri gerekmeyen üç ana yönelim vardır ve sadece istedikleri yönelime göre seçmeli dersler alır ve geçerler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bu eğilim daha çok dil kuralları ve İngiliz edebiyatı metinlerinin incelenmesi alanındadır.

Bu çalışma böyle alanındakiler, yanı gerekli enerjiyi ve engin kavrayışı bilen, edebi metinleri analiz etme ve inceleme gücünü bilen başarılı kişilerdir. İngiliz edebiyatı alanı, İngiliz edebiyatı tarihi, edebi eserler, edebi üsluplar, İngilizce eserleri olan yazar ve şairler ve genel olarak İngilizce’nin yanı sıra İngilizce olarak yayınlanmış edebiyat tarihi ile tanışmak isteyenler için uygundur. . . .

böyle ıngiliz edebiyatı alanında öğrenci, İngilizce öğrenmenin yanı sıra İngilizce yazılmış çeşitli edebi eserler, edebi üretim tarzları, İngilizce eserleri bulunan yazar ve şairler ve İngiliz edebiyatı alanındaki diğer konularla tanışır.

Aslında, İngiliz edebiyatı ve Fars edebiyatı alanı, izledikleri genel odak açısından benzerdir. Ancak İngiliz edebiyatı alanında, hem İngilizce dil becerilerini öğrenmeli ve güçlendirmeli hem de İngiliz edebi eserleri dünyasını ve farklı dönemlerin farklı üslup ve eserlerini tanımalıdır.

Bu çalışma alanında birçok farklı kurs vardır. İngiliz edebiyat tarihinde edebi tekniklerin ve endüstrilerin kısa öyküler olduğu söylenebilir (1 ve 2) İngiliz şiirinin edebi eleştirisine yaklaşımlar.

Bu alandaki kariyer fırsatları şunlardır:

Üniversite profesörü

veya İngilizce öğretmeni

gazetecilik

Günlük yazımı Editör Yardımcısı

sözlük yazımı Her türlü kitap, oyun, senaryo ve her türlü edebi eserin tercümesi

Dijital metin yazarı

Web İçerik

Yöneticisi yazar.

lısans eğıtımı

ama Lisans eğitiminiz sırasında edebi becerilere aşina olacaksınız.

böyle Sınıflarda not almaya başladım.Her ders benim için farklı bir deneyimdi.Öğretmenler de performansıma şaşırdılar. Bu çalışma alanında, içeriğin içgörüsü ve anlaşılması ve azim size çok yardımcı olacaktır.

Böylece kavramları anlama ve metinleri inceleme konusunda güçlü bir analize sahip olabilirsiniz. Daha sonra bu konuya göre İngilizce bir hikaye, bir roman ve hatta bir şiir eleştirisi yapabilirsiniz.

Böylece eleştiriyi doğru şekilde yapabilirsiniz. İngiliz tarihini yüksek beceri ve teknik ve tekniklerle ve bazı durumlarda olduğu gibi edebi zanaatlarla da bilmeniz gerekir. Böylece bir edebi eseri eleştirebilirsiniz. Bu alanda her dönem, tarihi kısmında farklı dönemler barındırmaktadır.

böyle edebıyatde ilerleme ve bazen de ilerleme sonrasının yer aldığı ve her tarihsel dönem ve zamanda incelenmesi gereken ayrıntılı bir tartışmadır. Genel olarak çalışma alanı edebiyatı seven ve hatta yazar olmak isteyenler için uygundur.